Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW15

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

In het gedrang

In Groningen werden farmaciestudenten onlangs onderworpen aan een therapietrouwproef. Drie dagen lang – twee werkdagen en een dag in het weekend – moesten ze driemaal daags een dosering van een ‘geneesmiddel’ (mintje) innemen. Eén dosering dertig minuten voor het ontbijt, twee doseringen mochten ze vrij invullen. Resultaat: de therapietrouw kwam al snel in het gedrang.

14-04-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Eind- of startpunt

De presentatie van data van fase III-studies volgt vaak op een eerdere aankondiging van het behalen van het primaire eindpunt van de studie. Een eindpunt kan in dit geval ook een startpunt zijn voor onder meer een registratiedossier, vergoedingsdossier en tenslotte marktintroductie.

14-04-2023 | door Iris Beerthuis, apotheker en medical adviser Novartis

RVS: versterking eerstelijnszorg is urgent

Verandering van de eerstelijnszorg is noodzakelijk en urgent, vindt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Door ontwikkelingen in de samenleving, op andere plekken in de zorg (ziekenhuizen, ggz, langdurige zorg) en in het sociaal domein staat de eerstelijnszorg nu namelijk onder druk. “Dit is zorgelijk”, aldus de RVS.

04-04-2023 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Herexamen 2023 PW15

Welk geneesmiddel wordt niet aangeraden volgens de herziene standaard Prikkelbaredarmsyndroom?

12-04-2023 | door Anneke Cancrinus, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Zorgverleners slapen slecht door hoge werkdruk

Van medewerkers in zorg en welzijn geeft 46% aan slaapproblemen te hebben. Dat zijn er meer dan midden in de coronacrisis (2021) toen 33% aangaf niet goed te slapen. Het gaat vooral om zorgverleners jonger dan 40 jaar. Oorzaken zijn hoge werkdruk en financiële zorgen, blijkt uit onderzoek onder 1290 zorgmedewerkers.

04-04-2023 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Combinatiepreparaat met sacubitril en valsartan toepasbaar bij kinderen

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft goedkeuring gegeven voor zowel uitbreiding van het indicatiegebied als een nieuwe farmaceutische vorm van het combinatiepreparaat Entresto, dat sacubitril en valsartan bevat. Artsen kunnen het medicijn al voorschrijven voor volwassen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Door het positieve advies is het nu ook geïndiceerd bij kinderen vanaf één jaar en adolescenten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met linker ventrikel systolische disfunctie.

14-04-2023 | door PW

Opmars antischurftmiddel onder jongvolwassenen

Het aantal jongvolwassen geneesmiddelgebruikers in 2022 bedroeg 1,2 miljoen, net zoveel als voor corona. Hoewel er meer vrouwelijke gebruikers zijn, is het aantal mannelijke gebruikers sterker gegroeid. Vooral antischurftmiddelen telden meer jonge gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

14-04-2023 | door SFK

Behandeling jonge astmapatiënt moet makkelijk en praktisch zijn

Jonge astmapatiënten zijn eigenwijs, denken al snel dat ze hun medicatie goed gebruiken en zijn maar moeilijk te porren voor een gesprek in de apotheek. Maar een persoonlijke benadering werkt, merkt Gerda Compagne, die hen eerst aanschrijft en er dan achteraan belt. Essentieel is rekening te houden met hun leefwereld. “Ik snap echt niet dat huisartsen nog steeds een onhandig gevaarte als een voorzetkamer voorschrijven bij pubers.”

14-04-2023 | door Frans van den Houdt

'Helder en oprecht zijn belangrijk bij anorexia’

Naast een psychologische behandeling krijgen anorexia nervosa-patiënten ook vaak medicatie voorgeschreven. Zo blijkt het antipsychoticum olanzapine z’n vruchten af te werpen bij de behandeling van angstklachten. Met een lage dosering beginnen is het devies. “Door een vertraagde stofwisseling reageert deze patiëntengroep anders op medicatie.”

14-04-2023 | door Linda de Jonge

Lauren heeft geen ruzie met haar cystic fybrosis

Lauren van Dijk ziet de cystic fybrosis waarmee ze leeft “niet per se als vriend, maar ook niet per se als vijand. Ik heb geen ruzie met de ziekte.” Wel zou ze, als ze een toverstokje zou hebben, de negatieve effecten van medicatie laten verdwijnen. Van triple-therapie Kaftrio werd ze somber, waardoor ze ermee stopte. Nu het beter gaat, twijfelt ze of ze er weer mee zal beginnen.

