Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Minder inhalatiefouten, dus minder ziektelast en opnames

Transmuraal Longformularium werpt vruchten af voor astma- en COPD-patiënten

Samenwerking tussen alle regionale zorggroepen en drie afferente ziekenhuizen in de regio Utrecht heeft in 2018 geleid tot een Formularium voor inhalatiemedicatie. De initiatiefnemers willen hiermee bijdragen aan het terugdringen van het aantal inhalatiefouten en daarmee zorgen voor een vermindering van ziektelast, het aantal exacerbaties en ziekenhuisopnames.

PW08 - 22-02-2019 | door Johan Kooistra, Huub Lammers, Lee Tjioe, Suzan Knikkink en Renée van Snippenburg

Ongevraagd persoonlijk advies nodig bij zelfzorg

Overschatting eigen kennis door consument kan leiden tot gezondheidsschade

Consumenten overschatten hun deskundigheid op het gebied van zelfzorg. Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen en gezondheidsschade. Mensen vinden persoonlijk contact met een deskundige belangrijk, blijkt uit onderzoek, en willen daarom graag ongevraagd worden geattendeerd op de risico’s van gebruik van zelfzorgmiddelen.

PW08 - 22-02-2019 | door Lyda Blom

Wereldwijde richtlijn voor beter gebruik orale anticoagulantia

Experts formuleren achttien aanbevelingen voor optimale farmaceutische zorg

Orale anticoagulantia worden regelmatig niet goed gebruikt. Een internationale richtlijn moet daarin verandering brengen. Experts komen met aanbevelingen om goed gebruik te bevorderen. Belangrijk vinden zij onder meer duidelijke afspraken rondom de inrichting van zorg, therapietrouwbegeleiding, medicatieoverdracht en communicatie met de patiënt.

PW08 - 22-02-2019 | door Bart van den Bemt

Moxifloxacine: goede kans bij resistente tbc

Verspreiding resistentie is grootste uitdaging voor behandelaars

Het behandelsucces van geneesmiddelresistente tuberculose met moxifloxacine kan verbeteren als de dosis preciezer is aangepast op de patiënt. Belangrijk hierbij is dat ook het QTc-verlengend risico van moxifloxacine in ogenschouw wordt genomen. Dit concludeert Arianna Pranger in haar proefschrift.

PW07 - 15-02-2019 | door Arianna Pranger

Voorkeur nitrofurantoïne bij urineweginfectie bevestigd

Bij vrouwen met een ongecompliceerde urineweg­infectie is een vijfdaagse kuur nitrofurantoïne effectiever dan een eenmalige dosis fosfomycine, wat betreft klinische en microbiologische genezing.

PW07 - 15-02-2019 | door Linda de Graaf

Radboudumc helpt complexe patiënt met unieke aanpak

Combinatie van onderzoek infectieziekten en patiëntenzorg trekt de aandacht

In de apotheek van het Radboudumc bestaat op het gebied van infectie­ziekten een unieke combinatie van patiëntenzorg en diepgaand onderzoek, dat zich uitstrekt tot aan Azië en Afrika. De apotheek doet ook veel spiegelbepalingen voor andere ziekenhuizen, met name voor hiv-, tbc- en schimmelmiddelen. “Wij hebben hiervoor specifieke methodes ontwikkeld waarvan anderen graag gebruikmaken.”

PW07 - 15-02-2019 | door Frans van den Houdt

Vaccineren in de apotheek: nog niet iedereen overtuigd

‘Ja, goed voor zorgverleningstaak’, maar ook: ‘nee, waarom iets veranderen?’

Apothekers moeten een grotere rol krijgen bij het toedienen van vaccinaties, stelt de Europese organisatie van openbaar apo­thekers PGEU. Voorstanders vinden dat apothekers hiermee de toegankelijkheid van vaccinaties kunnen vergroten. Tegenstanders stellen dat apothekers de patiënt onvoldoende kennen.

PW07 - 15-02-2019 | door Edwin Bos

Productie van vaccins: niet alleen de namen zijn complex

De productieplanner van een vaccin moet twee jaar vooruit kunnen kijken

In het Belgische Waver staat de grootste productiesite voor vaccins ter wereld. Deze is onderdeel van een wereldwijd netwerk van veertien productiesites van GlaxoSmithKline, waar dagelijks bijna twee miljoen vaccins de deur uitgaan. Dit na een complex proces dat soms wel 26 maanden duurt en talloze controlestappen bevat.

PW07 - 15-02-2019 | door Geert Westerhuis

Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht

Lareb Intensive Monitoring onderzoekt meest voorkomende bijwerkingen

Met Lareb Intensive Monitoring (LIM) wordt het optreden van bekende bijwerkingen en de reactogeniciteit (en veranderingen hierin) van het jaarlijkse influenzavaccin beter in kaart gebracht. De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn ontstekingsreacties op de injectieplaats, spierpijn, hoofpijn en koorts. Lareb krijgt jaarlijks tussen de tweehonderd en driehonderd spontane meldingen.

PW07 - 15-02-2019 | door Leontine van Balveren en Agnes Kant

Individuele behandeling van tbc stap dichterbij

Speciale tools voor optimalisatie therapeutic drug monitoring (TDM)

Op dit moment krijgen alle tuberculosepatiënten dezelfde behandeling, terwijl elke tuberculose-infectie en elke patiënt anders is. Het is daarom belangrijk dat de behandeling wordt geïndividualiseerd. Dit kan met behulp van resistentiebepalingen en therapeutic drug monitoring (TDM), maar deze methodes zijn nog niet optimaal.

