Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Stageplaats gezocht

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Steven Verhagen-Smits
column

De opleiding farmacie geniet nog steeds vele aanmeldingen. Zoveel zelfs dat een tekort aan stageplaatsen dreigt. Een onwenselijke situatie natuurlijk, want zeker in deze tijden waarin aantoonbare zorg geleverd moet worden, zijn alle studenten meer dan welkom in apotheken. Wel bizar eigenlijk dat dit ineens een acuut probleem is, of speelt deze stageplekproblematiek al langer?

Afgezien van de sociaal-economische onrust in farmacieland, ingegeven door bezuinigingen en nieuwe regelgeving, spelen Utrecht en Groningen zelf een cruciale rol. Ik licht deze stelling nader toe. Door de nieuwe regelgeving ontstaan er andere prioriteiten in apotheken. Een stagiair loopt in een dergelijk proces van sanering en herstructurering in de weg en krijgt niet de gewenste aandacht en begeleiding. Ergo, apotheken zullen minder snel stagiairs opnemen in hun team.

Daarnaast is er de immer voortgaande strijd tussen de twee farmaciebolwerken Utrecht en Groningen. Beide claimen de beste te zijn en de beste stageplaatsen te kunnen aanbieden in hun kerngebied. Het is natuurlijk algemeen bekend dat Groningen deze tweestrijd al jaren wint, alleen: het Noorden is zo ver weg, dus studenten kiezen dan toch vaak voor het centrale Utrecht. Beide uni’s hanteren een soort postcodegebied waarin hun studenten op zoek mogen gaan naar een stageplaats. Zodra je echter in het ‘andere gebied’ terecht wilt, stuit je op weerstanden en moeilijkheden. Plekken zijn ‘vergeven’. Tja, zo creëer je inderdaad schaarste, terwijl de kwaliteit van een student toch zou moeten prevaleren boven zijn geografische studieoriëntatie.

Document acties

Back to top