Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Herkenning en begrip essentieel voor therapietrouw bij COPD

Patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken zijn vaak ‘onbewust onbekwaam’

COPD-patiënten gebruiken hun inhalatiemedicatie vaak niet goed. Patiënten met een slechtere longfunctie gebruiken dikwijls te veel medicatie uit angst voor een benauwdheidsaanval. Terwijl patiënten met een betere longfunctie nogal eens te weinig nemen. De apotheek is de juiste plek voor probleemsignalering en verbetering van de therapietrouw, concludeert promovenda Kirsten Koehorst-ter Huurne.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Kirsten Koehorst-ter Huurne, Kris Movig, Paul van der Valk, Job van der Palen en Marjolein Brusse-Keizer

‘Koppeling onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang’

Problemen te lijf met goed opgeleide apothekers, onderzoekers en beleidsmakers

Iedere dag maken gebruikers van geneesmiddelen zich zorgen over effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, maar ook over beschikbaarheid, kosten en vergoedingen. Om op deze terreinen voortgang te boeken is koppeling van onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang, vindt hoogleraar Farmacie en internationaal gezondheidsbeleid Aukje Mantel. In januari sprak zij haar oratie uit aan de Universiteit Utrecht.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Aukje Mantel

Adviezen bij QTc-verlenging aangepast na evaluatie

Afhandeling van QT-interacties: wijzigingen per 1 juni 2019

De werkgroep QT-interacties heeft de adviezen geëvalueerd en de praktische afhandeling verder verbeterd. Bij de evaluatie zijn opmerkingen vanuit de praktijk meegenomen. Deze aangepaste adviezen van 2019 vloeien voort uit de evaluatie van de (destijds nieuwe) bewakingen van de QT-interacties van april 2018 [1].

PW22/23 - 31-05-2019 | door Leden werkgroep QT-interacties

Preventief antibioticum bij COPD is zinvol

Profylaxe met antibiotica is effectief in het voorkomen van exacerbaties bij COPD en verbetert de kwaliteit van leven bij stabiele patiënten met matige tot ernstige COPD. Macroliden zijn daarbij superieur aan andere antibiotica.

PW21 - 24-05-2019 | door Linda de Graaf

Speuren naar sporen van geneesmiddelen in water

'Pas over een paar jaar duidelijk of vissen massaal high worden van medicijnen'

De Europese Commissie lanceerde onlangs een plan van aanpak om milieuverontreiniging door medicijnresten tegen te gaan. Het sluit goed aan op de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’, waarmee een groot aantal partijen in Nederland het probleem te lijf gaat. Hoe is het op dit moment gesteld met de kwaliteit van ons bodem- en oppervlaktewater?

PW21 - 24-05-2019 | door Frans van den Houdt

Parkinson: levodopa laat ziekteprogressie ongemoeid

LEAP-studie naar langetermijneffecten: medicijn beïnvloedt alleen symptomen

Het gebruik van levodopa bij de ziekte van Parkinson beïnvloedt de ziekteprogressie niet. Om ziektebeperkingen tegen te gaan, is terughoudendheid met starten met levodopa daarom niet nodig. Ook niet bij lethargie, stemmingsklachten of geringe motorische klachten van de patiënt. Dit blijkt uit de resultaten van een Nederlandse multicenterstudie die onlangs zijn gepubliceerd.

PW21 - 24-05-2019 | door S.R. Suwijn en R.M.A. de Bie

Verbeterde formuleringen voor vitamine K-profylaxe

Uitzicht op effectief oraal alternatief voor pasgeborenen met cholestase

Alle pasgeborenen krijgen direct na de geboorte vitamine K toegediend. Dit beoogt baby’s te beschermen tegen vitamine K-deficiëntiebloedingen die kunnen leiden tot overlijden of levenslange invaliditeit. Bestaande orale formuleringen bieden geen bescherming bij pasgeborenen met cholestase, maar dierproeven met nieuwe formuleringen laten veelbelovende resultaten zien.

PW21 - 24-05-2019 | door Thijs Rooimans, Feilong Sun, Herman Vromans, Wim Hennink, René van Nostrum en Peter van Hasselt.

‘Maak milieukringloop medicatie deel van gezondheidsbeleid’

Europese Commissie komt met plan om ecologische dreiging aan te pakken

Medicijnresten in water en bodem vormen een steeds grotere bedreiging voor de ecologie, inclusief de mens, waarschuwt de Europese Commissie in het onlangs gepubliceerde plan van aanpak. Voor een succesvolle implementatie is een breed maatschappelijk draagvlak nodig. Ook moet de medische milieukringloop onderdeel worden van het gezondheidsbeleid.

PW21 - 24-05-2019 | door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal

‘Luister naar de patiënt, die weet dat medicinale cannabis werkt’

Tjalling Erkelens is directeur van de enige legale kwekerij in Nederland

De enige legale kweker van medicinale cannabis in Nederland, Bedrocan, levert via het Bureau Medicinale Cannabis aan apotheken en farmabedrijven in binnen- en buitenland. De productie groeit gestaag, maar het aantal voorschrijvers in Nederland is nog altijd gering. “Het is nu aan wetenschappers om meer diepgravend onderzoek te doen en bewijs voor effectiviteit te verzamelen.”

PW20 - 17-05-2019 | door Frans van den Houdt

Toename acute intoxicaties door opioïde pijnstillers

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ziet stijging aantal consulten

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ziet sinds 2006 een toename in het aantal acute overdoseringen met opioïde pijnstillers. Vooral uit de groep jongeren tot 25 jaar ontving het NVIC relatief veel meldingen. Een voorzichtig voorschrijfbeleid, goede beoordeling van herhaalrecepten en alertheid op mogelijke risicopatiënten kan het aantal vergiftigingen helpen terugdringen.

