Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jonge junkies worden oud

Samen sterk met GGD en zorgverzekeraar voor Amsterdamse dak- en thuislozen

PW47 - 23-11-2018 | door Maarke Roelofs
Om therapietrouw onder dak- en thuislozen te bevorderen, levert apotheker Taco van Witsen van de Amsterdamse Schinkel Apotheek medicatie veelal in baxterrollen aan.
Jonge junkies worden oud

“Patiënten hebben vaak zowel psychische klachten als verslavingsklachten.”

“De groep van dak- en thuislozen die wij van medicatie voorzien, bestaat voor een groot deel uit patiënten met een dubbeldiagnose”, vertelt Taco van Witsen, apotheker van de Schinkel Apotheek in Amsterdam. “Vaak hebben patiënten zowel psychische klachten als verslavingsklachten. Bovendien zijn zij door hun zwervend bestaan lastiger te volgen voor een behandeling.”

De Schinkel Apotheek levert de meeste geneesmiddelen in baxterrollen aan instellingen voor dak- en thuislozen. Onbegrip voor deze manier van levering bij de zorgverzekeraar is een terugkerend probleem. “Door personeelswisselingen bij zorgverzekeraars worden wij vaak gebeld met de vraag waarom we in baxterrollen leveren aan deze cliënten, zodra een nieuw persoon de materiële controle en vergoeding in behandeling neemt. Wij doen dit om de therapietrouw te bevorderen. Bovendien verkleinen we zo het risico dat een patiënt zijn medicatie niet inneemt of aan anderen geeft.”

Teamwork is volgens Van Witsen de crux van het geheel. In 2001 stelde collega-apotheker Tineke Roest een protocol Recept van Goed Handelen op en is een convenant gesloten met apothekers in Amsterdam, de GGD-Amsterdam en de zorgverzekeraar. “Goede samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is cruciaal. Dat hebben we gelukkig in Amsterdam.”

Tijdens een multidisciplinair overleg wordt regelmatig individuele casuïstiek besproken. “Dit ondervangt deels de medicatiebeoordeling waartoe patiënten lastig bereid zijn.” Een extra administratieve last kleeft wel aan dit werk. “Patiënten hebben vaak een tijdelijk verblijfadres en dus geen vast postadres. Ook de status van hun zorgverzekering wisselt nogal eens.”

Zonder rompslomp

Het aantal dak- en thuislozen in Amsterdam blijft ongeveer gelijk, maar de samenstelling van de groep verandert wel, licht Van Witsen toe. “Voorheen waren het voornamelijk jonge junkies. Door betere zorgverlening wordt de groep steeds ouder en duiken meer soma­tische klachten op, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.”

Toenemende geneesmiddeltekorten komen volgens Van Witsen extra hard aan bij kwetsbare patiënten in een dak- of thuisloze situatie. “Recent gaf een tekort aan disulfiram bijvoorbeeld acute problemen, omdat we dat middel in grote hoeveelheden leveren.”

Ondanks alles blijft Van Witsen dak- en thuislozen zien als reguliere patiënten. “Wij willen gewoon goede zorg leveren, zonder al te veel bureaucratische rompslomp.”

Document acties

Back to top