Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Ruimte voor werkplezier en aandacht voor de patiënt

Methode Positieve Gezondheid geeft Meppelse apotheken grip op werkstress

Logistieke taken naar één centraal punt, afwisseling in werkzaamheden en een vangnet van collega’s, allemaal vanuit de visie Positieve Gezondheid. Een greep uit de wijze waarop apothekers Marjolijn Westra-Töben en Frederik Pauw de hoge werkdruk in hun apotheken tackelen. “Overal zie je dezelfde problemen, maar hoe je daarmee als team omgaat maakt het verschil.”

PW26 - 28-06-2019 | door Maarke Roelofs

Met 5-alfa-reductaseremmers meer sterfte prostaatkanker

Het gebruik van 5-alfa-reductaseremmer, zoals dutasteride en finasteride, is geassocieerd met een latere diagnose van prostaatkanker en met hogere sterfte.

PW26 - 28-06-2019 | door Linda de Graaf

'Het zit in de aard van het beestje: moeilijk delegeren'

Werkdruk in de apotheek vaak te wijten aan slechte tijdsindeling

Apothekers en apothekersassistenten gaan gebukt onder hoge werkdruk. Dat zorgt voor klachten als stress, concentratieproblemen en soms een burn-out. Het werk beter indelen of minder gaan werken helpt, zeggen betrokkenen. Een workshop Tijdmanagement biedt houvast. “Ik heb het heel druk, is een relatief begrip.”

PW26 - 28-06-2019 | door Frans van den Houdt

Ziekenhuisapotheker in spe: vaak werkgerelateerde stress

JongNVZA pleit voor meer aandacht voor preventie van burn-out

Meer dan één op de vijf apothekers in opleiding tot specialist (aios) ziekenhuisfarmacie heeft burn-outklachten. De aios ziekenhuisfarmacie werken gemiddeld acht uur per week meer dan het aantal contractuele uren en één op de tien zegt dat het rooster niet voldoet aan de Arbeidstijdenwet. Dit blijkt uit een analyse van de Nationale a(n)ios enquête 2018 Gezond en veilig werken van De Jonge Specialist.

PW26 - 28-06-2019 | door Godelief Janssen-van den Hurk

‘We moeten met elkaar in gesprek over burn-out’

Ziekenhuisapotheker Tanja Hamilton-ter Brake deelt eigen verhaal in workshops

Ziekenhuisapotheker Tanja Hamilton-ter Brake vindt dat er wat moet gebeuren, anders neemt het aantal zorgverleners dat rondloopt met burn-outklachten nog verder toe. In workshops deelt ze haar eigen verhaal, maar ook dat van collega-apothekers, om zo het gesprek over burn-out aan te gaan. En om stil te staan bij je eigen stress-signalen.

PW26 - 28-06-2019 | door Cindy Reinders

Gewapende overvallen blijven open zenuw in apotheekteam

Apothekersassistenten zijn na overval extra alert aan de apotheekbalie

Apotheekteams die een gewapende overval hebben meegemaakt kunnen daarvan soms jaren later nog veel stress ervaren. Agressieve patiënten aan de apotheekbalie brengen alle spanningen en beelden van de overval weer terug. “Een psychiatrische patiënt schreeuwde dat ze mij zou opwachten na werktijd.”

PW26 - 28-06-2019 | door Edwin Bos

Apotheker spendeert veel tijd aan minder belangrijke zaken

Discrepantie tussen tijdsbesteding en prioritering

Openbaar apothekers besteden relatief veel tijd aan activiteiten die niet per se door een apotheker uitgevoerd hoeven te worden en die zij ook als minder belangrijk ervaren. Hierdoor komen zij minder toe aan zaken die zij wel als belangrijk beschouwen, zoals farmaceutische patiëntenzorg. Onderzoeker Jeroen van de Pol concludeert: “De beroepsgroep zelf moet kritisch naar de organisatie van de apotheek kijken.”

PW26 - 28-06-2019 | door Jeroen van de Pol, Ellen Koster en Marcel Bouvy

Patiënt anno nu denkt mee, praat mee én stuurt mee

Actieve participatie binnen het geneesmiddelenonderzoek

Patiënten betrekken bij geneesmiddelenonderzoek kan leiden tot interessante nieuwe inzichten. Voor een goede samenwerking tussen onderzoeksinstituut en patiënt is het belangrijk dat de juiste personen worden geselecteerd voor het juiste vraagstuk, stelt Lisa Geijtenbeek vast. Zij deed in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderzoek naar patiëntenparticipatie.

PW25 - 21-06-2019 | door Lisa Geijtenbeek

Ribaxamase verlaagt kans op C. difficile-infectie bij ceftriaxon

Bij patiënten die voor een lage luchtweginfectie worden behandeld met intraveneus ceftriaxon vermindert oraal toegediend ribaxamase het aantal Clostridium difficile-infecties.