14-04-2023 | door Annemiek Veelenturf

Gebruik medicatie bij cystic fibrosis is een uitdaging

Cystic fibrosis (CF) is een complexe ziekte waarbij de patiënt vaak veel geneesmiddelen moet gebruiken. Ondanks de opkomst van nieuwe effectieve middelen blijken therapietrouw en bijwerkingen belangrijke uitdagingen voor de CF-apotheker. Doordat de patiëntenpopulatie voor een groot deel uit kinderen en adolescenten bestaat, is vaak extra ondersteuning op maat nodig.

14-04-2023 | door Carina Hansen

‘Antidepressiva: alleen onder strikte begeleiding’

Jongeren met depressie krijgen niet zomaar een antidepressivum voorgeschreven, ervaart psycholoog Yvonne Stikkelbroek. Door het suïciderisico vindt de behandeling onder strikte begeleiding plaats. En er is aandacht voor therapietrouw. “De aandoening maakt dat jongeren zich hopeloos voelen en denken: deze pillen werken toch niet bij mij.”

14-04-2023 | door Delia Titre

Geef SSRI in standaarddosering bij depressie

De standaarddagdosering van een SSRI heeft bij de behandeling van de acute fase van een depressie bij volwassenen een gunstige balans tussen effectiviteit, acceptatie en verdraagbaarheid.

14-04-2023 | door Linda de Graaf

ADHD-pil bij studie: amper bewijs effect

Bijna één op de twintig studenten gebruikte afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder doktersvoorschrift. Ze denken zich hierdoor beter te kunnen concentreren tijdens het studeren. De medicatie krijgen ze vaak van vrienden of familie die het op recept gebruiken. Hierdoor ligt er ook een rol voor apothekers bij het terugdringen van dit oneigenlijk gebruik.

14-04-2023 | door Marieke van den Berk-Bulsink Marloes Dankers en Michelle van der Horst

Intoxicatie al na inname één illegale afslankcapsule

Een 31-jarige vrouw ontwikkelt na inname van één enkele, online aangeschafte afslankcapsule een ernstig beeld van onrust, agitatie, hypertensie, tachycardie, mydriasis, urineretentie en cardiale ischemie. Na uitgebreid onderzoek, waarbij de patiënt CT-cerebrum en liquorpunctie ondergaat en gedurende enkele dagen op de intensive care wordt opgenomen, blijkt dat in de capsules een potentieel letale dosering amfetamine aanwezig is.

14-04-2023 | door Bianca Breken-Söhne, Eva Verweij en Rianda van der Stelt

Grote toename meldingen klachten na behandeling van scabiës

Door een flinke stijging van scabiësinfecties ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb meer meldingen van bijwerkingen bij permetrine. Huidreacties komen het vaakst voor. In de meldingen valt op dat de klachten ook in het gezicht optreden, de plek waar juist niet wordt gesmeerd.

14-04-2023 | door Linda de Graaf, Gabriëlla von Kreijfelt en Lisa Spanu

Medicatie afleveren aan jongvolwassenen is soms juridisch ingewikkeld

Afhankelijk van de leeftijd hebben jongeren een eigen zeggenschap over hun behandeling. Maar de belangen van de ouders kunnen ook juridisch gezien niet zonder meer worden genegeerd. Dat kan leiden tot ingewikkelde afwegingen, waarin in ernstige gevallen een rechter uitsluitsel moet geven.

14-04-2023 | door Thirza Sittrop en Frans Moss

Hasj zonder recept bij ziekte

Hoe komt het dat zoveel mensen hun medische kwalen te lijf gaan met cannabis uit de coffeeshop, terwijl ze het ook op recept kunnen krijgen? Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar het antwoord op die vraag. “We weten helemaal niets over deze groep.”

14-04-2023 | door Annemiek Veelenturf

Switchen

Eind vorig jaar zijn 1,4 miljoen mensen veranderd van zorgverzekering. Dat blijkt niet gratis: de vergelijkingssites rekenen de zorgverzekeraar € 19 per cliënt. Als 75% van de wisselingen zo verloopt, is dat een rekening van € 20 miljoen. Toch een hoop zorggeld.

14-04-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Online actualiteitensessie over IZA en inkoopvoorwaarden

Bestuurders van de KNMP praten periodiek de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op donderdag 20 april 2023 om 15.30 uur.

14-04-2023 | door KNMP
Back to top