Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 43, jaar 2014

met PW Wetenschappelijk Platform

24 oktober 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Coca Coca

column

21-10-2014 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen

‘Preferentiebeleid in ziekenhuis is onwettig’

In zijn intramurale voorkeursbeleid voegt Achmea geneesmiddelen samen met verschillende werkzame stoffen, zelfs als deze geneesmiddelen binnen het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) niet waren geclusterd. Dat verbaast hoogleraar farmaceutisch recht Marie-Hélène Schutjens.

20-10-2014 | door DEB420720

Nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

Openbare apothekers hebben deze week gekozen voor een meer toekomstbestendige pensioenregeling. In ruil voor een beter aanvullend pensioen, betalen ze vanaf 1 januari volgend jaar meer premie. Voor zelfstandige apothekers en apothekers in loondienst stijgt die van 15,2% naar 18,9% van het inkomen. Dat betekent bij een inkomen van € 75.000 een toename van € 11.400 nu naar € 14.175 per jaar vanaf 2015.

16-10-2014 | door DEB420720

Herexamen 2014 PW 43

Veel apotheken besteden het gereedmaken van medicatierollen uit aan een GDS-apotheek (Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem). De opdrachtgevende apotheker stuurt zijn medicatieopdracht naar de GDS-apotheker, die vervolgens de medicatierollen aan de opdrachtgevende apotheker levert en de opdrachtgevende apotheker overhandigt de medicatierol aan de patiënt. Wie is nu de ter hand stellende apotheker? a. de opdrachtgevende apotheker; b. de GDS-apotheker; c. zowel de opdrachtgevende als de GDS-apotheker.

23-10-2014 | door Linda Mulder-Wildemors

Vermijd valproaat bij zwangerschap

De Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA beveelt aan om de beperkingen rond gebruik van valproaatbevattende geneesmiddelen verder aan te scherpen.

23-10-2014 | door PW

Herbeoordeling testosteron afgerond

De Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA heeft de herbeoordeling afgerond van testosteron bevattende geneesmiddelen (Andriol, Androgel, Nebido, Sustanon, Testim, Tostran). Er waren zorgen over ernstige cardiovasculaire bijwerkingen, waaronder hartinfarcten.

22-10-2014 | door PW

Sofosbuvir voorlopig in basispakket

Sofosbuvir (Sovaldi) wordt vanaf 1 november 2014 voorlopig vergoed vanuit het basispakket – tot eind 2015. Minister Schippers heeft dit besloten na onderhandelingen met de fabrikant van dit middel.

22-10-2014 | door PW

Risico's ponatinib in productinformatie

De Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA voerde een herbeoordeling uit van ponatinib (Iclusig), gebruikt bij leukemie.

22-10-2014 | door PW

Bescheiden prijsdaling

De Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) zorgde per 1 oktober voor een daling van het prijsniveau van geneesmiddelen met 0,7%. In vergelijking met eerdere jaren is deze daling beperkt. Er ligt een voorstel om deze prijzenwet, het belangrijkste prijsbeheersingsinstrument van de overheid, aan te scherpen.

21-10-2014 | door SFK

‘Onschuldig’ snurken: soms is er meer aan de hand

Snurken is vaak onschuldig. Maar als dit leidt tot slaperigheid en vermoeidheid overdag kan dat wijzen op slaapapneu, een gezondheidsbedreigend fenomeen. Medicatie bij deze aandoening verkeert voornamelijk nog in experimenteel stadium.

24-10-2014 | door Marc de Leeuw

Vrije doseerkeuze is risico

Geen vaste doseercode voor een derde ampul, leidt tot een te hoge dosering Dormicum. Door over te gaan op 1 milliliter-ampullen, kunnen voortaan vaste doseercodes worden gebruikt.

24-10-2014 | door Jacqueline Santen-Reestman en David Opstelten

Betere farmaceutische zorg hoeft niet meer te kosten

Is er betere gezondheidszorg en hogere kwaliteit mogelijk bij gelijkblijvende kosten tot 2020? En zo ja, hoe? Het deze maand verschenen boek 'Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel' biedt daarvoor bewezen kosteneffectieve best practices. Ook voor farmaceutische zorg. Enkele passages uit het hoofdstuk over farmacie.

24-10-2014 | door Erik Gerritsen en Guus Schrijvers

Masterdiploma

24-10-2014 | door KNMP

Antipsychotica: invloed CYP1A2

CYP1A2 is nauw betrokken bij het metabolisme van clozapine. De belangrijkste genvarianten van CYP1A2 blijken echter geen invloed te hebben op de plasmaconcentratie van clozapine.

24-10-2014 | door Mandy van Rhenen en Marga Nijenhuis
Back to top