Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Maaltijdservice voor ouderen

€ 600.000 subsidie voor onderzoek naar ondervoede ouderen

PW 5 - 05-02-2016 | door Edwin Bos
Apothekers kunnen volgens apotheker Harm Geers met het bezorgen van maaltijden ondervoeding bij ouderen voorkomen. Samen met de Universiteit Wageningen, leveranciers van voedingsmiddelen en Mosadex is hij een onderzoek gestart.
Maaltijdservice voor ouderen

Elke week komen apothekers bij ouderen thuis om een medicatierol af te leveren. Waarom bezorgen ze niet tegelijk een paar gezonde maaltijden? Apotheker Harm Geers van Service Apotheek Bennekom stelt zichzelf die vraag sinds hij steeds meer ondervoede zelfstandig wonende ouderen ziet.  Geers: “Tussen de 15 en 30% van de ouderen is ondervoed, dat is een groeiend maatschappelijk probleem.”

Ondervoeding leidt volgens Geers bij veel ouderen tot een verslechtering van de ziekte, bijvoorbeeld door sarcopenie. “Ook geeft de interactie tussen voeding en farma problemen. Parkinsonpatiënten moeten eiwitten bijvoorbeeld niet tegelijk innemen met levodopa.” Naar aanleiding van het idee van Geers ontwikkelt een consortium  van Universiteit Wageningen, voedingsmiddelen- en ict-bedrijven, apothekers van Service Apotheek en Mosadex een zorgconcept om ondervoeding bij  ouderen te voorkomen. “We onderzoeken hoe we de levering van gezonde maaltijden kunnen combineren met voedingsadvies en medische informatie.”  Ook het digitaal monitoren van de inname van voedsel is onderdeel van het onderzoek. Universiteit Wageningen coördineert het driejarig project, genaamd Voeding Slim Thuis, dat € 600.000 subsidie heeft ontvangen van het ministerie van Economische Zaken.

Het bezorgen van maaltijden door de  apotheek is geen doel, benadrukt Geers. “We weten bijvoorbeeld nog niet of ouderen het wel prettig vinden dat de apotheek met geneesmiddelen én maaltijden aan de deur komt.” Toch verwacht Geers dat de verkoop van maaltijden over enkele jaren een aanvullende bron van inkomsten kan zijn voor  apothekers. Binnenkort start een proef waarbij de behoeften op het gebied van voeding en zorg van honderd thuiswonende ouderen in kaart wordt  gebracht.

Samen eten

Het onderzoek moet leiden tot een lokale service voor voeding en medisch advies. De bestelling van maaltijden in Bennekom zal gecoördineerd worden  vanuit het zorgloket ‘Vraagt-u-maar’, waar ouderen en mantelzorgers vragen kunnen stellen aan huisartsen, apothekers en thuiszorg. Geers nam in 2010 het initiatief voor dit loket omdat hij thuiswonende ouderen wil helpen, bijvoorbeeld als ze moeite hebben met boodschappen doen en eten. “Bij de bezorging van maaltijden kunnen we ouderen die alleen eten aan elkaar koppelen; samen eet je meer dan alleen.”

Document acties

gearchiveerd onder: , , ,
Back to top