Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oproep

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Rob Sebes
column

Velen van u hebben de afgelopen dagen een brief gekregen van vijf zorgkoepels, waaronder de KNMP en het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (Nictiz). Kernboodschap: zij vragen u te tekenen voor een tijdelijke voortzetting van uw deelnemersovereenkomst met Nictiz.

Deze brief is de uitkomst van een maandenlang overleg tussen de vijf zorgkoepels onderling, en overleg met Nictiz, over het in stand houden van een infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling.

Deze actie is, kort en onparlementair gezegd, nodig omdat de minister de stekker uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) heeft getrokken na een besluit van de Eerste Kamer. Ik zal u de details besparen, maar er is heel wat water door de Rijn gevloeid voordat de zorgkoepels en Nictiz tot een gezamenlijke aanpak kwamen. Dat is ook logisch, gezien de grote belangen die op het spel staan. Alle betrokkenen verdienen een groot compliment omdat zij de patiëntveiligheid laten prevaleren.

De zorgkoepels steken hun nek héél ver uit. De minister van VWS, het parlement, de privacywaakhond CBP en de media kijken er kritisch naar. Het politieke en maatschappelijke debat zal zich wellicht verhevigen. Voor politiek en samenleving is dit namelijk een veel meer in het oog lopend onderwerp dan de voor apothekers ook belangrijke prestatiebekostiging in 2012.

Nu is het zaak het front gesloten te houden. Binnen de farmacie, binnen de eerste lijn en de tweede lijn. De zorgkoepels hebben om uw handtekening gevraagd, die nodig is voor de financiering van de tijdelijke situatie. Vanaf deze plaats dan ook de oproep: tekent u alstublieft en stuur uw bevestiging voor 10 oktober naar Nictiz.

Document acties

Reacties

02-10-2011 20:25
D.T. Hendriksz zegt:

De koepel van zorgverzekeraars heeft niet getekend. De vier grootste zorgverzekeraars hebben niet getekend. Mondeling een vage toezegging gedaan dat de financiering zal gaan via de "tarieven". Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars hebben geweigerd de Stichting Vrienden van het LSP/EPD rechtstreeks te financieren. Merkwaardig. Het is immers veel doelmatiger een Stichting met zo min mogelijk betalende partijen te financieren dan met zoveel mogelijk. Denk aan de administratieve lastenvermindering die gepaard gaat met het betalen door 10 verzekeraars of door 100.000 zorgverleners. (apothekers, specialisten, ziekenhuisapothekers, huisartsen, overige voorschrijvende partijen).
Zorgverzekeraars hebben andere redenen om rechtstreekse financiering te weigeren: zij lopen dan risico, politiek en financieel, en aan risico's hebben verzekeraars een broertje dood.

De politiek en de volksvertegenwoordiging hebben besloten om de opzet van het LSP/EPD als strijdig met wetgeving te schrappen. De wens van het volk is dan ook te stoppen met de huidige opzet van LSP/EPD. Wie zijn de koepels dan om dit door te zetten?

Een EPD is gebleken schijnveiligheid te bieden. Altijd moet worden gevraagd of de informatie op het scherm wel klopt. Niets is zeker. De privacy van de burger wordt op een ongelooflijke manier geschonden als de koepels doorgaan met deze opzet. Lachende derden zijn VWS en ZN/ZN-leden: het aantal onjuiste EU declaraties zal fors dalen als het LSP/EPD zoals de koepels het "willen" doorgang zal vinden. De onderliggende zorgaanbieders zijn financieel de klos.

Laten de koepels zich eens concentreren op de taak waarvoor zij op aarde zijn gezet: belangenbehartiging van de leden. Zeker in het licht van het hybride zorgstelsel, de WMG is een bijzonder draconische wet, al een moeilijke opdracht op zichzelf.
De politiek, de volksvertegenwoordiging en het openbaar bestuur zijn ingesteld om e.a. in goede banen te leiden. Daar zijn de koepels niet voor in het leven geroepen.

NapCo heeft de boodschap wel begrepen en roept op tot gezond verstand gebruiken in de Nederlandse Context van zorgverlening en zorgfinanciering.

Back to top