Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

ACWY-vaccin beschermt 100% tegen ziekte én dragerschap

Vaccin tegen serogroep B beschermt niet tegen alle B-meningokokken

Meningokokkenziekte door type W neemt toe en de mortaliteit is hoger dan bij ziekte door B of C. Reden voor de Gezondheidsraad om de minister te adviseren kinderen en jongeren hiertegen te vaccineren vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor toevoeging van het B-vaccin gaf het adviesorgaan onlangs een negatief advies. Moleculair microbioloog Arie van der Ende legt uit waarom.

PW07 - 15-02-2019 | door Cindy Reinders

'We moeten genotypering claimen als apothekerstaak'

Farmacogenetisch consult meest dankbare werk dat Gertjan Hooijman ooit deed

Apotheker Gertjan Hooijman startte drie jaar geleden een farmaco­genetisch consult voor patiënten met ernstige geneesmiddelbijwerkingen of een lage respons. Voor honderd patiënten verbeterde hij de farmacotherapie door medicatie te vervangen of doseringen aan te passen. “Voorschrijvers hebben al mijn voorstellen voor interventies overgenomen.”

PW06 - 08-02-2019 | door Edwin Bos

Na lange tijd stoppen met alfablokker blijkt vaak lastig

Onderzoek Apotheek Bennekom naar effect medisch farmaceutische beslisregel

Het lukt mannen die langdurig een alfablokker gebruiken tegen prostaatklachten niet altijd daarmee probleemloos te stoppen. Het is daarom van belang dat bij uitvoering van de MFB ‘STOP Alfablokkers’ het doel en de procedure goed met de patiënt worden besproken. De apotheker kan daarbij een belangrijke rol spelen, blijkt uit onderzoek onder dertien patiënten in Apotheek Bennekom.

PW06 - 08-02-2019 | door Roel Pieters en Harm Geers

Patiënt ervaart vragenlijst als nuttig bij medicatiebeoordeling

Betere farmaceutische zorg door patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen

De PROMISE-vragenlijst kan een nuttig hulpmiddel zijn bij medicatie­beoordelingen. Patiënten voelen zich beter voorbereid en de apotheker ziet het als een goede leidraad voor het patiëntgesprek. Ter verbetering van de farmaceutische zorg wordt apothekers aangeraden meer gebruik te maken van PROM’s (patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen). Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van Tim Schoenmakers.

PW06 - 08-02-2019 | door Tim Schoenmakers

Opioïden net iets beter dan placebo bij niet-maligne pijn

Het gebruik van opioïden bij chronische niet-maligne pijn leidt tot kleine verbeteringen van pijn en fysiek functioneren in vergelijking met placebo. Opioïden lijken ook iets effectiever dan andere pijnstillers, zoals NSAID’s en tricyclische antidepressiva.

PW05 - 01-02-2019 | door Linda de Graaf

Bereiden heeft toekomst

Investeringen nodig in kwaliteit, technologie, kennis en training

Steeds minder apotheken houden zich bezig met bereiden, met als gevolg dat hiervoor in de opleiding minder aandacht is. Echter, kennis van bereiden mag niet verloren gaan, betogen Paul Le Brun en Ralph van Wezel. Het is immers een unieke, aan de apotheker voorbehouden, handeling.

PW05 - 01-02-2019 | door Paul Le Brun en Ralph van Wezel

‘Veiligheid patiënt voorop bij Falsified Medicines Directive’

FMD-projectleider Erwin van Malland positief over launch op 9 februari

De Europese Falsified Medicines Directive (FMD), bedoeld om geneesmiddel­vervalsingen tegen te gaan, wordt 9 februari van kracht. Alle nieuwe medicijn­doosjes hebben dan een unieke code en moeten worden geregistreerd en gescand voordat ze worden uitgegeven. Apotheek­houdenden zijn er klaar voor, zegt projectleider Erwin van Malland. “De beginperiode zal nog wat rommelig zijn, maar na de zomer loopt alles vloeiend.”

