Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘Bescherm in academie ontwikkeld weesgeneesmiddel met keurmerk’

Geneesmiddelontwikkeling vaak grotendeels met publiek geld gefinancierd

Voor de behandeling van de meest zeldzame ziekten – met tientallen patiënten in Nederland – ziet ziekenhuisapotheker Kirsten Schimmel de magistrale bereiding als een oplossing voor het verkrijgbaar en betaalbaar houden van weesgeneesmiddelen. “Voor deze schaalgrootte is een commercieel product niet altijd haalbaar.”

PW36 - 06-09-2019 | door Cindy Reinders

‘Dankzij eculizumab kan ik mijn leven weer oppikken’

Zeldzame nierziekte aHUS vormde Francine Kruitwagen tot doorzetter

Een peuter was ze nog maar, toen de diagnose aHUS een schaduw vooruit wierp op haar leven. De zeldzame nierziekte bracht Francine Kruitwagen in en uit het Radboudumc, tot eculizumab “een wereld van verschil” maakte. Intussen staat aHUS haar ambities niet in de weg. “Ik laat mijn ziekte niet mijn leven beheersen.”

PW36 - 06-09-2019 | door Annemiek Veelenturf

Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating

Klinisch onderzoek weesgeneesmiddel levert beperkte kennis op

De kleine onderzoekspopulatie tijdens klinische onderzoeken resulteert in relatief weinig kennis over bijwerkingen op het moment dat een weesgeneesmiddel op de markt wordt toegelaten. De postmarketingfase is daarom van groot belang om nieuwe bijwerkingen te achterhalen en meer informatie te krijgen over bekende bijwerkingen.

PW36 - 06-09-2019 | door Michelle Haaksman en Florence van Hunsel

Informatorium houdt alle data weesgeneesmiddelen up-to-date

Van veel weesgeneesmiddelen is relatief weinig bekend over veiligheid

De Europese lijst van weesgeneesmiddelen bevat ongeveer 1650 weesgeneesmiddelindicaties die sinds 2000 zijn opgenomen. De weesgeneesmiddelstatus kan toegekend zijn aan zowel nieuwe middelen als middelen die al langer op de markt zijn. Beide zijn opgenomen in het Informatorium Medicamentorum. Van veel weesgeneesmiddelen is nog relatief weinig bekend over de veiligheid.

PW36 - 06-09-2019 | door Atty Hielema

‘Het is onethisch dat een goed middel er niet is voor patiënten’

Hoogleraar Carin Uyl-de Groot strijdt tégen hoge prijzen en vóór snellere toegang

Ze praat met collega-academici, grote farmaceutische bedrijven, apothekers, verzekeraars, politici en patiëntenverenigingen, in Nederland en daarbuiten. Hoogleraar Carin Uyl-de Groot heeft daarbij steeds maar één doel voor ogen: patiënten zo snel mogelijk aan goede geneesmiddelen helpen. “Ik kan het niet hebben dat het recht op gezondheid niet voor iedereen geldt.”

PW35 - 30-08-2019 | door Frans van den Houdt

Experience-based leren vormt apotheker van de toekomst

Eerste masterstudenten studeren in september af in Leiden

Onder de noemer experience-based leren starten masterstudenten in Leiden al in week vier met een coschap in de openbare apotheek. Zo kunnen zij de pas geleerde theorie direct in praktijk brengen. In september ontvangen studenten uit het eerste cohort – de master Farmacie ging in 2016 van start in Leiden – hun diploma. Zijn zij klaar voor de snel veranderende beroepspraktijk?

PW35 - 30-08-2019 | door Joël Ebeltjes, redacteur LUMC.

