Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 43

PW Magazine 43, jaar 2014 - 23-10-2014
Veel apotheken besteden het gereedmaken van medicatierollen uit aan een GDS-apotheek (Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem). De opdrachtgevende apotheker stuurt zijn medicatieopdracht naar de GDS-apotheker, die vervolgens de medicatierollen aan de opdrachtgevende apotheker levert en de opdrachtgevende apotheker overhandigt de medicatierol aan de patiënt. Wie is nu de ter hand stellende apotheker? a. de opdrachtgevende apotheker; b. de GDS-apotheker; c. zowel de opdrachtgevende als de GDS-apotheker.

Goede antwoord: b.

De apotheker van de GDS-apotheek stelt de geneesmiddelen op naam uit anonieme voorraad en is daarom wettelijk gezien de ter hand stellende apotheker. Ter hand stellen bestaat uit drie aspecten, namelijk:

• het op naam stellen;

• uitvoeren medicatiebewaking;

• geven van voorlichting aan patiënt.

De GDS-apotheker is dus ook verantwoordelijk voor de medicatiebewaking en de patiëntenvoorlichting. Echter deze taken kunnen beter door de opdrachtgevende apotheker worden uitgevoerd. Dit is toegestaan mits deze verdeling van verantwoordelijkheden tussen beide apothekers in een overeenkomst is vastgelegd.

 

Bronnen: KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievormen 2013 en Norm voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem 2011.

Document acties

Back to top