Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Wel behoefte aan klare taal, maar keurmerk 'overbodig'

Laaggeletterdheid in apotheek: taalniveau website en folders aanpassen

Hoewel Nederlandse apothekers het lastig vinden laaggeletterdheid te herkennen, is de behoefte aan een Klare Taal Keurmerk gering. Dat komt naar voren uit onderzoek naar het Crystal Clear Mark, dat in Ierland is ontwikkeld om de farmaceutische zorg aan laaggeletterden te verbeteren. Nederlandse apothekers vinden het wel belangrijk dat het taalniveau van de website en folders wordt aangepast.

PW42 - 18-10-2019 | door Bas Steunenberg, Dirk Steijger, Hanneke Zwikker, Mark Slager en Rob Heerdink

Vaccin tegen alle subtypen influenzavirus in de maak

Universeel griepvaccin moet langdurig brede bescherming bieden

Een griepvaccin dat beschermt tegen alle verschillende virussubtypen, dat ideaalbeeld ziet farmaco-epidemioloog Eelko Hak voor zich. En dan liefst in inhaleerbare vorm. Eind volgend jaar worden resultaten uit een eerste fase III-studie voor een universeel griepvaccin bekend. “Als dat goed uitpakt, verwacht ik dat een registratie volgt.”

PW42 - 18-10-2019 | door Maarke Roelofs

Griepvaccin beschermt vanaf nu tegen vier virusstammen

Hoge effectiviteit tegen influenza B verwacht, kans op mismatch blijft aanwezig

Dit seizoen ruilt het Nationaal Programma Grieppreventie het trivalente influenzavaccin in voor het quadrivalente. Daarin zitten vertegen­woordigers van zowel twee type A-virussen als beide B-viruslijnen. Voorheen bevatte het vaccin maar één B-lijn. Toch biedt de nieuwe prik geen 100% bescherming tegen de griep, zegt viroloog Adam Meijer. De virussen blijven evolueren.

PW42 - 18-10-2019 | door Cindy Reinders

‘Een verzorgingshuis zie ik echt niet zitten’

Mariolina Devalle begeleidt thuiswonende patiënten bij medicatiegebruik

Om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, is het belangrijk dat iemand hun medicatiegebruik goed in de gaten houdt. Apotheker Mariolina Devalle uit Naaldwijk gaat daarvoor het liefst op huisbezoek, omdat mensen dan meer op hun gemak zijn en meer vragen stellen. “Bovendien vertelt de huiskamer veel over een persoon.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Frans van den Houdt

‘Wijk bij kwetsbare oudere soms af van hoe het hoort’

Specialist ouderengeneeskunde neemt zorg tijdelijk over van huisarts

Ouderen in Velp blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dankzij de inzet van pionier Ester Bertholet, die acht jaar geleden haar eigen praktijk voor ouderen oprichtte. Medicatiegebruik opschonen vormt een belangrijk onderdeel. Van het stoppen tot het zoeken naar praktische oplossingen. “Dan maar alles ’s avonds innemen en Thyrax hoger doseren.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Cindy Reinders

Vertrouwensband essentieel voor optimale 24-uurszorg

Goede communicatie tussen mantelzorger en apotheker versterkt zorgverlening

Voor Hermijntje Geessink, die al 36 jaar thuis haar man Benno Geessink verzorgt, is goed contact met de apotheker van onschat­bare waarde. Ze raadt andere mantelzorgers aan zich duidelijk kenbaar te maken bij de apotheek, zodat het team de situatie kent. “Dan weten de medewerkers dat je niet voor niets belt en ergens om vraagt.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Maarke Roelofs

Kwetsbare oudere langer thuis dankzij juiste farmacotherapie

Expertisecentrum EPHOR stelt criteria op

Door optimaal gebruik te maken van beschikbare informatie over genees­middelen bij ouderen en door out of the box-denken en -doen kunnen ouderen met de juiste farmacotherapie langer thuis blijven wonen. Medicatie­beoordelingen door arts en apotheker bij de 75-plus-populatie zijn belangrijk om de risico’s van medicamenteuze therapie bij ouderen te beperken.

PW40/41 - 04-10-2019 | door Koos Brouwers, Wilma Knol en Paul Jansen

Galcanezumab vermindert aanvalsfrequentie van clusterhoofdpijn

Eens per maand subcutane toediening van galcanezumab vermindert de frequentie van aanvallen van clusterhoofdpijn.

PW40/41 - 04-10-2019 | door PW

Migraine: pijnvrij na gebruik rimegepant

Na behandeling van een migraineaanval met de calcitonin gene related-peptide (CGRP)-receptor­antagonist rimegepant zijn meer patiënten pijnvrij en vrij van hun meest hinderlijke symptoom dan na gebruik van placebo.

PW40/41 - 04-10-2019 | door Linda de Graaf

Openbaar apotheker in ziekenhuis lost problemen op voor eerste lijn

Nieuwe functie in ziekenhuis: farmaceutisch coördinator eerste en tweede lijn

Om samenwerking te stimuleren tussen medisch specialisten en apothekers in de eerste lijn heeft het Medisch Spectrum Twente een openbaar apotheker uit de praktijk aangesteld. In de nieuwe functie ‘farmaceutisch coördinator eerste en tweede lijn’ werkt Rikie Elling aan het verbeteren van de medicatieoverdracht. “Openbaar apothekers vertrouwen mij als ik zeg dat ik hun probleem probeer op te lossen.”

