Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

GLP-1-agonisten goed alternatief voor insuline

Op GLP-1 gebaseerde therapie: effecten op nuchtere en postprandiale glucose

Behandeling met GLP-1-agonisten is te overwegen als alternatief voor eenmaal daags insuline als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is bij patiënten met een BMI ≥ 35 kg/m2, aldus de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. In Nederland zijn zes GLP-1-agonisten geregistreerd. Welk middel past het best bij welk stadium van de diabetes?

PW17 - 26-04-2019 | door Prem Adhien

Metformine slow release: net zo effectief, soms meer gemak

Glucient is nieuwe metforminevariant in het pakket

Glucient (metformine slow release) is sinds eind vorig jaar ook op de Nederlandse markt beschikbaar. Uit studies blijkt dat het middel wat betreft werkzaamheid even effectief is als metformine immediate release. Dat het bijwerkingenprofiel van Glucient beter is, zoals wel wordt geconstateerd, kan niet overtuigend worden vastgesteld. Eenmaal daags doseren betekent soms meer patiëntgemak.

PW17 - 26-04-2019 | door Thijs Ambagts en Antine Krijger

Hulp bij zelfdoding verloopt meestal zonder complicaties

Data-analyse toont dat veel gevallen voorspelbaar verlopen

Voor veel apothekers, artsen en patiënten is hulp bij zelfdoding weinig bekend en wegens vermeende complicaties onbemind. Een analyse van 278 casussen die in 2017 zijn gemeld bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toont echter dat slechts in 1% van de gevallen complicaties optreden.

PW16 - 19-04-2019 | door Michiel Marlet

Meerdere effectieve opties bij gegeneraliseerde angst

Duloxetine, pregabaline, venlafaxine en escitalopram zijn effectief bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis en worden goed verdragen. Quetiapine is ook effectief, maar wordt minder goed verdragen.

PW16 - 19-04-2019 | door Linda de Graaf

‘Stel voorkeur paroxetine op een FTO aan de kaak’

Casus laat heftige onttrekkingsverschijnselen zien bij gebruik SSRI

Paroxetine is de meest voorgeschreven SSRI in de eerste lijn. Gezien de nadelen die aan het gebruik zitten, zoals forse onttrekkingsverschijnselen, zouden apothekers op een FTO hun voorkeur moeten uitspreken voor andere SSRI’s zoals sertraline en escitalopram, betoogt Chiel Ebbelaar. Deze twee middelen hebben al de voorkeur in de tweede lijn. Ter illustratie een casus uit zijn praktijk.

PW16 - 19-04-2019 | door Chiel Ebbelaar

‘Apothekers kunnen proactiever naar ontlasting patiënt vragen’

Meer aandacht nodig voor obstipatie bij opioïden

Obstipatie door opioïden is één van de meest voorkomende oorzaken van potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatie. Het advies om daarom laxantia bij opioïden te gebruiken, wordt niet door iedereen opgevolgd. Volgens het onderzoek ‘Constipatie bij Opioïden, een Patiënten Evaluatie’ (C.O.P.E.) beschikte één op de vier startende opioïdgebruikers niet over een laxans.

PW16 - 19-04-2019 | door Frans de Bruin, Marcel Bouvy en Martina Teichert

Patiënt in een psychose na omkeren afbouw paroxetine

Ongediplomeerde apotheekmedewerkers draaien dagen 28-1 in afbouwschema om

Door een fout van apotheekmedewerkers bij de verwerking van een medicatierol met paroxetine belandde een patiënt binnen een week in een psychose. Omdat de apotheker ‘first offender’ is en excuses heeft aangeboden komt hij er vanaf met slechts een waarschuwing.

PW16 - 19-04-2019 | door Catelijne Bach

Oproep: waarschuw patiënt voor zomaar stoppen met denosumab

Risico op wervelinzakkingen bij staken denosumabgebruik

Osteoporosepatiënten die denosumab gebruiken lopen het risico op een snelle terugval in botdichtheid en wervelinzakkingen als zij zonder overleg met huisarts of specialist stoppen met het middel. De Osteoporose Vereniging roept apothekers op patiënten te waarschuwen en te begeleiden. “Dit is voor ons de meest directe mogelijkheid om patiënten te informeren.”

PW16 - 19-04-2019 | door Frans van den Houdt

Interactie met amiodaron leidt tot ziekenhuisopname

Fabrikant blijft aangeven dat interactie niet klinisch relevant is

Een recept voor amiodaron, bij de apotheek aangeboden vlak voor het weekeinde, laat vanwege twee mogelijke interacties bij de apothekers­assistent een alarmbel rinkelen. Ze waarschuwt de apotheker, die onmiddellijk tot handelen overgaat. Desondanks had één interactie, door de fabrikant als niet klinisch relevant beschouwd, voor de 81-jarige patiënt serieuze gevolgen.

PW15 - 12-04-2019 | door Narges Moslemizadeh 1 reactie

Lactulose oorzaak diarree

Na gesprek met apotheker stapt patiënt over op macrogol/elektrolyten

Voorafgaand aan de diabetesjaarcontrole bij de huisarts komt meneer S bij de apotheker voor een medicatiegesprek, onder meer omdat hij last heeft van diarree. Niet de metformine, maar de lactulose uit de handverkoop blijkt het probleem te zijn.

