Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2013

Kwaliteit

Een batch allergievaccins goed- of afkeuren

Suzanne Vink werkt bijna twee jaar bij HAL Allergy in Leiden, een bedrijf dat vaccins maakt tegen allergieën. Ze is verantwoordelijk voor een goed verloop van het productieproces: “Een belangrijk deel is de hygiëne.”

PW Magazine 09, jaar 2013 - 01-03-2013 | door Frits Baltesen

Prijslijst

‘Patiënten eisen dat we onze tarieven ophangen’

In de Azivo Apotheek hangt een lijst met prijzen voor farmaceutische zorg die de zorgverzekeraars en de apotheek hanteren. Apotheker Harrie van Lierop wil hiermee zo veel mogelijk transparantie bieden. “Discussie in de apotheek over prijzen is prima, maar dan moeten de patiënten wel geïnformeerd zijn.”

PW Magazine 08, jaar 2013 - 22-02-2013 | door Edwin Bos

Echt luisteren

Vooral kijken naar wat de patiënt nodig heeft

Samenwerking met zorgverleners en een scherp oog voor de behoefte van de patiënt. Dat kenmerkt het ondernemerschap van Hendrik de Rocker, apotheker in Mediq Apotheek Van Lunen in Bergen op Zoom. “Kijk naar wat de patiënt nodig heeft.”

PW Magazine 07, jaar 2013 - 12-02-2013 | door Marc de Leeuw

Mooi vak

Jonge apotheker optimistisch over toekomst

Apotheker Martijn van Veen is pas afgestudeerd. Ondanks het verslechterde farmaceutisch klimaat is hij optimistisch over de toekomst van het vak. “Je moet zorgen dat je tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is: de patiëntenzorg.”

PW Magazine 06, jaar 2013 - 08-02-2013 | door Mike Nettekoven

Gevangenissen

Kring-apotheker Arnhem blij met nieuw contract

Kring-apotheker Marlies Kliffen in Arnhem heeft een zekerheid: ze mag minimaal zes jaar lang medicijnen leveren aan de twee gevangenissen in deze stad. “Het levert niet heel veel geld op, maar deze klus maakt het werk wel afwisselender.”

PW Magazine 05, jaar 2013 - 01-02-2013 | door Frits Baltesen

Doseerfout

Oorzaak: onduidelijkheid in basisprotocol

De ziekenhuisapotheek van het Scheper Ziekenhuis in Emmen werkt strikt volgens de GMP-z-richtlijnen. Toch ontstond een doseerfout: veertien patiënten met Hodgkin-lymfoom kregen de afgelopen jaren onbedoeld een te hoge dosis bleomycine. Ziekenhuisapotheker Wim van der Boon wil graag met collega’s delen hoe dit incident ontstond.

PW Magazine 03, jaar 2013 - 18-01-2013 | door Marc de Leeuw

Ondernemer

Filiz Yesil kijkt goed naar de cijfers

Drie apotheken heeft apotheker Filiz Yesil; een ondernemer in hart en nieren. Ze heeft geleerd goed naar de cijfers te kijken. “De lage marge van incontinentiemateriaal bij sommige verzekeraars weegt niet op tegen de administratieve lasten die je ervan hebt.”

PW Magazine 02, jaar 2013 - 11-01-2013 | door Mike Nettekoven

Instructievideo

Uitleg over juiste inname medicijnen

Apotheker Martijn Harpe in Amsterdam heeft sinds kort een website met video-instructies voor patiënten, waardoor ze weten hoe ze medicijnen moeten innemen. Vijftig apothekers verwijzen nu al structureel klanten door. Dit jaar moeten dat er veel meer worden.

PW Magazine 01, jaar 2013 - 04-01-2013 | door Frits Baltesen

Bruggenbouwer

Bemiddelen tussen diverse disciplines

Ze werkte onder meer voor huisartsen, voor een zorgverzekeraar en voor een ziekenhuis. Ook heeft apotheker Luc Peeters een eigen apotheek gehad. Wat in alle functies terugkomt is haar bemiddelende rol tussen de diverse disciplines. “Ik probeer bij anderen het vak van apotheker uit te venten.”

