Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Bijwerkingen van DOAC’s herstellen veelal spontaan

Diarree bij dabigatran stopte in 81% van de gevallen bij continueren DOAC

Bijwerkingen van direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) treden meestal op in de eerste week van de behandeling. Meer dan de helft van de bijwerkingen herstelt spontaan, ondanks continueren van de DOAC. Bij dabigatran werd diarree opvallend vaker gemeld dan staat beschreven in de bijsluiter, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

PW18 - 03-05-2019 | door Lèan Rolfes en Corine Ekhart

Alternatieve strategie voor afgifte cytostatica beloftevol

Drug delivery-systeem bindt aan marker in extracellulaire matrix van tumor

Door een drug delivery-systeem te binden aan een marker in de extra­cellulaire matrix van ovariumtumoren en niet aan de tumorcellen zelf, is geprobeerd alle typen tumorcellen én tumorondersteunende cellen aan te pakken. Dit moet, aldus promovendus René Raavé, uiteindelijk leiden tot een betere therapie met minder vervelende bijwerkingen voor patiënten.

PW18 - 03-05-2019 | door René Raavé

Samen op huisbezoek

Apotheker en huisarts bij niet-westerse patiënt voor medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordelingen bij niet-westerse patiënten blijven in aantal structureel achter en worden zelfs gemeden door zorgverleners, blijkt uit onderzoek. In Amersfoort zijn apotheker en huisarts samen met een nieuwe aanpak begonnen die door alle partijen enthousiast is begroet, meldt apotheker Mark Slager.

PW18 - 03-05-2019 | door Mark Slager

Farmabuddy ook regisseur van zorg rondom parkinsonpatiënt

‘Niet-motorische problemen van parkinson bij apothekers vaak onbekend’

Parkinsonpatiënten hebben door lichamelijke klachten en het complexe medicatiegebruik baat bij intensieve farmaceutische zorg. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy heeft het Farmabuddy-project palliatie daarom ook ontwikkeld voor parkinsonpatiënten. “Farmabuddy’s, apothekers, neurologen en verpleegkundigen vormen samen één team.”

PW18 - 03-05-2019 | door Edwin Bos

Diabetespatiënt heeft hulp nodig bij keuze geschikte app

Zelfmanagement bij diabetes wordt als positief ervaren

Diabetespatiënten en apotheekmedewerkers staan positief tegenover het gebruik van apps voor medicatiemanagement, maar vinden het lastig om een goede, betrouwbare app te kiezen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daarom is een keuzetool-website ontworpen die op dit moment in apotheken wordt getest. “Vervolgens kijken we of de therapietrouw verbetert door het gebruik van de gekozen app.”

PW17 - 26-04-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Helga Gardarsdottir

Herken kwetsbare oudere

Verenso-richtlijnen voor infecties geschikt voor gebruik in eerste lijn

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) lanceert twee nieuwe FTO-modules gericht op de behandeling van infecties van de urine- en luchtwegen bij kwetsbare ouderen. Daarin is aandacht voor de kenmerken van deze patiënten en het beleid volgens verschillende richtlijnen.

PW17 - 26-04-2019 | door Cindy Reinders

Klacht bij nieuwe antidiabetica verdwijnt vaak vanzelf weer

Kwart gebruikers stopt na één jaar

Drie kwart van de potentiële bijwerkingen verdwijnt bij voortzetten van een nieuw antidiabeticum. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe antidiabetica (GLP-1-agonisten, DPP-4-remmers en SGLT-2-remmers) door Lareb Intensive Monitoring (LIM). Apotheken in Nederland zorgden ervoor dat 818 gebruikers hun ervaringen met een van deze middelen deelden.

PW17 - 26-04-2019 | door Anne-Marie van Gorp en Leàn Rolfes

Bempedoïnezuur verlaagt LDL-cholesterol significant

Bempedoïnezuur, toegevoegd aan maximaal verdraagbare behandeling met statine, leidde in een 52 weken durend onderzoek niet tot meer bijwerkingen dan placebo, maar wel tot een significant lager LDL.

PW17 - 26-04-2019 | door Linda de Graaf

GLP-1-agonisten goed alternatief voor insuline

Op GLP-1 gebaseerde therapie: effecten op nuchtere en postprandiale glucose

Behandeling met GLP-1-agonisten is te overwegen als alternatief voor eenmaal daags insuline als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is bij patiënten met een BMI ≥ 35 kg/m2, aldus de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. In Nederland zijn zes GLP-1-agonisten geregistreerd. Welk middel past het best bij welk stadium van de diabetes?

PW17 - 26-04-2019 | door Prem Adhien

Metformine slow release: net zo effectief, soms meer gemak

Glucient is nieuwe metforminevariant in het pakket

Glucient (metformine slow release) is sinds eind vorig jaar ook op de Nederlandse markt beschikbaar. Uit studies blijkt dat het middel wat betreft werkzaamheid even effectief is als metformine immediate release. Dat het bijwerkingenprofiel van Glucient beter is, zoals wel wordt geconstateerd, kan niet overtuigend worden vastgesteld. Eenmaal daags doseren betekent soms meer patiëntgemak.