PW15 - 12-04-2019 | door Ricky Valentijn en Valérie Meijvis

IJzergebrek: met lactoferrine heeft zwangere minder last

Ruim 50% zwangeren ervaart klachten bij gebruik orale ijzerpreparaten

Meer dan de helft van de zwangere vrouwen ervaart maag- en/of darmklachten bij gebruik van orale ijzerpreparaten zoals ferrofumaraat of ferrosulfaat. Eenmaal daags doseren is voldoende, maar ook dan blijven bijwerkingen vaak een probleem. Lactoferrine is een oraal toe te passen bron van ijzer die zelden gastro-intestinale bijwerkingen geeft en de anemie even snel corrigeert als ferrosulfaat.

PW15 - 12-04-2019 | door Koos Brouwers en Hans Duvekot

Stop sartanen uit Verre Oosten

Johan te Biesebeek pleit voor ban vanwege de grote risico’s

Het risico bestaat nog steeds dat sartanen worden verstrekt die potentieel kankerverwekkend zijn, wat het vertrouwen in geneesmiddelen en de apotheker verder schaadt. Johan te Biesebeek pleit daarom voor een ban van alle sartanen uit het Verre Oosten.

PW15 - 12-04-2019 | door Johan te Biesebeek 1 reactie

Primeur voor Máxima Medisch Centrum: fax bij het grofvuil

Openbare apotheken ontvangen digitaal recept al voordat patiënt aanwezig is

Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven is het eerste ziekenhuis dat alle recepten digitaal kan versturen naar openbare apotheken. Volgens initiatiefnemer en ziekenhuisapotheker Matthijs van de Poll is elk gefaxt recept gevoelig voor fouten én een datalek. “Digitale recepten zijn veiliger en ze verkorten de wachttijden in de openbare apotheek.”

PW15 - 12-04-2019 | door Edwin Bos

Beetje grip op toch al zo kwetsbaar leven

Anticonceptiespreekuur in Bijlmer voor vrouwen zonder verblijfsstatus

Aanvankelijk klopten een of twee – soms nul – patiënten aan bij het anticonceptiespreekuur in de Amsterdamse Bijlmer. Nu weten steeds meer vrouwen zonder verblijfsstatus, voor wie het spreekuur is bedoeld, de artsen van Dokters van de Wereld te vinden. Zij helpen deze kwetsbare groep een beetje regie over hun lichaam terug te winnen.

PW14 - 05-04-2019 | door Annemiek Veelenturf

Anticonceptiecounseling bij bariatrische ingreep is zinvol

Ruim 60% van bevraagde patiënten herinnert zich adviesgesprek

De veiligheid van het gebruik van de anticonceptiepil na bariatrie is onduidelijk. Reden te meer voor goede counseling, vooral ook na de operatie, aldus ziekenhuisapotheker en promovendus Michiel Damhof. “We weten gewoon niet in hoeverre de pil nog betrouwbaar is na bariatrie.”

PW14 - 05-04-2019 | door Maarke Roelofs

‘Komende 20 jaar geen nieuwe anticonceptie voor mannen’

Seksuoloog Rik van Lunsen constateert dat potentiële markt erg klein is

Al vijftig jaar wordt gesproken over hormonale en niet-hormonale anticonceptie voor mannen, maar een doorbraak is nog altijd niet in zicht. Mannen willen er niet op grote schaal aan, vrouwen vertrouwen het niet en de industrie wil er niet in investeren. De genderongelijkheid op het gebied van anticonceptie duurt nog zeker twintig jaar voort, constateert seksuoloog Rik van Lunsen.

PW14 - 05-04-2019 | door Frans van den Houdt

Vrouw kiest bewust: pil, lokale of hormoonvrije anticonceptie

Aantal verstrekkingen van zowel hormoon- als koperspiraal neemt toe

Het gebruik van de hormonale anticonceptiepil loopt terug. Sommige vrouwen kiezen liever voor lokale afgifte zoals het hormoonspiraal, andere voor hormoonvrije methoden – condoom, app of koperspiraal – omdat hormonen als ‘onnatuurlijk’ worden bestempeld. “Angst voor depressie of kanker is over het algemeen niet nodig”, benadrukt gynaecoloog Carla van der Wijden.

PW14 - 05-04-2019 | door Cindy Reinders

Tekort anticonceptiepil voorbij, maar markt verre van stabiel

Over oorzaken van tekort blijven de meningen verdeeld

Het tekort aan de anticonceptiepil is voorbij nu volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de meeste fabrikanten aangeven weer aan de vraag te kunnen voldoen. Maar van een stabiele markt is nog geen sprake en over de oorzaken van het tekort blijven de meningen verdeeld. “Morgen kan er opnieuw een leveringsprobleem ontstaan.”

PW14 - 05-04-2019 | door Edwin Bos 1 reactie

Beter HbA1C door automatisch aanpassen insulinedosering

Een handheld device dat de dosering insuline bepaalt na meting van de bloedglucosespiegel, in combinatie met ondersteuning door een zorgverlener, geeft superieure glykemische controle bij diabetes mellitus type 2 in vergelijking met alleen ondersteuning door een zorgverlener.

PW14 - 05-04-2019 | door Linda de Graaf

Stop schoffering assistenten

Einde nodig aan afwentelen klachten preferentiebeleid op het apotheekteam

Als cliënten het preferentiebeleid niet willen, moeten ze contact opnemen met hun zorgverzekeraar, in plaats van apothekersassistenten te belagen, betoogt Carlo Schneider. Met een premieverhoging van zo’n 65 cent per maand kan volgens hem veel ellende worden bespaard.

PW13 - 29-03-2019 | door Carlo Schneider 1 reactie

Document acties

Back to top