Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Koppelaar in Leids netwerk

Liaisonapotheker brengt collega’s in de regio met elkaar in contact.

PW21 - 28-05-2021 | door Delia Titre
Frank Jansen
Niet altijd druk, maar wel altijd beschikbaar. Als liaisonapotheker zorgt Leen Nelemans ervoor dat het Leids Academisch Netwerk Apotheken (LANA) draaiende blijft. “Erg mooi om te kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de farmacie.”
Koppelaar in Leids netwerk

“We proberen tot inspirerende samenwerkingen te komen”, vertelt liaisonapotheker Leen Nelemans. Hij ziet zichzelf als een soort oliemannetje: hij brengt en houdt werkgroepen en individuele apothekers in de regio Leiden bij elkaar. Ook houdt hij bij wie in de regio is gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen en plant en organiseert werkgroepbijeenkomsten, bestuursvergaderingen en nascholingen. “Mensen kunnen mij benaderen als zij een project willen opstarten. Ik merk dat ziekenhuisapothekers, poliklinisch en openbaar apothekers elkaar niet altijd weten te vinden, terwijl ze voor een groot gedeelte dezelfde patiëntenpopulatie hebben. Ik probeer de samenwerkingen gaande te houden.” 

Het LANA werkt bijvoorbeeld nauw samen met de ziekenhuisapotheek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). “We hebben een actieve farmacogenetica-werkgroep. Speerpunt op dit moment is de CYP2C19-genotypering van clopidogrel-, ticagrelor- en prasugrel-gebruikers. Wij kijken naar mogelijkheden om deze genotypering te laten plaatsvinden in de openbare apotheek met een point of care-test.”

Master Farmacie

Dit werk combineert Nelemans met zijn functie als coördinator coschappen bij de Master Farmacie in Leiden. Dit past naadloos bij een van de doelstellingen van het Leidse netwerk: het leveren van een bijdrage aan onderwijs aan de masteropleiding farmacie. “Als coördinator breng ik studenten en apothekers bij elkaar. LANA sluit daar mooi op aan. Een van de studenten heeft bijvoorbeeld een presentatie gehouden tijdens een deelnemersbijeenkomst. Hij had een praktijkonderzoek uitgevoerd over de registratie van NSAID-intolerantie waaraan verschillende LANA-deelnemers hadden bijgedragen. Ze gaven aan blij verrast te zijn om op deze manier de resultaten teruggekoppeld te krijgen.”

Hij hoopt dat het LANA apothekers meer arbeidsvreugde bij hun werk geeft. “Zodat zij naast de dagelijkse werkzaamheden kunnen bezig zijn met het inhoudelijk verder brengen van het vak.”

Leen Nelemans: “Wij kijken naar mogelijkheden genotypering te laten plaatsvinden in de openbare apotheek met een point of care-test.”

 

 

Document acties

Back to top