Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Vasten kan medicijn minder effectief en veilig maken

Onderzoek naar effect van ondervoeding op werking van geneesmiddelen

Ook in de westerse wereld komt ondervoeding regelmatig voor onder patiënten. Uit onderzoek blijkt dat kortdurend vasten, als maat voor ondervoeding, de activiteit beïnvloedt van enzymen die betrokken zijn bij het metabolisme van geneesmiddelen. Dit kan verandering in de effectiviteit en/of veiligheid van deze middelen tot gevolg hebben.

PW12 - 22-03-2019 | door Laureen ten Berg-Lammers, Roos Achterbergh, Hans Romijn en Ron Mathôt

Patiënt én maatschappij varen wel bij medicatiebeoordeling

Minder gezondheidsklachten en hogere kwaliteit van leven van patiënt

Een medicatiebeoordeling, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan, leidt tot minder gezondheidsklachten, hogere kwaliteit van leven en minder onnodig medicijngebruik. Waarschijnlijk is het ook kostenbesparend, con­cludeert promovenda Sanne Verdoorn. Meest voorkomende doelen van patiënten zijn vermindering van pijn en pillen en verbetering van mobiliteit.

PW11 - 15-03-2019 | door Sanne Verdoorn, Henk-Frans Kwint, Jacobijn Gussekloo en Marcel L. Bouvy

Arts en apotheker vinden elkaar in PerfectSamen

Samenwerkingsverband in Zuidoost-Brabant levert winst op voor patiënt

Een hogere kwaliteit van de farmaceutische zorg, betere afspraken met de zorgverzekeraar en een reële vergoeding voor medicatiebeoordelingen. Zomaar enkele resultaten van het PerfectSamen-initiatief, een samen­werkingsverband tussen apothekers en huisartsen in Zuidoost-Brabant. “Zelfs bij VWS zijn ze aangenaam verrast.”

PW11 - 15-03-2019 | door Geert Westerhuis

Deprescribing levert oudere grote gezondheidswinst op

Interventie door de apotheker op anticholinerge/sederende geneesmiddelen

Ouderen gebruiken veelvoudig potentieel risicovolle anticholinerge/sederende geneesmiddelen. Een medicatiebeoordeling is niet effectief in het verminderen van een chronische hoge belasting met deze middelen. Een deprescribing-interventie, waarbij de apotheker vroegtijdig ingrijpt bij een stijgende belasting, lijkt succesvoller, concludeert Heleen van der Meer op basis van haar promotieonderzoek.

PW11 - 15-03-2019 | door Heleen van der Meer en Katja Taxis

'Het geeft voldoening als ik toch iets nalaat'

Henk Frijters zoekt praktische oplossingen voor beperkingen door prostaatkanker

Henk Frijters, die uitgezaaide prostaatkanker heeft, leeft van dag tot dag. Hij is er de man niet naar bij de pakken neer te zitten, al weet hij dat het zó afgelopen kan zijn. Met name radium Ra-223 dichloride helpt hem deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Hij schrijft verhalen en leest kunstcatalogi. “Daaruit haal ik bevrediging.”

PW10 - 08-03-2019 | door Annemiek Veelenturf

'Oudere kankerpatiënt wil af van waslijst aan medicatie'

LUMC kijkt bij 100 patiënten met beperkte levensverwachting wat kan stoppen

Als oudere mensen kanker krijgen, is het niet altijd meer relevant om alle medicatie voor andere kwalen voort te zetten. In het LUMC wordt bij honderd oudere kankerpatiënten met beperkte levensverwachting en polyfarmacie gekeken welke middelen gestopt kunnen worden. Professor Johanneke Portielje: “We zijn het er inmiddels over eens dat statines meestal niet zinvol meer zijn.”

PW10 - 08-03-2019 | door Frans van den Houdt

Oncolyticum nuchter innemen erg onplezierig voor patiënt

Gros van de patiënten vindt tabletje naast ontbijtbord een stuk prettiger

Met voedselinterventies kan het gebruik van orale oncolytica doelmatiger en patiëntvriendelijker. Dat stelt ziekenhuisapotheker Nielka van Erp die hier veel onderzoek naar doet. Zo kunnen patiënten pazopanib volgens haar – ondanks dat de fabrikant ‘nuchter innemen’ adviseert – toch bij het ontbijt innemen, mits in een lagere dosis. Prettiger voor de patiënt én goedkoper.

PW10 - 08-03-2019 | door Cindy Reinders

Vitamine D en omega-3-vetzuren verkleinen kans op kanker niet

Suppletie met omega-3-vetzuren of vitamine D resulteert niet in een lagere incidentie van kanker of cardiovasculaire gebeurtenissen in vergelijking met placebo.

PW10 - 08-03-2019 | door Linda de Graaf

Bijwerkingen-apps zeer nuttig in de oncologie

Patiënt-gerapporteerde bijwerkingen dragen bij aan kwaliteit van zorg en leven

Kankerpatiënten vinden een app waarmee zij bijwerkingen kunnen melden prettig in het gebruik, blijkt uit een pilotstudie in zeven ziekenhuizen. De motivatie voor app-gebruik tijdens systemische therapie stijgt als behandelaars de resultaten proactief toepassen in de spreekkamer. Dat is ook het geval wanneer zij tijdig reageren op berichten van patiënten.

PW10 - 08-03-2019 | door Corina van den Hurk en Linda Härmark

Testen op DPD-deficiëntie verbetert veiligheid chemo

Screening op vier DPYD-varianten kan toxiciteit fluoropyrimidines voorkomen

Patiënten met een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen van fluoro­pyrimidine-chemotherapie kunnen worden geïdentificeerd door te testen op deficiëntie van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Uit het promotieonderzoek van Linda Henricks blijkt dat het op voorhand testen op vier genetische DPYD-varianten de patiëntveiligheid verbetert.