PW Magazine 10, jaar 2013 - 07-03-2013 | door Mike Nettekoven 1 reactie

Berenapotheek

Geneeskundestudent kent werk apotheker amper

Elk jaar bezoeken honderden kleuters met hun knuffel het berenziekenhuis in Groningen. Een apotheek was hier tot voor kort echter niet te vinden. Farmaciestudent Marjolein Kroonen zorgde ervoor dat de apotheker voortaan wél meetelt in dit berenziekenhuis.

PW Magazine 04, jaar 2013 - 25-01-2013 | door Edwin Bos

Hulpmiddelen

Adviseur nieuwe producten Philips Healthcare

Apothekers werken op de meest uiteenlopende plaatsen. Een gevarieerde loopbaan voerde Sabina Hoekstra-van den Bosch naar Philips Healthcare in Best. Daar is ze adviseur op het gebied van de wet- en regelgeving rond medische hulpmiddelen. “Ik profiteer nog steeds van de brede wetenschappelijke basis van de apothekersopleiding.”

PW Magazine 11, jaar 2013 - 15-03-2013 | door Marc de Leeuw

Zakenvrouw

‘Grote zorgen over gereguleerde marktwerking’

Apotheker Marjan Terpstra staat in de top 100 van meest succesvolle zakenvrouwen van Nederland. Ze is de grootste toezichthouder van zelfstandige behandelcentra, eigenaar van twee apotheken en ontwikkelaar van een app voor hiv-patiënten. “Ondernemen moet voor mij een maatschappelijke waarde hebben.”

PW Magazine 12, jaar 2013 - 22-03-2013 | door Edwin Bos

Tegenstribbelen

Vaak weigeren patiënten hun antipsychotica

Ineke Liefting-Kluft verstrekt veel psychofarmaca: ze werkt al twaalf jaar bij GGZ-instelling Parnassia Groep, waar 1900 bedden voor klinische patiënten zijn. Dat is heel ander werk dan in de openbare apotheek, dat ze ook twaalf jaar heeft gedaan.

PW Magazine 13, jaar 2013 - 29-03-2013 | door Frits Baltesen

Blijven leren

‘Je ziet mensen tijdens de studie groeien’

Het werk van apotheker Rebecca Muller bij PAOFarmacie is helemaal gericht op scholing. Ze is studiecoördinator voor ziekenhuisapothekersassistenten die opgeleid worden tot pharmacy practitioners en ontwikkelt cursussen voor apothekers en assistenten. Ook doet ze onderzoek hiernaar.

PW Magazine 14, jaar 2013 - 05-04-2013 | door Mike Nettekoven

Rwanda

Apotheker werkt in Afrika aan automatisering

Apotheker Richard van Slobbe probeert in het Afrikaanse Rwanda als vrijwilliger de farmaceutische zorg een duw in de goede richting te geven met automatisering. “Niemand houdt een dossier bij van de patiënten.”

PW Magazine 15, jaar 2013 - 12-04-2013 | door Frits Baltesen

Bereiden

‘Apotheker moet unieke vaardigheden behouden’

Steeds minder apotheken bereiden nog zelf geneesmiddelen, terwijl dit een van de kerntaken is van het vak apotheker. Volgens apotheker Renetta Fransens is het onterecht dat individuele apothekers aan dezelfde hoge kwaliteitseisen moeten voldoen als grootbereiders. “Wij kunnen de risico’s heel goed zelf inschatten.”

PW Magazine 16, jaar 2013 - 19-04-2013 | door Edwin Bos 3 reacties

NOAC-protocol

Werken aan zorgvuldige introductie NOAC’s

Ziekenhuisapotheker Jan Gerard Maring voerde samen met onder meer cardiologen en trombosediensten een risico-inventarisatie uit van de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s). Dit leidde tot een vooralsnog terughoudend voorschrijfbeleid.

