Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW25

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Bewustzijn

Mensen krijgen dagelijks nog steeds te veel zout binnen, constateert de Nierstichting, maar zijn zich daar niet van bewust. Reden temeer opnieuw een publiekscampagne te starten. Te veel zout leidt namelijk tot nierschade en zodra die onomkeerbaar wordt kan het dodelijk zijn. Nierschade kan de komende jaren wereldwijd doodsoorzaak nummer vijf worden, waarschuwt de Nierstichting.

21-06-2024 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Wet overtreden

Vandaag was ik aanwezig bij een van de districtsledenbijeenkomsten van de KNMP. Het was een inspirerende sessie waarin passende zorg in tijden van schaarste centraal stond. Een van mijn eyeopeners was dat we als apothekers dagelijks de wet overtreden.

21-06-2024 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel het preferentiebeleid sneller aanpassen, zorgverzekeraars een langere aanwijsperiode laten hanteren en bepaalde groepen medicijnen uitsluiten van preferentie. Deze drie maatregelen kunnen het preferentiebeleid verbeteren, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

12-06-2024 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Herexamen 2024 PW25

Is de huidige hormoonspiraal in volgende situatie voldoende als adjuvans?

19-06-2024 | door Riko van Grunsven, openbaar apotheker, helpdesk Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Europa waarschuwt voor toename resistentie bij gonorroe

Antimicrobiële resistentie bij gonorroe is een toenemende bedreiging voor de behandeling van patiënten. Het aandeel isolaten dat resistent is tegen azitromycine nam aanzienlijk toe van 14,2% in 2021 tot 25,6% in 2022. Dat blijkt uit gegevens van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

11-06-2024 | door PW

Helft zorgpersoneel besteedt kwart tijd aan administratie

Bijna 50% van het personeel in zorg en welzijn is minimaal 25% van de werktijd kwijt aan administratie; 20% besteedt er zelfs de helft of meer van de tijd aan. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn, waaraan ruim zesduizend werknemers uit de sector hebben meegedaan.

13-06-2024 | door PW

Nieuwe gentherapie tegen hemofilie B in aantocht

Voor patiënten met hemofilie B is een nieuwe gentherapie in aantocht. Fidanacogen elaparvovec (Durveqtix) heeft een positief advies gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor een voorwaardelijke handelsvergunning.

21-06-2024 | door PW

Slaap- en kalmeringsmiddelen meest gebruikte middelen op de Opiumlijst

Openbare apotheken verstrekten in 2023 aan ongeveer 2 miljoen mensen een geneesmiddel waarbij een medicijnverklaring is vereist bij een reis naar het buitenland. De meeste gebruikers van deze middelen zijn tussen de 51 en 80 jaar oud. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

21-06-2024 | door SFK

Instellingsapothekers verenigen zich voor meer zichtbaarheid en soepeler werkproces

Instellingsapothekers zijn nog te weinig vertegenwoordigd bij de ontwikkelingen die hun werk raken, vindt Mark Niestijl, voorzitter van de nieuwe Special Interest Group (SIG) Instellingsfarmacie. De SIG wil hierin verandering brengen. “We willen vooral ook input vanuit alle andere instellingsapothekers in het land.”

21-06-2024 | door Delia Titre

Meedoen aan zorgtransitie in de regio en vijfduizend keer medicatie beoordeeld

Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers die onderdeel zijn van een multidisciplinair netwerk dat zorgplannen voor de regio beoordeelt en Groningse apothekers die vijfduizend medicatiebeoordelingen hebben uitgevoerd voor kwetsbare polyfarmaciepatiënten.

21-06-2024 | door Edwin Bos

Amivantamab opent nieuwe weg in strijd tegen longkanker

Voor een groep patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met exon 20-mutatie bij wie behandeling met klassieke EGFR-remmers heeft gefaald was er geen andere therapie voorhanden. Amivantamab is de eerste therapie die bij hen lijkt aan te slaan. In onderzoek is een verlenging van de progressievrije overleving gezien.

21-06-2024 | door Mujtaba el-Lari, Bart Jacobs en Dorieke van Balen

Rifasutenizol is effectief tegen H. pylori

Monotherapie en combinatiebehandeling met het nieuwe antibioticum rifasutenizol is veilig en wordt goed verdragen door gezonde deelnemers en patiënten met een infectie met Helicobacter pylori.

21-06-2024 | door Linda de Graaf

Huisbezoek brengt rust en duidelijkheid na ontslag

Meneer (65 jaar) is met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een buikaneurysma. Na een zware operatie mag hij vier dagen later naar huis. Meneer is in shock van de gebeurtenis, moe van de operatie en versuft door de pijnstilling. Tijdens het ontslag krijgt hij acht geneesmiddelen mee. Na ontvangst van het medicatie-overzicht besluit de farmaceutisch consulent vanuit de eigen openbare apotheek van meneer contact op te nemen.

21-06-2024 | door Beau Meijerink, Marloes Pieksma en Mette Heringa

Hydreren bij cisplatine kan korter

Hydreren bij cisplatine kan korter, concludeert de commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) die een aantal aanbevelingen doen om het hydratieschema bij cisplatine te standaardiseren. Doel hiervan is tijdsbesparing, zonder daarbij het risico op nefrotoxiciteit te vergroten.

21-06-2024 | door Kelly Niggebrugge, Lisanne van Merendonk, Dorieke van Balen, Mirjam Crul, Matthijs E.C. van de Poll, Machteld Wymenga, Maartje Los, Gabe S. Sonke, Annelieke E.C.A.B. Willemsen, Anniek Goosens, Roelof W.F. van Leeuwen, Bregtje C.M. Hermans, Hilde Jalving en Annemarie Becker-Commissaris

Kennis testen en netwerken

Het deelnemen aan de Nationale Farmacie Olympiade is volgens Julian Bosch, winnaar van de eerste prijs voor zesdejaars farmaciestudenten, vooral een mooie kans om te netwerken. “Ook is het leuk om te zien waar je staat.”

21-06-2024 | door Edwin Bos

Richtlijn Hypercalciëmie in de palliatieve fase op diverse punten aangepast

De multidisciplinaire richtlijn Hypercalciëmie in de palliatieve fase is herzien onder begeleiding van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De KNMP heeft bijgedragen via de klankbordgroep. Op diverse punten is de medicamenteuze behandeling aangepast.

21-06-2024 | door KNMP

Groen licht voor herziene richtlijn Medicatiebewaking

De herziene KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is geautoriseerd. In de richtlijn staan aanbevelingen voor het uitvoeren van medicatiebewaking door de openbaar apotheker in vier stappen: signaleren, analyseren, afhandelen en evalueren.

21-06-2024 | door KNMP

Taakherschikking

Medicatiebewaking is een dermate vanzelfsprekend proces binnen de apotheek dat we er nauwelijks meer bij stilstaan dat het een essentieel deel van het bestaansrecht van ons beroep is. Geen beroepsgroep heeft meer geleerd over doseringen, interacties en contra-indicaties dan de apotheker. Best bijzonder daarom dat ook voorschrijvers de medicatiebewaking beschouwen als onderdeel van hún vak. Hoeveel medicatiebewaking hebben onze patiënten nodig?

21-06-2024 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP
Back to top