Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Laatste loodjes

PW Magazine 49, jaar 2011 - 08-12-2011 | door Rob Sebes
column

December is traditioneel een drukke maand aan het Binnenhof. De Tweede en de Eerste Kamer moeten veel onderwerpen behandelen die 1 januari dienen in te gaan. Daarnaast voeren Kamerleden allerlei urgente thema’s op.

Namens alle apothekers vaart de KNMP in deze politieke verwikkelingen een rechte koers. Een greep uit onze activiteiten, naast het inspelen op en bijwonen van debatten: de KNMP zit in de Tweede Kamer bij een hoorzitting over de Wet Cliëntenrechten Zorg en een rondetafelconferentie over de kabinetsnota Gezondheid Dichtbij?, die gaat over de nabije toekomst van zorg in de buurt.

Nu zult u terecht zeggen dat het volstrekt logisch is dat de KNMP daar aanwezig is. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Alleen organisaties die daarvoor door Kamerleden worden uitgenodigd, krijgen een plek. Er is een tijd geweest dat de apothekers werden genegeerd of vergeten. De KNMP heeft ervoor gezorgd dat de apothekers duidelijk op het netvlies van beide Kamers staan en daarvan zijn de uitnodigingen voor de genoemde bijeenkomsten het bewijs.

Daarnaast heeft de KNMP politieke contacten over verschillende debatten, zoals over euthanasie, antibiotica in de veehouderij en gegevensuitwisseling. We proberen Kamerleden en hun medewerkers op nuchtere, feitelijke en heldere toon te laten zien wat de gevolgen van bepaalde plannen zijn voor patiënten, apotheken en basiszorg.

Het laatste nieuws: na de Tweede Kamer vindt nu ook de Senaat, weliswaar onder allerlei voorwaarden, dat de minister van VWS met de betrokken organisaties moet gaan praten over behoud van elektronische gegevensuitwisseling. Dat is het resultaat van indringende samenwerking tussen de KNMP en andere zorgkoepels op het Binnenhof.

Document acties

Reacties

10-12-2011 17:12
D.T. Hendriksz zegt:

De lobby van de KNMP is gedoemd te falen als deze bestaat uit het op nuchtere, feitelijke en heldere toon laten zien wat de gevolgen van bepaalde plannen zijn voor patiënten, apotheken en basiszorg naar de mening van de KNMP: dat is een negatieve lobby en de tegenpartij zal zich dan beperken tot de opstelling: "dat willen we dan eerst maar eens zien". Die KNMP heeft in het verleden al zo vaak geroepen dat het fout ging, terwijl de apotheken nog steeds bestaan. "Eerst zien, dan geloven we het wel".
Het kalf is dan al verdronken en vergaan.

De KNMP zal moeten komen met alternatieven of bewijzen dat de kabinets/regeringsplannen zeer negatieve invloed hebben op kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg en dan met name de extramurale farmaceutische zorg. Distributie wijzigen van geneesmiddelen impliceert verlenging van levertijdenen vergroting van wachttijden van patiënten. Zorg beperkt zich niet tot kantoortijden. De harde lessen uit de USA zijn 1 op 1 overdraagbaar op de Nederlandse "markt". De scheiding tussen KNMP Bureau en werkvloer kan niet beter worden aangetoond middels de LSP inzet: Bureau is voorstander, maar vergeet dat de openbare apotheken het moeten betalen uit de sterk verlaagde wmg regelvergoeding: 4.40 per wmg regel is nu laagste prijs opgelegd door een verzekeraar. Voor de standaard uitgifte. Zie dat maar eens te doen. En het LSP is alleen opgezet door VWS omdat met het LSP centraal datamining kan worden gedaan. Ministerie van Financiën en Ministerie van EL&I willen die data hebben om tijdig te kunnen ingrijpen als de zorgkosten meer stijgen dan begroot. De werkvloer snapt de gevaren, de KNMP ontbeert het nog steeds aan een politieke afdeling en aan een goede Politieke Assistent. De werkvloer stemde dan ook tegen, helaas trekt de KNMP zich van de werkvloer niets meer aan.
De KNMP is financieel niet meer afhankelijk van de openbare apothekers/apotheken en dat gaan de laatste nog meer merken.
De laatste loodjes kan heel cynisch worden uitgelegd.

Back to top