PW05 - 01-02-2019 | door Frans van den Houdt

Voorkom falen pijnmedicatie

CYP3A4-inductoren verlagen de spiegel van fentanyl en oxycodon

Vermijd combinaties van fentanyl of oxycodon met CYP3A4-inductoren vanwege het risico op therapiefalen van het opioïd. De interactie was al relevant voor fentanyl met rifampicine, maar geldt vanaf 1 februari voor alle sterke CYP3A4-inductoren met fentanyl en oxycodon.

PW05 - 01-02-2019 | door Brigit Wensveen en Annemarie Heersche

Wereldwijde ongelijkheid in toegang tot dure biologicals

De relatie tussen toegang tot zorg en behandeluitkomsten bij reumapatiënten

Wereldwijd profiteren mogelijk niet alle patiënten in dezelfde mate van verbeterde behandelmogelijkheden voor reumatoïde artritis (RA). Uit een groot onderzoek onder 20.379 patiënten uit twaalf landen blijkt dat er een relatie is tussen de sociaal-economische status van een land, het gebruik van dure medicatie en de gemiddelde ziekteactiviteit.

PW05 - 01-02-2019 | door Sytske Anne Bergstra

Eerstekeusantibiotica vaak onnodig vermeden bij allergie

Ruim 90% van patiënten na melding penicilline-allergie toch niet allergisch

Veel patiënten die een penicilline-allergie melden, blijken niet allergisch voor penicillines te zijn. Hierdoor wordt bij patiënten onnodig vaak afgeweken van de eerstekeusantibiotica, met soms falen van behandeling tot gevolg. In dit artikel de achtergrond van antibiotica-allergie, de prevalentie van kruisovergevoeligheid en adviezen voor de praktijk.

PW05 - 01-02-2019 | door Kim van der Elst, Marit van Vonderen, Linda Kampschreur, Robert Vodegel, Ananja Middel, Eric van Roon

‘Fakkel van menselijkheid, genegenheid en warmte’

Het bijzondere verhaal van apotheker Branco van Thijn in Auschwitz

Veel Joden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog per trein naar de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Sobibor getransporteerd en daar anoniem – zonder naam, zonder gezicht, zonder verhaal – vermoord om wie ze waren. Aan de vooravond van de Auschwitz-herdenking het bijzondere verhaal van een gewone Amsterdamse apotheker: Branco van Thijn.

PW04 - 25-01-2019 | door Jan Trooster

Voorzetkamers zijn niet één-op-één uitwisselbaar

Zorgverleners moeten zich van diverse aspecten bewust zijn bij voorschrijven en afleveren

Met alle vormen van inhalatoren, ook met voorzetkamers, worden veel fouten gemaakt die een optimale depositie van geneesmiddelen in de longen reduceren. Uniforme instructies voor gebruik, onderhoud en tijdige vervanging zijn daarom essentieel. Zorgverleners moeten zich daarbij realiseren dat voorzetkamers niet één-op-één uitwisselbaar zijn.

PW04 - 25-01-2019 | door P.N.R Dekhuijzen, W.M.C. van Aalderen, R.M.M. Kievits, J. Kooistra, P. Hagedoorn en J.F.M. van Boven

ZIN zit er € 66 miljoen naast

Ramingen nieuwe geneesmiddelen van Zorginstituut hoger dan reële kosten

Uit een analyse blijkt dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) bij 21 van de 23 nieuwe geneesmiddelen de budgetimpact overschat. Daardoor kan een geneesmiddel onterecht in de sluis komen voor prijsonderhandelingen tussen overheid en fabrikant, betoogt gezondheidseconoom Marc Pomp.

