Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samen afbouwen

Apotheker, huisarts en psycholoog begeleiden antidepressivagebruikers.

PW08 - 21-02-2020 | door Frans van den Houdt
Samen met de huisarts en psycholoog bespreekt apotheker Kirsten van Biert-van Norel iedere maand de behandeling van antidepressiva­gebruikers. Die samenwerking pakt goed uit voor patiënten. “Als blijkt dat ze beter zijn ingesteld, neemt het enthousiasme alleen maar toe.”
Samen afbouwen

De huisarts belde voor advies. Ze kreeg haar 40-jarige patiënt die citalopram 20 mg gebruikte maar niet goed ingesteld. De patiënt was er redelijk slecht aan toe. “Sturen we haar snel door naar de tweede lijn of proberen we eerst nog zelf haar conditie te verbeteren, was de vraag die we ons stelden”, verhaalt openbaar apotheker Kirsten van Biert-van Norel van Service Apotheek Schuilenburg in Amersfoort. Gekozen werd voor de tweede optie, met behulp van een farmacogenetisch profiel.

Dat pakte goed uit. En niet alleen voor de patiënt. “De huisarts was super enthousiast, maar ook de psycholoog en POH GGZ die in hetzelfde gezondheidscentrum zitten”, zegt Van Biert-Van Norel opgetogen. “Toen is het balletje gaan rollen en hebben we afgesproken meer te gaan doen om de behandeling van antidepressivagebruikers in de eerste lijn te optimaliseren.”

Sindsdien zitten de zorgverleners eens per maand bij elkaar om drie of vier patiënten te bespreken en de therapie te bepalen. Nemen klachten niet af, dan wordt of geswitcht of een DNA-profiel aangevraagd. Bij spoedgevallen wordt meteen gekozen voor genotypering. “Als het aan mij ligt doen we dat standaard bij alle patiënten, maar gezien de kosten en terughoudendheid van veel zorgverzekeraars die te vergoeden, zit dat er nu nog niet in”, zegt Van Biert-van Norel.

Spannend

Patiënten stellen die persoonlijke benadering door het zorgteam volgens haar erg op prijs. Na uitleg gaan ze ook allemaal akkoord met het afnemen van wangslijm voor een farmaco­genetisch profiel. “Ze vinden het spannend, maar als je vertelt dat de test nooit negatief kan uitpakken, is iedereen gemotiveerd. Blijkt later dat ze hierdoor beter ingesteld zijn, dan neemt dat enthousiasme alleen maar toe.”

Zodra afbouwen van de antidepressiva in beeld komt, stelt de apotheker samen met de patiënt een schema op. Bewust is niet gekozen voor de taperingstrip, zegt Van Biert-Van Norel. “Onze aanpak voldoet prima. We vinden ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt belangrijk. Als het echt niet lukt, kiezen we voor een baxterrol.”

Uiteindelijk bepaalt de patiënt of hij wil afbouwen of doorgaan met antidepressiva. “Sommigen gaan liever door omdat ze zich eindelijk goed voelen en bevreesd zijn voor de mogelijke gevolgen van stoppen. Daar heb ik alle begrip voor.” 

Document acties

Back to top