PW07 - 15-02-2019 | door M.A. Zuur

Antibiotische behandeling Q-koorts vormt uitdaging

Leidraad antibiotica bij de diverse uitingsvormen van Q-koorts

De klinische uitingsvormen na een Q-koortsbesmetting omvatten naast acute Q-koorts en het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) ook de potentieel dodelijke variant chronische Q-koorts. Adequate behandeling is essentieel en uitdagend. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige antibiotische behandelingen van de diverse uitingsvormen van Q-koorts.

PW07 - 15-02-2019 | door S.P. Keijmel en C.P. Bleeker-Rovers

ACWY-vaccin beschermt 100% tegen ziekte én dragerschap

Vaccin tegen serogroep B beschermt niet tegen alle B-meningokokken

Meningokokkenziekte door type W neemt toe en de mortaliteit is hoger dan bij ziekte door B of C. Reden voor de Gezondheidsraad om de minister te adviseren kinderen en jongeren hiertegen te vaccineren vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor toevoeging van het B-vaccin gaf het adviesorgaan onlangs een negatief advies. Moleculair microbioloog Arie van der Ende legt uit waarom.

PW07 - 15-02-2019 | door Cindy Reinders

'We moeten genotypering claimen als apothekerstaak'

Farmacogenetisch consult meest dankbare werk dat Gertjan Hooijman ooit deed

Apotheker Gertjan Hooijman startte drie jaar geleden een farmaco­genetisch consult voor patiënten met ernstige geneesmiddelbijwerkingen of een lage respons. Voor honderd patiënten verbeterde hij de farmacotherapie door medicatie te vervangen of doseringen aan te passen. “Voorschrijvers hebben al mijn voorstellen voor interventies overgenomen.”

PW06 - 08-02-2019 | door Edwin Bos

Na lange tijd stoppen met alfablokker blijkt vaak lastig

Onderzoek Apotheek Bennekom naar effect medisch farmaceutische beslisregel

Het lukt mannen die langdurig een alfablokker gebruiken tegen prostaatklachten niet altijd daarmee probleemloos te stoppen. Het is daarom van belang dat bij uitvoering van de MFB ‘STOP Alfablokkers’ het doel en de procedure goed met de patiënt worden besproken. De apotheker kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit onderzoek onder dertien patiënten in Apotheek Bennekom.

PW06 - 08-02-2019 | door Roel Pieters en Harm Geers

Patiënt ervaart vragenlijst als nuttig bij medicatiebeoordeling

Betere farmaceutische zorg door patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen

De PROMISE-vragenlijst kan een nuttig hulpmiddel zijn bij medicatie­beoordelingen. Patiënten voelen zich beter voorbereid en de apotheker ziet het als een goede leidraad voor het patiëntgesprek. Ter verbetering van de farmaceutische zorg wordt apothekers aangeraden meer gebruik te maken van PROM’s (patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen). Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van Tim Schoenmakers.

PW06 - 08-02-2019 | door Tim Schoenmakers

Opioïden net iets beter dan placebo bij niet-maligne pijn

Het gebruik van opioïden bij chronische niet-maligne pijn leidt tot kleine verbeteringen van pijn en fysiek functioneren in vergelijking met placebo. Opioïden lijken ook iets effectiever dan andere pijnstillers, zoals NSAID’s en tricyclische antidepressiva.

PW05 - 01-02-2019 | door Linda de Graaf

Bereiden heeft toekomst

Investeringen nodig in kwaliteit, technologie, kennis en training

Steeds minder apotheken houden zich bezig met bereiden, met als gevolg dat hiervoor in de opleiding minder aandacht is. Echter, kennis van bereiden mag niet verloren gaan, betogen Paul Le Brun en Ralph van Wezel. Het is immers een unieke, aan de apotheker voorbehouden, handeling.

PW05 - 01-02-2019 | door Paul Le Brun en Ralph van Wezel

‘Veiligheid patiënt voorop bij Falsified Medicines Directive’

FMD-projectleider Erwin van Malland positief over launch op 9 februari

De Europese Falsified Medicines Directive (FMD), bedoeld om geneesmiddel­vervalsingen tegen te gaan, wordt 9 februari van kracht. Alle nieuwe medicijn­doosjes hebben dan een unieke code en moeten worden geregistreerd en gescand voordat ze worden uitgegeven. Apotheek­houdenden zijn er klaar voor, zegt projectleider Erwin van Malland. “De beginperiode zal nog wat rommelig zijn, maar na de zomer loopt alles vloeiend.”

PW05 - 01-02-2019 | door Frans van den Houdt

Voorkom falen pijnmedicatie

CYP3A4-inductoren verlagen de spiegel van fentanyl en oxycodon

Vermijd combinaties van fentanyl of oxycodon met CYP3A4-inductoren vanwege het risico op therapiefalen van het opioïd. De interactie was al relevant voor fentanyl met rifampicine, maar geldt vanaf 1 februari voor alle sterke CYP3A4-inductoren met fentanyl en oxycodon.

PW05 - 01-02-2019 | door Brigit Wensveen en Annemarie Heersche

Wereldwijde ongelijkheid in toegang tot dure biologicals

De relatie tussen toegang tot zorg en behandeluitkomsten bij reumapatiënten

Wereldwijd profiteren mogelijk niet alle patiënten in dezelfde mate van verbeterde behandelmogelijkheden voor reumatoïde artritis (RA). Uit een groot onderzoek onder 20.379 patiënten uit twaalf landen blijkt dat er een relatie is tussen de sociaal-economische status van een land, het gebruik van dure medicatie en de gemiddelde ziekteactiviteit.

PW05 - 01-02-2019 | door Sytske Anne Bergstra

Document acties

Back to top