PW17 - 26-04-2019 | door Thijs Ambagts en Antine Krijger

Hulp bij zelfdoding verloopt meestal zonder complicaties

Data-analyse toont dat veel gevallen voorspelbaar verlopen

Voor veel apothekers, artsen en patiënten is hulp bij zelfdoding weinig bekend en wegens vermeende complicaties onbemind. Een analyse van 278 casussen die in 2017 zijn gemeld bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toont echter dat slechts in 1% van de gevallen complicaties optreden.

PW16 - 19-04-2019 | door Michiel Marlet

Meerdere effectieve opties bij gegeneraliseerde angst

Duloxetine, pregabaline, venlafaxine en escitalopram zijn effectief bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis en worden goed verdragen. Quetiapine is ook effectief, maar wordt minder goed verdragen.

PW16 - 19-04-2019 | door Linda de Graaf

‘Stel voorkeur paroxetine op een FTO aan de kaak’

Casus laat heftige onttrekkingsverschijnselen zien bij gebruik SSRI

Paroxetine is de meest voorgeschreven SSRI in de eerste lijn. Gezien de nadelen die aan het gebruik zitten, zoals forse onttrekkingsverschijnselen, zouden apothekers op een FTO hun voorkeur moeten uitspreken voor andere SSRI’s zoals sertraline en escitalopram, betoogt Chiel Ebbelaar. Deze twee middelen hebben al de voorkeur in de tweede lijn. Ter illustratie een casus uit zijn praktijk.

PW16 - 19-04-2019 | door Chiel Ebbelaar

‘Apothekers kunnen proactiever naar ontlasting patiënt vragen’

Meer aandacht nodig voor obstipatie bij opioïden

Obstipatie door opioïden is één van de meest voorkomende oorzaken van potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatie. Het advies om daarom laxantia bij opioïden te gebruiken, wordt niet door iedereen opgevolgd. Volgens het onderzoek ‘Constipatie bij Opioïden, een Patiënten Evaluatie’ (C.O.P.E.) beschikte één op de vier startende opioïdgebruikers niet over een laxans.

PW16 - 19-04-2019 | door Frans de Bruin, Marcel Bouvy en Martina Teichert

Patiënt in een psychose na omkeren afbouw paroxetine

Ongediplomeerde apotheekmedewerkers draaien dagen 28-1 in afbouwschema om

Door een fout van apotheekmedewerkers bij de verwerking van een medicatierol met paroxetine belandde een patiënt binnen een week in een psychose. Omdat de apotheker ‘first offender’ is en excuses heeft aangeboden komt hij er vanaf met slechts een waarschuwing.

PW16 - 19-04-2019 | door Catelijne Bach

Oproep: waarschuw patiënt voor zomaar stoppen met denosumab

Risico op wervelinzakkingen bij staken denosumabgebruik

Osteoporosepatiënten die denosumab gebruiken lopen het risico op een snelle terugval in botdichtheid en wervelinzakkingen als zij zonder overleg met huisarts of specialist stoppen met het middel. De Osteoporose Vereniging roept apothekers op patiënten te waarschuwen en te begeleiden. “Dit is voor ons de meest directe mogelijkheid om patiënten te informeren.”

PW16 - 19-04-2019 | door Frans van den Houdt

Interactie met amiodaron leidt tot ziekenhuisopname

Fabrikant blijft aangeven dat interactie niet klinisch relevant is

Een recept voor amiodaron, bij de apotheek aangeboden vlak voor het weekeinde, laat vanwege twee mogelijke interacties bij de apothekers­assistent een alarmbel rinkelen. Ze waarschuwt de apotheker, die onmiddellijk tot handelen overgaat. Desondanks had één interactie, door de fabrikant als niet klinisch relevant beschouwd, voor de 81-jarige patiënt serieuze gevolgen.

PW15 - 12-04-2019 | door Narges Moslemizadeh 1 reactie

Lactulose oorzaak diarree

Na gesprek met apotheker stapt patiënt over op macrogol/elektrolyten

Voorafgaand aan de diabetesjaarcontrole bij de huisarts komt meneer S bij de apotheker voor een medicatiegesprek, onder meer omdat hij last heeft van diarree. Niet de metformine, maar de lactulose uit de handverkoop blijkt het probleem te zijn.

PW15 - 12-04-2019 | door Ricky Valentijn en Valérie Meijvis

IJzergebrek: met lactoferrine heeft zwangere minder last

Ruim 50% zwangeren ervaart klachten bij gebruik orale ijzerpreparaten

Meer dan de helft van de zwangere vrouwen ervaart maag- en/of darmklachten bij gebruik van orale ijzerpreparaten zoals ferrofumaraat of ferrosulfaat. Eenmaal daags doseren is voldoende, maar ook dan blijven bijwerkingen vaak een probleem. Lactoferrine is een oraal toe te passen bron van ijzer die zelden gastro-intestinale bijwerkingen geeft en de anemie even snel corrigeert als ferrosulfaat.

PW15 - 12-04-2019 | door Koos Brouwers en Hans Duvekot

Stop sartanen uit Verre Oosten

Johan te Biesebeek pleit voor ban vanwege de grote risico’s

Het risico bestaat nog steeds dat sartanen worden verstrekt die potentieel kankerverwekkend zijn, wat het vertrouwen in geneesmiddelen en de apotheker verder schaadt. Johan te Biesebeek pleit daarom voor een ban van alle sartanen uit het Verre Oosten.

PW15 - 12-04-2019 | door Johan te Biesebeek 1 reactie

Document acties

Back to top