Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achter de schermen

PW Magazine 18 / 19, jaar 2011 - 06-05-2011 | door Rob Sebes
column

‘Wordt ongetwijfeld vervolgd.’ Dat waren de laatste woorden van mijn vorige column. Die ging over het EPD.

Achter de schermen vond en vindt vrijwel dagelijks overleg plaats tussen alle betrokken instanties die ook maar iets met het uitwisselen van patiëntgegevens hebben te maken. Op de achtergrond kijkt het volledige parlement mee. Dat wil zeggen: niet alleen de Eerste Kamer die het EPD begin april heeft afgewezen, maar ook de overkant van het Binnenhof. De Tweede Kamer neemt het stokje namelijk over.

In het overleg met andere instanties heeft de KNMP namens alle apothekers duidelijk gemaakt dat we de huidige beschikbare infrastructuur willen behouden en verbeteren. En op regionaal niveau willen uitwerken. Inhoudelijk hebben we aange­geven wat apothekers nodig hebben om hun werk richting patiënt optimaal te kunnen verrichten.

In het polderlandschap wordt verwacht dat je bereid bent compromissen te sluiten. Dat zijn we als KNMP ook. Maar deze keer hebben we vastgehouden aan onze prioriteiten. Van andere zorgverleners, zoals huisartsen, verwachten we dat ze over de brug komen en apothekers de benodigde gegevens verstrekken.

Aanvankelijk keken de andere zorgkoepels vreemd op van de opstelling van de KNMP. Maar uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan en hebben we een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS geschreven. Een brief die diende als basis voor een gesprek met VWS. Parallel daaraan hebben we een eigen persbericht uitgegeven en gingen we met ons standpunt de catacomben van de Tweede Kamer in.

Het kán en mag niet zo zijn dat er ook maar iets over gegevensuitwisseling wordt geroepen zonder dat naar apothekers wordt geluisterd.

Document acties

Back to top