PW10 - 08-03-2019 | door Linda Henricks

Stap voorwaarts in aanpak uitgezaaide borstkanker

Hoop op registratie immuuncheckpointremmers bij triple-negatieve tumoren

Voor gemetastaseerd mammacarcinoom zijn twee nieuwe behandelingen in opkomst: de CDK4/6-remmers en immuun­checkpointremmers. Twee medisch oncologen uit het Antoni van Leeuwenhoek – dr. Marleen Kok en dr. Gabe Sonke, gespecialiseerd in borstkankerbehandeling – bespreken de plaatsbepaling van deze belofte­volle therapieën. “De indicatie voor CDK4/6-remmers zou uiteindelijk kunnen verbreden.”

PW10 - 08-03-2019 | door Maarke Roelofs

Therapie in zicht voor syndroom van Sjögren

Op zoek naar aangrijpingspunten voor behandeling auto-immuunziekte

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte met relatief onschuldige klachten, maar met grote impact op kwaliteit van leven. Momenteel is er geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar; behandeling richt zich daarom op symptoombestrijding. Door biologische effecten van experimentele immunotherapie te onderzoeken kunnen nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling worden ontdekt, stelt promovenda Gwenny Verstappen.

PW09 - 01-03-2019 | door G.M.P.J. Verstappen

Terughoudendheid geboden bij observationeel onderzoek

Eerste Hulp Bij Observationeel onderzoek: vijf basisprincipes

Regelmatig is het afgelopen jaar melding gemaakt van mogelijk kanker­verwekkende effecten van medicijnen. Onlangs nog riep het EMA fabrikanten van angiotensine-II-remmers op hun productieproces te controleren op nitrosaminen. Hoe ga je hiermee om als apotheker? In dit artikel enkele praktische handvatten: Eerste Hulp Bij Observationeel onderzoek.

PW09 - 01-03-2019 | door Sander van den Bogert en Paul Peeters

Zoledroninezuur verlaagt fractuurrisico bij osteopenie

Het risico op een niet-vertebrale of vertebrale fragility-fractuur was significant lager bij vrouwen met osteo­penie die werden behandeld met zoledroninezuur vergeleken met placebo. De afname van de kans op een niet-vertebrale fractuur was gelijk aan de afname bij osteoporose.

PW09 - 01-03-2019 | door Linda de Graaf

Astma-app goede hulp voor therapieontrouwe jongere

Mogelijkheden voor mHealth in de openbare apotheek

Adolescenten met een chronische aandoening zijn vaak niet therapie­trouw. Een mobile health- (mHealth-)interventie kan een goede manier zijn om het medicatiegebruik van jongeren te verbeteren. Het promotieonderzoek van Richelle Kosse laat zien dat zo’n mHealth-interventie de therapietrouw van adolescenten met astma verbetert. “Er zijn apothekers nodig die het voortouw nemen.”

PW09 - 01-03-2019 | door Richelle Kosse

Goed onderzoek nodig naar meerwaarde extrafijne deeltjes

Factcheck: is extrafijne dosisaerosol effectiever en veiliger dan ‘gewone’?

Dosisaerosolen met extrafijne formuleringen maken volgens de fabri­kanten een lagere dosering mogelijk vergeleken met de conventionele aerosolen. De meerwaarde van extrafijne deeltjes is echter matig onder­zocht. Zo zijn er geen studies beschikbaar die alleen de deeltjes­grootte als variabele meenemen. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) bestempelt de factcheck daarom als: onzeker.

PW09 - 01-03-2019 | door D. Eikelboom, A. Lambooij en M. Dankers

Inkoop terug naar apothekers

Veilige sartanen kunnen plaats innemen van vervuilde middelen

Direct nadat de vervuiling van valsartan aan het licht kwam, had het advies moeten uitgaan patiënten om te zetten naar ‘veilige’ sartanen, betoogt Bob Ulmann. Hij pleit ervoor het prerogatief voor geneesmiddeleninkoop weer bij apothekers te leggen.

PW09 - 01-03-2019 | door R.M. Ulmann

‘Wederzijds begrip leidt tot hoger niveau samenwerking’

Drie apothekers en vier huisartsen zetten samen intervisiegroep op

Apothekers en huisartsen blijken vaak nog te weinig over elkaar te weten. Om elkaars expertise beter te leren kennen en begrijpen, betere besluiten te kunnen nemen en de patiënt betere zorg te kunnen bieden, hebben drie apothekers en vier huisartsen samen een intervisiegroep opgezet. “Intervisie is een heel goed middel om de samenwerking te bevorderen.”

PW08 - 22-02-2019 | door Frans van den Houdt

Antihypertensiva baten niet bij milde hypertensie

Behandeling met bloeddrukverlagers bij patiënten met een laag risico en milde hypertensie leidt niet tot minder sterfte of cardiovasculaire aandoeningen. Het risico op bijwerkingen is wel verhoogd.

PW08 - 22-02-2019 | door Linda de Graaf

Huisarts mag medicatie blijven leveren in Annen

Minister Bruins en Apotheek Zuidlaren gingen in beroep tegen vergunning

Een apotheekhoudende huisarts vroeg een vergunning aan om geneesmiddelen ter hand te stellen in Annen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg weigerde dit want hij wil zelf bepalen voor welk gebied de vergunning geldt. Maar de Raad van State stelt dat hij die vrijheid niet heeft. Als voldaan is aan het afstandscriterium, moet de vergunning worden verleend.

PW08 - 22-02-2019 | door Catelijne Bach

Document acties

Back to top