PW20 - 17-05-2019 | door C.C. Visser, C. Oerlemans, A.J.H.P. van Riel en I. de Vries

Remifentanil-PCA op grote schaal toegepast bij bevalling

Een op drie barende vrouwen krijgt pijnbehandeling

Remifentanil-PCA was in 2017, na epidurale anesthesie, de meest toegepaste pijnbehandeling durante partu ondanks hogere pijnscores en lagere tevredenheid. Het ging om ruim 21.000 toepassingen. Bij strikte naleving van de standard operating procedure ten aanzien van dosering en maternale monitoring is de kans op complicaties extreem klein.

PW20 - 17-05-2019 | door Sabine Logtenberg

Praktijk toont waarde cannabis, maar bewijzen nog flinterdun

Onderzoek nodig naar variëteiten en toedieningsvormen medicinale cannabis

Voor patiënten met chronische pijn kan volgens deskundigen medicinale cannabis verlichtend werken, maar goed klinisch onderzoek ontbreekt. Volgens sommigen is medicinale cannabis daarom slechts een alternatief voor gangbare behandelingen. Anderen stellen dat alle pijnpatiënten het onder begeleiding van een arts moeten kunnen uitproberen.

PW20 - 17-05-2019 | door Edwin Bos

Poor metabolizer van CYP2D6 kan toe met minder risperidon

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan risperidon en aripiprazol. Preventief genotyperen kan van waarde zijn om de behandeling met deze antipsychotica te optimaliseren.

PW20 - 17-05-2019 | door Linda de Graaf

Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe

Lareb: sterkste toename van klachten bij oxycodon

Bij Bijwerkingencentrum Lareb kwamen in tien jaar tijd meer dan tweeduizend meldingen binnen over opioïden. De sterkste toename was te zien bij oxycodon. Misselijkheid is de meest gemelde bijwerking, naast duizeligheid, braken, slaperigheid, constipatie en jeuk. Ook wordt regelmatig melding gemaakt van een interactie tussen een opioïd en andere medicatie.

PW20 - 17-05-2019 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

Voorkom pijn lijden, maar geef opioïd alleen waar echt nodig

Onderzoek moet uitwijzen welke mensen gevoelig zijn voor opioïdverslaving

Iedereen heeft recht op adequate pijnbestrijding en indien nodig met opioïden. Ook patiënten die mogelijk gevoeliger zijn om verslaafd te raken, vindt psychiater Arnt Schellekens. “Die moeten we alleen intensief begeleiden.” Volgens hoogleraar Marcel Bouvy is hierbij de indicatie wel van belang: “Bij niet-maligne chronische pijn zijn opioïden helemaal niet zo effectief.”

PW20 - 17-05-2019 | door Cindy Reinders

ISO-normenserie verbetert identificatie medicinale stof

Internationale standaard voor definities tot in het kleinste detail

Een gestandaardiseerde normenserie voor identificatie van medicinale producten die farmacovigilantie, opsporing van vervuilingsbron, ontwikkeling en substitutie van geneesmiddelen ondersteunt. Herman Diederik, werkzaam bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, ontving voor zijn jarenlange bijdrage hieraan een ISO-award. “Ik heb er dag en nacht aan gewerkt.”

PW19 - 10-05-2019 | door Maarke Roelofs

Vaker hoge dosis statine of twee middelen in eerste lijn

LDL-streefwaarden aangepast in NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

Nieuwe inzichten zijn verwerkt in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Zo is de risicotabel aangepast, de voorkeur voor diuretica verlaten en de LDL-streefwaarde voor patiënten jonger dan 70 jaar met hart- en vaatziekte – conform de tweede lijn – verlaagd naar 1,8 mmol/l. Hierdoor zullen ook huisartsen statines vaker hoog doseren of combineren met ezetimib.

PW19 - 10-05-2019 | door Cindy Reinders

Ontbreken stoprecept leidt tot risico recidief longembolie

Ook patiënt moet doordrongen zijn van belang van actueel medicatiedossier

Als een medicatiedossier niet volledig is, bijvoorbeeld omdat stop­berichten ontbreken, kunnen fouten ontstaan, zo blijkt uit onderstaande rifampicine-casus. Ook de patiënt moet zich hiervan bewust zijn. In Amersfoort gebruikt Apotheek Orion hiervoor speciale flyers die bij elke verstrekking worden meegegeven, ook bij bezorgrecepten.

PW18 - 03-05-2019 | door Milad Rahigh en Mark Slager

Levodopa-inhalaties effectief bij parkinson

Geïnhaleerd levodopa kan tijdens een off-periode de motorische verschijnselen bij patiënten met de ziekte van Parkinson verbeteren.

PW18 - 03-05-2019 | door Linda de Graaf

Bijwerkingen van DOAC’s herstellen veelal spontaan

Diarree bij dabigatran stopte in 81% van de gevallen bij continueren DOAC

Bijwerkingen van direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) treden meestal op in de eerste week van de behandeling. Meer dan de helft van de bijwerkingen herstelt spontaan, ondanks continueren van de DOAC. Bij dabigatran werd diarree opvallend vaker gemeld dan staat beschreven in de bijsluiter, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

PW18 - 03-05-2019 | door Lèan Rolfes en Corine Ekhart

Document acties

Back to top