PW Magazine 17, jaar 2013 - 26-04-2013 | door Marc de Leeuw 1 reactie

Helpen genezen

Vak van apotheker toch prettiger dan dierenarts

Een foto van een koe zorgde ervoor dat Jerry Wan geen dierenarts werd, maar apotheker. In de Haagse wijk Leidschenveen werkt hij als apotheker in een gezondheidscentrum van de Stichting Haagse Gezondheidscentra.

PW Magazine 18, jaar 2013 - 03-05-2013 | door Mike Nettekoven

Robot helpt mee

Apparaat bespaart ziekenhuis jaarlijks € 75.000

Toen Ewoudt van de Garde op een congres een robot zag die ‘gewone’ medicijnen maakte, kwam de ziekenhuisapotheker van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein op het idee. Na enkele aanpassingen is de robot nu de eerste ter wereld die beter en goedkoper biologicals maakt.

PW Magazine 19, jaar 2013 - 10-05-2013 | door Frits Baltesen

Medicatiebeoordeling

Samen met studenten werkwijze ontwikkelen

Medicatiebeoordelingen implementeren in de apotheek is een zeer intensief traject. Apotheker Samar Dijkman-Mardo van Service Apotheek Sorghvliet werkt daarom samen met farmaciestudenten. “Studenten selecteren de patiënten, leggen alles vast en beoordelen de medicatie samen met de apothekers.”

PW Magazine 20, jaar 2013 - 17-05-2013 | door Edwin Bos

Puzzelen

Beschikbaarheid geneesmiddelen groeiend probleem

Apothekers moeten kennis van bereidingen blijven houden. Door de groeiende problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen zullen zij hun expertise op dit gebied in de toekomst steeds vaker moeten inzetten, verwacht Doerine Postma, apotheker bij de KNMP.

PW Magazine 21, jaar 2013 - 24-05-2013 | door Marc de Leeuw

Stadsmens

Gemêleerd publiek bij Amsterdamse apotheek

Zwervers, yuppen en toeristen. Allemaal zijn ze klant bij de Amsterdamse Dam Apotheek. Apotheker Annemieke Hollander zit helemaal op haar plek. “Het diverse publiek zorgt voor een levendige sfeer in de apotheek.”

PW Magazine 22, jaar 2013 - 30-05-2013 | door Mike Nettekoven

Hiv-expert

Industrieapotheker geeft hiv-nascholing

De behandeling van hiv loopt als een rode draad door de afwisselende carrière van apotheker Charles la Porte. Momenteel werkt hij als medical advisor op het gebied van hiv bij het farmaceutische bedrijf Janssen in Tilburg. “Een zeer afwisselende baan, waarin ik me in de breedste zin des woords bezighoud met de behandeling van hiv.”

PW Magazine 23, jaar 2013 - 07-06-2013 | door Marc de Leeuw

Risicofactoren

Leeftijd en geslacht onderdeel medicatiebewaking

Medicatiebewaking op risicofactoren vergroot de patiëntveiligheid. Apotheker Dorine Hazelzet van Apotheek Allart werkt sinds eind vorig jaar met een module die deze nieuwe vorm van medicatiebewaking mogelijk maakt. “Bewaken op risicofactoren is een belangrijke stap voorwaarts.”

PW Magazine 24, jaar 2013 - 14-06-2013 | door Edwin Bos

Tranen

Marioline Devalle is apotheker bij Apotheek Naaldwijk. Zij ziet een duidelijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten. Vrouwen hebben meer vragen en zijn emotioneler. “Vooral over de overgang. Het wordt onderschat wat die voor hen betekent.”

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Frits Baltesen

Stagebegeleider

Kennismaken met de ziekenhuisfarmacie

Ziekenhuisapotheker Rolf Toornvliet begeleidt geregeld een stagiair, zelfs uit het buitenland. Hij vindt het mooi als hij een student kan motiveren om voor de ziekenhuisfarmacie te kiezen.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Mike Nettekoven

Interactie-expert

Nederlandse G-Standaard voorbeeld in VS

Marianne le Comte, apotheker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP, is betrokken bij het opzetten van een interactie-bewakingssysteem in de VS. In Rockville, Maryland, introduceerde zij de Nederlandse G-Standaard en de werkwijze van het beoordelen van interacties.

