Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Specifiek

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011 | door Loraine Lie-A-Huen
column

In mijn vorige column noemde ik de focus op een specifieke patiëntengroep als een van mijn acties naar aanleiding van de twee Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen eind mei: denken, durven, doen. Wat is er van ‘doen’ nu terechtgekomen?

We leven in een hectische tijd. De praktijk van alledag vraagt tijd om zaken voor de vakantie netjes af te handelen om met een gerust hart te vertrekken naar paradise-island. Maar omgekeerd vraagt het bijvoorbeeld ook tijd om na de vakantie honderden e-mails door te nemen en weg te werken. Je kunt ervoor kiezen tijdens de vakantie mails te blijven checken met je smartphone. Een opmerking als: ‘heb je mijn mail nog niet gelezen?’ doet vermoeden dat we onmisbaar zijn geworden.

‘Doen’ vereist prioriteren van dat wat echt belangrijk is en niet van dat wat urgent lijkt. De agenda inplannen met belangrijke doelen, vraagt om zelfdiscipline, om zaken aan anderen te delegeren en ‘nee’ te kunnen zeggen. Focus op specifieke patiëntengroepen helpt om de koers te blijven richten op belangrijke doelen.

In de komende tijd hebben we in de ziekenhuisfarmacie nog een aantal belangrijke doelen voor specifieke patiënten. De focus blijft voorlopig zeker liggen op risicopatiënten bij opname en ontslag, kwetsbare ouderen, IC-patiënten, neonaten, noem maar op.

In de afgelopen periode heb ik mij persoonlijke beziggehouden met de oncologie. Leerzaam om voorbereid te zijn en te blijven op de noodzakelijke behandeling van kwetsbare patiënten met cytostatica, waarvan een enkele tegenwoordig niet altijd leverbaar is.

Document acties

Back to top