PW39 - 27-09-2019 | door Edwin Bos

Goed werkzaam medicijn kan óók milieuvriendelijk zijn

Duitse onderzoekers boeken veelbelovende resultaten met duurzame farmacie

Therapeutische werking en stabiliteit van geneesmiddelen kunnen wel degelijk hand in hand gaan met biologische afbreekbaarheid, ontdekten onderzoekers van de Leuphania universiteit in het Noord-Duitse Lüneburg. Het lukte hen meerdere biologisch afbreekbare medicijnen te ontwikkelen, zoals vernieuwde bètablokkers, antibiotica en een nieuw cytostaticum.

PW39 - 27-09-2019 | door Alfons Uijtewaal en Margarita Amador

Clopidogrel + grapefruitsap mag

Geen waarschuwing (meer) voor combinatie na herbeoordeling

De relevantie van de mogelijke interactie tussen clopidogrelgebruik en het nuttigen van grapefruitsap is onduidelijk, blijkt na een gezamenlijke herbeoordeling. Het is daarom niet (langer) nodig patiënten hiervoor te waarschuwen.

PW39 - 27-09-2019 | door Mandy van Rhenen, Wouter Kok en Marijn Zeemeijer

Associatie tussen extra vitamine D en afname van sterfte is afwezig

Suppletie van vitamine D is niet geassocieerd met een afname van de sterfte bij volwassenen in vergelijking met placebo of geen behandeling. Vitamine D-suppletie vermindert wel de kans op sterfte door kanker.

PW38 - 20-09-2019 | door PW

‘Meer diepgang in je werk door direct patiëntencontact’

Assistenten verrichten naast vaste taken een scala aan zorgactiviteiten

De een probeert mensen van het roken af te helpen, een ander speelt zichzelf in YouTube-filmpjes en een derde adviseert diabetespatiënten over een gezondere leefstijl. Apothekersassistenten houden zich naast hun dagelijkse taken met een scala aan zorgactiviteiten bezig. Aan de vooravond van de Dag van de Apothekersassistenten vertelt een aantal van hen over hun werk. “Patiënten kunnen me altijd bellen voor hulp.”

PW38 - 20-09-2019 | door Frans van den Houdt

Van zeven naar drie pillen

Apotheker vermindert medicatie: patiënt blij met één innamemoment

Meneer O wil graag minder medicijnen gebruiken. Zijn combinatietablet is vanwege leveringsproblemen omgezet in drie losse tabletten. Ook heeft hij spierpijn, mogelijk van de simvastatine. Na een bezoek aan de apotheker is de pijn weg en gebruikt hij vier pillen minder.

PW38 - 20-09-2019 | door Valérie Meijvis

Complexe driehoeksrelatie antipsychotica, delier, glucose

Glucoseontregelingen tijdens antipsychoticagebruik bij ouderen

De wisselwerking tussen antipsychotica, delier en de glucose-homeostase is complex. Bij intensive-carepatiënten lijkt delier van invloed op de glucose-homeostase en andersom. Ook lijkt de wisselwerking tussen delier en glucose anders bij patiënten met diabetes. Dat concludeert Kris van Keulen op basis van haar promotieonderzoek.

PW38 - 20-09-2019 | door Kris van Keulen

Patiënt moet preferent medicijn accepteren of zelf betalen

Apotheker heeft gehandeld volgens het preferentiebeleid van de verzekeraar

Een patiënt stond op verstrekking van niet-preferente genees­middelen die hij al jaren kreeg, omdat hij allergisch zou zijn voor de preferente middelen. De apotheker leverde toch de preferente medicijnen, waarna de patiënt een klacht indiende. Het Regionaal Tuchtcollege verklaarde die ongegrond, omdat geen sprake zou zijn van een verhoogd substitutierisico of medische noodzaak.

PW38 - 20-09-2019 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Polypil vermindert cardiovasculair risico

Het gebruik van een polypil is effectief in het voor-kómen van grote cardiovasculaire gebeurtenissen. De therapietrouw is hoog en het aantal bijwerkingen laag.

PW38 - 20-09-2019 | door Linda de Graaf

OKEE: simpele interventie vermindert ‘corticofobie’

Apotheekmedewerkers voelen zich zekerder om kind met eczeem goed te helpen

Een aanzienlijk deel van de apotheekmedewerkers denkt negatief over het gebruik van cutane corticosteroïden bij kinderen. Deze ‘corticofobie’ kan een slechte invloed hebben op het geneesmiddelgebruik, daar de apotheekmedewerker vaak de laatste zorgverlener is met wie een patiënt contact heeft voordat hij met de behandeling begint. De OKEE-interventie leidt tot betere begeleiding van jonge patiënten met eczeem.

PW38 - 20-09-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Marcel Bouvy

Groningen pakt therapietrouw aan met multidisciplinair centrum

Apothekers, artsen en andere zorgverleners werken aan goed medicijngebruik

Ondanks allerlei interventies is de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt op het gebied van therapietrouw. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie neemt slechts de helft van de patiënten zijn geneesmiddelen op de juiste wijze in. Het Medication Adherence Expertise Center Of the northern Netherlands (MAECON), een uniek multidisciplinair samenwerkingsverband in Groningen, wil daarin verandering brengen.

PW37 - 13-09-2019 | door J.F.M. van Boven, J. Stevens, P.L.P. Brand en L. van Dijk

Document acties

Back to top