Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Teken Tijd

PW Magazine 30/31, jaar 2012 - 27-07-2012 | door Steven Verhagen-Smits
column

Tijdens onze vakantie in de Vechtstreek, werd ons gezin getroffen door teken. Ze vielen als bosjes uit de bomen. Ook mijn dochter had er eentje, op de voet, net boven haar schoen. Gelukkig geen gegil. De nieuwsgierigheid had duidelijk de overhand. Ook de tekentang werd zorgvuldig bestudeerd alvorens ik ermee aan de slag mocht gaan. Geduldig werd deze kleine ingreep ondergaan en de teek succesvol in zijn geheel verwijderd. Dit hele proces voltrok zich binnen een uurtje.

Daarna hebben wij als brave burgers het RIVM initiatief ondersteund, door via hun website melding te maken van dit voorval. Het invullen van de vragenlijst kostte beduidend meer moeite en tijd dan het verwijderen van de teek. Jemig, wat een vragenlijst. Gelukkig verliep het digitaal versturen vlekkeloos en kon de teek per post worden verstuurd.

Net als in de nieuwe richtlijn Lymeziekte is het nu de plek goed in de gaten houden en rustig afwachten. Pillen zijn meestal niet nodig, tenzij aan de juiste inclusiecriteria is voldaan. Uiteraard geldt als beste protectie om de ziekte te krijgen: 1) een goede voorbereiding van je vakantiebestemming en/of wandeling, 2) de juiste materialen/kledij voor een wandeling in een teekrijk bos, 3) snelle en grondige detectie van het probleem/teek en 4) adequaat ingrijpen met de juiste techniek.

Dit moet toch herkenbaar zijn als apotheker, een overzichtelijke opsomming van acties, een checklist, waarmee controle en sturing over processen wordt verkregen. De crosslink naar bijsluiters is dan ook zo gelegd, want daarin is de leesbaarheid nog steeds de kwelgeest die maar niet gevangen wil worden in een checklist.

Document acties

Back to top