Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Evenwicht

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013 | door Rik van der Meer
column

Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein constateerden hoge kwaliteit aan farmaceutische zorg tegen een lage prijs in Nederland. Dat is niet niks en hier op het FIP-Congres in Dublin denk ik daar regelmatig aan.

Maar hoe zorgen we ervoor dat in Nederland het kalf niet verdrinkt, nu de NZa een onuitvoerbaar gedrocht heeft bedacht waardoor het fragiele evenwicht van de prestaties die we in 2012 zijn ingegaan weer op zijn grondvesten schudt?

Ik nodig de NZa-medewerkers graag uit eens in mijn apotheek te komen proeven hoe we de aangepaste eerste-uitgifteregel moeten uitvoeren. Wie weet helpt het om hen eens aan de balie te zetten – al is het maar een dagje – en de klappen te laten opvangen … Daarna neem ik ze mee en laat ze de administratieve rompslomp uitzoeken die anno 2013 met farmaceutische zorg gepaard gaat!

Begrijp me goed, ik ben voor prestaties. Ik ben ervoor dat degenen die meer doen daarvoor ook worden beloond. En ik ben ook voor transparantie en verantwoording.

Apothekers in Nederland willen eindelijk rust om hun zorg goed te kunnen uitoefenen en de constateringen van de verkenners verder in te vullen.

Document acties

Reacties

10-09-2013 09:19
J.C. Kortekaas zegt:

"Begrijp me goed, ik ben voor prestaties. Ik ben ervoor dat degenen die meer doen daarvoor ook worden beloond. En ik ben ook voor transparantie en verantwoording."

Rik, hoe komt het toch dat de Transmurale Zorg, die in Groot Den Haag al 20 jaar probleemloos draait, niet wordt gecontracteerd?

Zorgprestaties die gratis worden geleverd komen niet in aanmerking voor een contract, is dat de opstelling van ZN?

10-09-2013 19:42
D.T. Hendriksz zegt:

Achmea zegt het open en bloot: Vertrouwen op de beste zorg. Zie de website van Achmea.

De volgende stap in farmaciebeleid is het verder ontwikkelen van de zorgverlenersrol van de apotheker.

De afgelopen jaren is er door verzekeraars vooral beleid gevoerd op multisource (dmv IDEA en Preferentie)

Hiermee is de afgelopen 5 jaren tussen de 0,7 miljard en 0,9 miljard euro bespaard.

Focus moet de komende jaren meer komen te liggen op efficiënt, veilig en doelmatig gebruik van medicatie en werken volgens richtlijnen.

Hierbij is voor de BV Nederland 0,6 - 0,8 miljard euro te verdienen.

Hier gaat Achmea de komende jaren in investeren.

De verdienste voor de BV Nederland zijn de verliezen voor de extramurale farmacie. Er komt in de visie van Achmea geen euro bij!

Investeren door Achmea zijn daarom bezuinigingen.

Het zijn verzekeraars die onder toezicht van de Overheid de regie voeren over de zorg en als enigen de zorgplicht hebben.
Dat zorgverleners meer doen vinden verzekeraars dan ook best aardig, maar dat betekent niet dat zij daarvoor ook meer gaan betalen.

De "visie" van Rik van der Meer speelt de verzekeraars en Overheid in de kaart: de apothekers worden door de KNMP zelf tegen elkaar uitgespeeld: de ene krijgt meer, de andere krijgt minder omdat hij meer of minder presteert: naar wiens criteria? De KNMP? Is bijwonen van de jaarvergadering van de KNMP een extra prestatie? Is lidmaatschap van de KNMP een extra prestatie?

HB van de KNMP zal zich toch eens achter de oren moeten gaan krabben.

Back to top