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Cindy Reinders

Leerbedrijf

Gespecialiseerde begeleiding voor stagiaires

Deskundig personeel is een vereiste om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren. Mediq Apotheek Barentsen, dit jaar uitgeroepen tot het Beste Calibris Leerbedrijf, neemt stagebegeleiding daarom heel serieus. Volgens de jury is apotheker Adriaan Barentsen ‘met hart en ziel betrokken bij het opleiden’.

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 26-07-2013 | door Edwin Bos

Zeehonden

Drukke tijd voor apotheker Boskma

Juli en augustus zijn voor Romke Boskma het drukst, want dan heeft de zeehondencrèche Pieterburen de meeste huilers: 150 babyzeehonden. Deze ziekenhuisapotheker zette daar de medische zorg op en wordt nu wereldwijd gevraagd als expert: “Een zeehond verschilt niet zo veel van een mens.”

PW Magazine 32/33, jaar 2013 - 08-08-2013 | door Frits Baltesen

Dynamisch

Cum laude gepromoveerd op PK-PD modeling

Apotheker Ashraf Yassen koos tijdens zijn opleiding bewust voor het onderzoek en later de industrie. Een veld waar naar zijn mening te weinig apothekers werken, terwijl ze juist daar een grote toegevoegde waarde kunnen hebben.

PW Magazine 34, jaar 2013 - 23-08-2013 | door Mike Nettekoven

Medicatiecheck

Zelfdenkend portaal adviseert over interventies

Medicatiebeoordelingen uitvoeren volgens de richtlijn is intensief werk. Benu-apotheker Henk Nooijens krijgt daarbij ondersteuning via de online service Benu Check. “Het systeem geeft suggesties voor interventies en vraagt na verloop van tijd of een advies heeft standgehouden.”

PW Magazine 35, jaar 2013 - 30-08-2013 | door Edwin Bos

Boek

Apotheker beschrijft leven met kanker

Anneke Booij is apotheker en kreeg tweeënhalf jaar geleden opnieuw kanker. Sinds die tijd is ze thuis. Ze bundelde haar correspondentie met haar vrienden en familie in een boek. Ze vulde dit aan met beschouwingen over de zorgverlening die zij tot nu toe kreeg met haar achtergrond als apotheker.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013 | door Frits Baltesen

Zorgverzekeraar

Openbaar apotheker stapt over

Na meer dan tien jaar openbaar apotheker te zijn geweest, stapte Cynthia Regensburg over naar zorgverzekeraar VGZ. Ze kan daar dingen veranderen die meteen effect hebben op grote groepen patiënten. “Het is goed als een zorgverzekeraar een apotheker in dienst heeft.”

PW Magazine 37, jaar 2013 - 13-09-2013 | door Frits Baltesen 1 reactie

Interacties

Twintig jaar inzet voor medicatiebewaking

Ruim twintig jaar heeft Kees Jan Lastdrager, apotheek-eigenaar van de Zeeuwse Apotheek Souburg, zich ingezet voor het verbeteren van de medicatiebewaking als lid van de Redactiecommissie Medicatiebewaking (RCMB) van Stichting Health Base.

PW Magazine 38, jaar 2013 - 17-09-2013 | door Cindy Reinders

Voorbereid

Nieuwe apotheek klaar voor de toekomst

Met drie spreekkamers, een telefonist en een eigen central-filling-unit is de nieuwe Schager Apotheek klaar voor de toekomst. Apotheker Aouktje de Wolf werkte met een architect van buiten de sector en kocht zelf tafels en kasten op internet. “Als je kosten wil besparen, moet je niet wars zijn van een tweedehands bureau.”