Nieuwe tumoren door vroegere kankertherapie

Dosisverlaging bij cisplatine nodig om kans op late bijwerkingen te reduceren

Bijwerkingen van oncolytica, zoals het ontstaan van nieuwe tumoren, treden soms pas veertig jaar na de behandeling op. Kankerepidemioloog prof. dr. ir. Floor van Leeuwen: “Dat we late effecten kunnen vaststellen, geeft aan dat de eerste behandeling voor kanker zeer succesvol was.”

PW35 - 30-08-2019 | door Marc de Leeuw

Nieuwe drug targeting techniek biedt kansen bij pancreaskanker

Gebruikmaken van microbubbels en ultrasound voor penetratie geneesmiddel in tumor

Een opkomende drug targeting techniek kan met behulp van microbubbels en ultrasound weefsel meer permeabel maken voor geneesmiddelen. Zowel geconjugeerde microbubbel geladen geneesmiddelen als co-injectie van geneesmiddel en microbubbel kunnen de bereikbaarheid van mogelijk moeilijk te bereiken weefsels verbeteren, aldus masterstudent farmacie Mostafa Soleyman. Hij ziet mogelijkheden voor de behandeling van alvleesklierkanker.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Mostafa Soleyman

Combinatietherapie heeft een toegevoegde waarde bij vaatziekte

Rivaroxaban en acetylsalicylzuur bij stabiel atherosclerotisch vaatlijden

Laag-gedoseerd rivaroxaban naast acetylsalicylzuur heeft toegevoegde waarde bij patiënten met stabiel atherosclerotisch vaatlijden met een zeer hoog risico op atherotrombotische complicaties. Dat blijkt uit de zogeheten COMPASS-studie, waaraan ruim 27.000 patiënten deelnamen. Goede educatie en communicatie over de ziekte en het verhoogde bloedingsrisico van de behandeling zijn essentiële factoren voor het slagen ervan.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Hugo ten Cate, Bernard Elsman, Wiek van Gilst, Lisa de Jong, Hans van Laarhoven, Anho Liem en Michiel Warlé

‘We creëren schijnveiligheid’

Kees Stutterheim vindt dat AVG-maatregelen doel voorbij schieten

De verplichting om aan patiënten te vragen schriftelijk vast te leggen aan wie de apotheek medicatie mag meegeven, creëert volgens Kees Stutterheim schijnveiligheid en kan wat hem betreft op de hoop te schrappen administratieve rompslomp.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Kees Stutterheim, apotheker

Orale toediening GLP-1-agonist is net zo effectief als subcutaan

Oraal semaglutide is niet inferieur aan subcutaan liraglutide wat betreft daling van het HbA1c. Het leidt tot een grotere afname van het lichaamsgewicht na zesentwintig weken.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Linda de Graaf

Ketogeen Dieet succesvol bij refractaire epilepsie

Apothekers dienen alert te zijn bij Ketogeen Dieet

Het Ketogeen Dieet is succesvol bij refractaire epilepsie bij zowel kinderen als volwassenen, maar is niet zonder bijwerkingen. Ook is sprake van een aantal interacties tussen geneesmiddelen en het dieet. Gedurende het behandeltraject met het Ketogeen Dieet is de expertise en controlerende rol van de apotheker daarom van groot belang. Het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis heeft een speciale ketopoli voor kinderen met therapie­resistente epilepsie.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Gülcan Durmaz, Elles van der Louw, Liesbeth Rietveld en Liesbeth Ruijgrok

Afrikaanse apothekers hebben zeker iets gehad aan onze kennis

Farmacie Mondiaal blikt terug op veertig jaar farmaceutische ontwikkelingshulp

Ook al is farmaceutische ontwikkelingshulp minder sexy dan medische hulp, belangrijk is het wel. Reden voor Farmacie Mondiaal om ondanks tegenslagen, een bescheiden budget en 100% vrijwilligersinzet, met vertrouwen de toekomst in te gaan. Dit jaar viert de organisatie haar veertigjarig jubileum. “We blikken met een goed gevoel terug.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Frans van den Houdt

Canagliflozine: minder nierfalen en cardiovasculaire sterfte

Factcheck: vertragen sglt-2-remmers nierafbraak bij type 2-diabeten?

