Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bewaking eerste lijn stap vooruit

Alle in het lab bepaalde afwijkende genotypen komen in het AIS.

PW27/28 - 03-07-2020 | door Cindy Reinders
Foto Marieke de Lorijn
Sinds kort leggen poliklinisch apotheker Annemieke van der Kaaij en haar team alle, in het lab bepaalde, afwijkende genotypen vast in het AIS. Daardoor kunnen de vele gekoppelde apotheken in de regio Midden Holland hierop voortaan ook bewaken.
Bewaking eerste lijn stap vooruit

Openbaar apothekers uit de regio hebben enthousiast gereageerd op haar nieuwe werkwijze, vertelt apotheker Annemieke van der Kaaij van Poliklinische Apotheek Midden Holland, die zich bevindt in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda. Sinds begin maart legt zij met haar apotheekteam afwijkende genotypen, die zij doorkrijgen van de ziekenhuisapotheek, structureel vast als contra-indicatie in het apotheekinformatiesysteem (AIS).

“En omdat bijna alle apotheken in de regio zijn aangesloten op hetzelfde cluster, bewaken zij zo ook op het niveau van genotypering. Er is voldoende achtergrondinformatie van Health Base en KNMP beschikbaar om tot een passende afhandeling te komen.”

Farmacogenetische testen worden – op aanvraag van specialisten, huisartsen en psychiaters – in een laboratorium uitgevoerd wanneer deze van belang zijn voor behandeling. “Zoals bij een kuur met capecitabine. Dan is het voor de doseringscontrole handig om als poliklinische apotheek, aangezien wij dit middel afleveren, inzicht te hebben in afwijkende DPD-genotypen. Ik vroeg daarom aan de ziekenhuisapotheek of wij die uitslagen ook konden krijgen.”

LIJSTJE

Een goed plan vonden de ziekenhuisapothekers van het GHZ. Daarom opperden ze om afwijkende CYP-enzymen eveneens aan het lijstje toe te voegen. “Heel nuttig,” vindt Van der Kaaij, “maar niet alleen voor henzelf. Ook in de eerste lijn is het van belang om te weten of iemand genen bezit die zorgen voor enzymen die te snel of te langzaam werken. Door dit in te voeren, zorgen we voor optimalere medicatie­bewaking in de hele regio.”

Een andere verbeterslag is een paar jaar geleden al doorgevoerd. Toen zijn ze gestart met het invoeren van intraveneuze cytostatica die in het ziekenhuis worden toegediend, zodat ook de eerste lijn daarmee rekening kan houden bij de medicatiebewaking. “We zoeken naar een alternatief als bijvoorbeeld blijkt dat een voorgeschreven antibioticum of anti-emeticum QT-verlenging geeft met de chemokuur.” 

Document acties

Back to top