Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schaakspel

Ondertussen op het Binnenhof

22-11-2011 | door R.Sebes
De KNMP moest rond en tijdens de recente behandeling van de begroting 2012 van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer op meerdere borden tegelijk schaken.

Zo heeft de KNMP een spoedactie gevoerd naar aanleiding van Kamervragen over het al dan niet bestaan van groeiruimte voor de apothekersbranche volgend jaar. De minister van VWS reageerde snel en antwoordde dat zij in het kader van de extramurale farmaceutische zorg rekening houdt met groei van de uitgaven.

Deze groeiruimte is onder meer gereserveerd om ‘extra werk van apotheekhoudenden’ en ‘meer en nieuwe (vaak) duurdere geneesmiddelen’ te kunnen betalen, aldus de minister. Dat is klare taal. Zonder dit snelle antwoord was namelijk de volstrekt onterechte suggestie blijven hangen dat het geld zou verdwijnen in de zakken van apothekers.

Dan de infrastructuur voor gegevensuitwisseling. Aan de vooravond van het debat liet Nictiz aan de zorgkoepels, waaronder de KNMP, weten af te zien van een doorstart. Daarop reageerden de zorgkoepels teleurgesteld omdat er een prima aanpak door hen was ontwikkeld. De minister liet zich vervolgens positief over de infrastructuur uit, maar stelde wel dat deze infrastructuur per 1 januari 2012 dient te worden stopgezet. Daardoor gaan alle huidige gegevens verloren.

De KNMP en de andere zorgkoepels richtten zich tot de Kamer. VVD, CDA en PvdA – ofwel een Kamermeerderheid – kwamen met een motie waarin zij stelden dat ‘het naar de prullenbak verwijzen van de infrastructuur een ongewenste stap is’, onder meer voor de kwaliteit van de zorg aan de patiënt. Wellicht biedt dit weer een opening voor de zorgkoepels.

 

Rob Sebes,

Coördinator Public Affairs en woordvoerder KNMP

Document acties

Back to top