Verschillende media berichtten half april dat SGLT-2-remmers de afbraak van de nierfunctie van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) vertragen. IVM checkte deze bewering en concludeert: deels waar. Alleen voor canagliflozine is een gunstig effect aangetoond op een gecombineerd renaal/cardiovasculair hard eindpunt bij patiënten met DM2 en albuminurie.

PW31/32 - 02-08-2019 | door M. Dankers, M. Stroo, A. Lambooij

PrEP vermindert kans op hiv-infectie

PrEP vermindert de kans op het verwerven van een hiv-infectie bij risicogroepen in vergelijking met placebo of geen PrEP. De effectiviteit was kleiner bij een suboptimale therapietrouw.

PW31/32 - 02-08-2019 | door Linda de Graaf

Risico’s nitrofurantoïne en trimethoprim afwegen

Antibiotica profylaxe bij recidiverende urineweginfectie; een dilemma uit de praktijk

In de apotheek wordt geconstateerd dat er vanwege het eGFR van de patiënt een contra-indicatie is voor nitrofurantoïne. Trimethoprim is een mogelijk alternatief, maar is dit ook een betere optie voor deze patiënt?

PW31/32 - 02-08-2019 | door Marieke van Donselaar en Harm Geers

Genotypering patiënten met clopidogrel samen bespreken

Advies Werkgroep Farmacogenetica dient als leidraad

Veel gebruikers van de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol zijn begin dit jaar overgezet naar clopidogrel. Dit leidde tot veel vragen over de noodzaak om deze patiënten te genotyperen voor de start van hun behandeling. Het is raadzaam hierover afspraken te maken met andere zorgverleners op basis van het advies van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP.

PW31/32 - 02-08-2019 | door Mandy van Rhenen en Vera Deneer

Platform maakt eind aan chaos op markt grondstoffen

Pharmaoffer.com brengt kopers en verkopers bij elkaar

Apothekers wereldwijd eenvoudig toegang bieden tot kwalitatief hoogstaande farmaceutische grondstoffen. Met dat doel richtten enkele enthousiaste, jonge specialisten uit de farmaceutische wereld drie jaar geleden onlineplatform Pharmaoffer.com op. Een marktplaats voor kopers en verkopers. “Wij faciliteren en proberen alle risico’s zoveel mogelijk af te dekken.”

PW31/32 - 02-08-2019 | door Frans van den Houdt

Geavanceerde therapieën van laboratoriumtafel naar kliniek

Leidse GMP-faciliteit huisvest couveuse voor advanced therapy medicinal products

Twee academische disciplines die elkaar versterken: de biomedicus en de ziekenhuisapotheker. Bij de productie van geavanceerde geneesmiddeltherapieën voor klinische toepassing, bedacht aan de labtafel in het LUMC, komen de disciplines van Pauline Meij en Anton Terwisscha van Scheltinga optimaal tot hun recht. “Het translationele aspect zorgt voor een unieke combinatie.”

PW31/32 - 02-08-2019 | door Maarke Roelofs

Eigen bereiding leidt tot overgebruik meprobamaat

Zorgverleners signaleren niet dat patiënt op eigen initiatief te veel gebruikt

De huisarts herhaalt op verzoek van de patiënt telkens opnieuw een recept voor meprobamaat, apothekersassistenten verwerken het recept zonder steeds vragen te stellen aan de huisarts en de apotheker signaleert geen overgebruik. Conclusie: niemand is kritisch genoeg geweest in deze casus. De desbetreffende 46-jarige patiënt deed sinds 1996 meerdere verzoeken tot levensbeëindiging; in 2018 is dit ingewilligd.

PW29/30 - 19-07-2019 | door Mieke van Hattum 1 reactie

Document acties

Back to top