PW04 - 25-01-2019 | door Marc Pomp

Basisarts schrijft kundiger voor na eindtoets farmacotherapie

Geneeskundestudenten halen voorsch-rij(f)bewijs

Om de farmacotherapeutische kennis van basisartsen in spe te testen wordt sinds september 2018 bij vrijwel elke geneeskundefaculteit in Nederland de Landelijke Eindtoets Farmacotherapie (LEF) afgenomen. Doel is de voorschrijfvaardigheden van basisartsen te verbeteren. Ongeveer 70% van de geneeskundestudenten haalt de toets de eerste keer.

PW04 - 25-01-2019 | door Laura Peeters, Jelle Tichelaar en Kees Kramers

‘Medicatie moet plan B zijn bij aandoening door leefstijl’

Fitter, minder klachten en minder medicatie door andere voeding

Huisarts Tamara de Weijer krijgt haar diabetespatiënten zover: een ander voedingspatroon en meer bewegen. “Als je ze vertelt dat insuline erbij moet of als je de rode vakjes van de CVRM-risicotabel laat zien, zijn ze goed te motiveren.” Maar ook bij andere leefstijlgerelateerde ziekten zet ze gezonde voeding in als medicijn.

PW03 - 18-01-2019 | door Cindy Reinders

Alcohol-geneesmiddelinteracties kunnen levensbedreigend zijn

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 54 meldingen, onder meer van erytheem

Bij geneesmiddelgebruik kan een interactie optreden met alcohol. Dit kan zorgen voor een verminderd geneesmiddeleffect of extra bijwerkingen. Vooral 65-plussers hebben door fysiologische factoren een verhoogde gevoeligheid voor alcohol-geneesmiddelinteracties. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 54 meldingen waarbij een alcohol-geneesmiddelinteractie is gemeld.

PW03 - 18-01-2019 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

Hulp apotheek bij stoppen met roken blijkt effectief

Programma in vijf apotheken levert positieve resultaten op

Ondersteuning door apothekers en apothekersassistenten van mensen die willen stoppen met roken blijkt effectief. Onderzoek in vijf Alphega en Boots apotheken laat zien dat 71% direct na de behandeling stopte met roken en dat 65% drie maanden later nog altijd niet rookte. Op dit moment vergoedt alleen zorgverzekeraar CZ deze behandeling door apothekers.

PW03 - 18-01-2019 | door Onno van Schayck, Daphne van Wissen, Marianne Glimmerveen, Rik Bes is werkzaam en Henk Vermaat

Maastrichtse apotheker adviseert leefstijl als medicijn

Gezondere patiënten met minder medicijnen door gratis advies

Ellen Willemsen, apotheker van de Maastrichtse Apotheek Schoepp Mosae Forum, verstrekt naast geneesmiddelen ook leefstijladviezen. Zo worden bij medicatiebeoordelingen altijd de voordelen van een gezondere leefstijl besproken. Ook wanneer hierdoor uiteindelijk minder medicatie wordt verstrekt.

PW03 - 18-01-2019 | door Geert Westerhuis

Alle Nederlanders vitaler en gezonder maken

VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis lanceert het Nationaal Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord gaat staatssecretaris Paul Blokhuis de strijd aan tegen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De gecombineerde leefstijlinterventie is daarbij een belangrijk wapen, en ook voor apothekers is een rol weggelegd, stelt Blokhuis. “Ook een apotheker kan de opleiding tot leefstijlcoach volgen en als zodanig aan de slag gaan.”

PW03 - 18-01-2019 | door Frans van den Houdt

Effectief CVRM bij diabetes: medicatie én leefstijlhulp

Streefwaarden cardiovasculair risicomanagement nu vaak niet gehaald

Het lukt patiënten met diabetes type 2 onder behandeling in de tweede lijn vaak niet om de streefwaarden voor bloeddruk, cholesterol en glucose­regulatie te halen. Hierdoor lopen zij onnodig hoog risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties. Integratie van leefstijlinterventie in de routinezorg kan een nuttige stap zijn om dit te verbeteren.

PW03 - 18-01-2019 | door Christina Gant

Document acties

Back to top