PW Magazine 39, jaar 2013 - 27-09-2013 | door Edwin Bos

Veelzijdig

Basic Pharma keurt generieke medicatie

Basic Pharma in Geleen ontwikkelt en produceert nieuwe producten en levert diensten aan andere bedrijven. “We zijn ontzettend veelzijdig”, zegt apotheker Bob Kool, managing director en chief bussiness officer van dit bedrijf.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 04-10-2013 | door Marc de Leeuw

Overstap

Eerst openbaar, nu poliklinisch apotheker

Openbaar apotheker Eward Melis greep vorig jaar de kans om met enkele collega’s een nieuwe poliklinische apotheek op te bouwen bij het UMC Utrecht. “De raad van bestuur legde de lat hoog.”

PW Magazine 42, jaar 2013 - 17-10-2013 | door Frits Baltesen

Kennis delen

Medicatie voor verstandelijk gehandicapten

Apotheker Tjeerd Wassenaar volgde een masterclass over medicatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met zijn collega’s die deze masterclass volgden besloot hij de vereniging Apothekers Verstandelijk Gehandicapten op te richten. “Deze vereniging gaat begin volgend jaar officieel van start.”

PW Magazine 43, jaar 2013 - 25-10-2013 | door Marc de Leeuw

Mesoloog

Op zoek naar oorzaak van gezondheidsklachten

Een switch van de openbare farmacie naar mesologie. Deze keuze maakte Ingrid Giebels-Oomen ruim drie jaar geleden. “De behandeling van klachten bestaat uit meer dan alleen ‘pillen’.”

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Objectief

‘Medicijnjournaal voorziet in een behoefte’

Apothekers en huisartsen in de eerste lijn missen objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is daarom een audiovisueel Medicijnjournaal gestart. Apotheker Marloes Dankers stelt het journaal samen.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door Edwin Bos

Vijzels

Gert Salentijn heeft een unieke verzameling

Gert Salentijn uit Appingedam heeft tweehonderd vijzels verzameld en schreef daar samen met zijn vrouw en dochter een boek over. De mooiste vijzel in zijn collectie vindt hij een Franse bronzen exemplaar uit 1562, 47 kilo zwaar.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 15-11-2013 | door Frits Baltesen

Spreekuur

“Gezellig dat u er bent”, kreeg apotheker Erik Evers van Benu-apotheek De Ringvaart in Zwanenburg te horen als hij op de fiets huisbezoeken aflegde bij oudere polyfarmaciepatiënten. “Dan stond ik twee uur later met een kop koffie nog onder het familieportret over de zoon te praten”, vertelt hij. Nu pakt hij het efficiënter aan.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 22-11-2013 | door Mariël Croon

Samenwerken

Intensief contact met specialisten

Zich verdiepen in complexe medicatie, dat is wat poliklinisch apotheker Madelinde Vaane-Boot graag doet. Daarbij steekt ze veel energie in het compleet krijgen van medicatieoverzichten.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013 | door Marc de Leeuw

Hergebruik

Gesealde TNF-alfaremmers met thermochip

Hergebruik van dure geneesmiddelen kan de verspilling in de zorg met miljoenen terugdringen. Apotheker Karin Spijkers, werkzaam in de Sint Maartenskliniek, begeleidt patiënten die hun TNF-alfaremmers ontvangen in een gesealde zak met thermochip.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013 | door Edwin Bos

Zakjes

Apotheker schrijft protocol en voert dat uit

Apotheker Annette Leijen van Apotheek De Reeshof in Tilburg weet veel van medicatie voor ouderen. Ze schreef als IVM-medewerker met een zorgorganisatie een medicatieprotocol en voorziet nu als apotheker twaalf verpleeg- en verzorgingstehuizen van medicijnen. “Dit werk is een verademing!”

PW Magazine 50, jaar 2013 - 13-12-2013 | door Frits Baltesen

Darmalarm

Patiëntenvereniging biedt andere kijk op zorg

Haar werk als ‘vliegende keep’ in een apotheekketen geeft apotheker Martie Schoenmakers-van Engers de vrijheid om bestuurlijk werk te doen voor een patiëntenvereniging. “Bij mesalazines maakt het wel degelijk uit welk generiek middel je krijgt.”

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door m.croon@pw.nl
Back to top