Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Multi-language apotheekteam

Poolssprekende assistent was niet makkelijk te vinden.

PW01/02 - 11-01-2019 | door Cindy Reinders
Apotheker Hwie Liong Liem kocht aangrenzende panden om ook specialisten en een Poolse huisarts ruimte te bieden. De nieuwe Haagse Zorgpoli, die inzet op hulp in eigen taal, voorziet daarmee in de behoeften van de allochtone populatie.
Multi-language apotheekteam

Zes appartementen verspreid over drie verdiepingen kocht hij erbij; een vierde verdieping liet hij erbovenop bouwen en de achtertuin overdekken. Zo creëerde apotheker Hwie Liong Liem genoeg ruimte om het bestaande eerstelijnsgezondheidscentrum om te toveren tot de nieuwe Haagse Zorgpoli, waar ook specialisten zijn gehuisvest. Half november gingen de deuren officieel open. Apotheek Jager Bruining kreeg alleen een extra deur, vertelt de eigenaar, “zodat we makkelijk bij de andere disciplines kunnen binnenlopen voor overleg.”

Drie jaar geleden vond hij het tijd voor uitbreiding en sprak daarover met de huisartsen. Volgens hen was er in de wijk vooral behoefte aan psychische hulpverlening en een pijnpoli, waar patiënten snel terecht kunnen. Hij ging het regelen. En met succes: sinds november werken er ook psychiaters, psychologen en anesthesisten bij de zorgpoli aan De La Reyweg. “En een Poolse huisarts; daar was ook vraag naar”, benadrukt Liem.

Er wonen niet alleen veel Turken en Hindoestanen in de wijk, maar ook Polen zijn ruim vertegenwoordigd. “En zij vinden het prettig om in hun eigen taal geholpen te worden. Bovendien leidt dat tot betere zorg. Zo kwam een Poolse patiënt na jaren van zijn klachten af, toen hij eindelijk in zijn eigen taal goed werd begrepen.”

Veertien talen

Om de patiënten in de apotheek ook in eigen taal te kunnen helpen, stelt Liem zijn “multi-language team” zorgvuldig samen. “We spreken ruim veertien talen – inmiddels ook Pools. Maar een Poolssprekende assistent was niet makkelijk te vinden. Uiteindelijk vond ik iemand die de ambitie had om assistent te worden en ik heb haar toen zelf opgeleid. Ik zoek er alleen nog meer ... De Poolse huisarts trekt zoveel Poolse patiënten aan, ook van buiten de wijk, dat we de vraag nauwelijks aan kunnen.”

De behoefte aan een pijnpoli – waarvoor een kamer met lood omkleed werd tegen de straling van MRI’s – komt volgens Liem doordat er veel arbeiders in de buurt wonen die fysiek werk verrichten en kampen met chronische pijn, waartegen een paracetamolletje niet helpt.

De behandeling van pijn werd daardoor ook zijn specialisme en het gebruik van CBD-olie – zonder het hallucinogene THC – in het bijzonder. “Patiënten komen hiervoor van ver, zelfs vanuit België.”

Een goed jaar

Het nieuwe jaar is amper begonnen of de eerste overheidsmaatregelen hebben hun uitwerking op het werk in de openbare apotheek. De btw-verhoging, bijbetalingen en de uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg uit het basispakket maken dat er naast de gebruikelijke mondelinge uitleg inmiddels een A4-tje nodig is om de patiënt aan de balie goed voor te lichten.

Er komen nog meer zaken op ons af. We kennen de risico’s van de Brexit nog niet, maar moeten wel rekening houden met zekere effecten. En eerst is er de invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD). Gelukkig kiest IGJ, na overleg met onder meer de KNMP, voor een zachte landing en zullen foutmeldingen niet meteen leiden tot daadwerkelijke overlast voor de patiënt.

De FMD is zo’n maatregel waar de apotheekhoudenden mee moeten dealen. De meeste openbare apotheken hebben zich aangemeld bij de NMVO en zijn bezig met de voorbereidingen, die ook in dit geval het halve werk zijn om de inwerkingtreding van de FMD vlot te laten verlopen. Met de AVG, ook zo’n internationale wet, is dat in 2018 gelukt.

Ik spreek de hoop en verwachting uit dat er bovenop de extra werkzaamheden voldoende gelegenheid, motivatie en inspiratie is om de farmaceutische patiëntenzorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Mijn jaarlijkse bezoeken aan het wereldcongres bevestigen steeds weer dat we in Nederland als apothekers enorm trots mogen zijn op onze performance. Nederland loopt voorop waar het gaat om het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Met die vaststelling wil ik graag met u toasten op een goed jaar.

Document acties

Back to top