PW25 - 21-06-2019 | door Linda de Graaf

Nierpatiënt krijgt onvoldoende informatie over uitdrogingsgevaar

Apothekers kunnen voortouw nemen bij voorlichting

Zorgverleners vinden het belangrijk dat nierpatiënten goed worden geïnformeerd over wat ze moeten doen bij (dreigende) uitdroging, maar de voorlichting schiet tekort. Een multidisciplinaire aanpak is vereist en apothekers kunnen hierbij het voortouw nemen, concluderen masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek.

PW25 - 21-06-2019 | door Sanne Appelman, Hevy Mohammad en Nicole van Schaik

Nodig: campagne labwaarden

Patiënten weten niet hoe belangrijk nierfunctiewaarden voor apotheek zijn

Patiënten weten vaak niet of de apotheek beschikt over hun nierfunctie­waarden. Aan farmacogenetisch onderzoek willen ze graag meedoen als dit belangrijk is voor hun medicatieveiligheid. Dit blijkt uit een peiling van het Patiënten Panel van AMP Onderzoek & Advies.

PW25 - 21-06-2019 | door Lyda Blom, Kees van Amerongen, Kiki Nap en Hetty Prins

Geen inzage in dossier voor moeder overleden dochter

Moeder patiënt eiste inzage medicatiedossier maar apotheker weigerde

Het overlijden van een jonge vrouw met borderline is volgens haar moeder het gevolg van te veel en te zware medicatie. De moeder vorderde daarom afgifte van haar medicatiedossier bij de apotheker, maar het Centraal Tuchtcollege wees dat af omdat het contact tussen moeder en dochter al langere tijd volledig verbroken was.

PW25 - 21-06-2019 | door Catelijne Bach en David Souisa

Farmacieonderwijs verbetert dankzij apotheekstage docent

'Toch gek dat sommige leraren nooit een apotheek van binnen hebben gezien'

Docenten binnen de bachelor- en masteropleiding Farmacie blijken niet altijd een goed beeld te hebben van het huidige werkveld van apothekers, constateerde Universiteit Utrecht vorig jaar. Om daarin verandering te brengen is het project ‘Apotheekbezoek voor docenten’ gestart. De ervaringen tot dusver zijn positief. “Praktijkvoorbeelden maken het onderwijs alleen maar beter.”

PW25 - 21-06-2019 | door Frans van den Houdt

Verpleeghuis-A-team haalbaar, mits artsen indicatie invullen

Arts moet niet verder kunnen als voorschrijfreden antibioticum ontbreekt

Artsen in verpleeghuizen gaan antibiotica bewuster voorschrijven als een A-team meekijkt. Dat blijkt uit de succesvolle pilot die projectleider Andrea Eikelenboom-Boskamp onlangs afrondde. Na de zomer gaat het A-team verder. Dan ligt de focus op de antibiotica die geen eerste keuze zijn, of die terecht worden voorgeschreven. De indicatie moet dan wel bekend zijn.

PW24 - 14-06-2019 | door Cindy Reinders

Medicatiebeoordeling eens per jaar schiet er vaak bij in

Knelpunten in het medicatieproces van zorginstellingen in kaart gebracht

Vijf belangrijke knelpunten in de medicatieveiligheid komen naar voren uit 73 audits die het Instituut Verantwoord Medicijngebruik deed in zorginstellingen. Problemen met medicatie treden met name op bij het in zorg komen, bij het geven, het tussentijds aanpassen en bij de evaluatie. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van een groot deel van deze problemen.

PW24 - 14-06-2019 | door Rob Essink, Els Dik en Marlotte van der Veer

‘Wij vragen apothekers mee te praten over hun pensioen’

BPOA-voorzitter over het nieuwe pensioenstelsel en de stem van leden

De pensioenregeling voor apothekers loopt eind dit jaar af. Voor de Beroeps­pensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) is dit niet meteen aanleiding voor verandering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 juni lanceert BPOA een enquête om leden te vragen naar hun pensioenbehoeftes. Voorzitter Annelien van Groningen: “We willen allemaal een goed pensioen, maar welke premie zijn we bereid daarvoor te betalen?”

PW24 - 14-06-2019 | door Edwin Bos 1 reactie

Beroepsverbod buiten tuchtrecht

Professor Anton Loonen vindt aanpassing wet geen goed idee

Tuchtrechters zijn binnenkort bevoegd om zorgverleners in de individuele gezondheidszorg een beroepsverbod op te leggen (PW 15). Maar de apotheker wordt hierdoor, net als andere BIG-professionals, in zijn grondrechten aangetast, betoogt Anton Loonen.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Anton Loonen

Herkenning en begrip essentieel voor therapietrouw bij COPD

Patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken zijn vaak ‘onbewust onbekwaam’

COPD-patiënten gebruiken hun inhalatiemedicatie vaak niet goed. Patiënten met een slechtere longfunctie gebruiken dikwijls te veel medicatie uit angst voor een benauwdheidsaanval. Terwijl patiënten met een betere longfunctie nogal eens te weinig nemen. De apotheek is de juiste plek voor probleemsignalering en verbetering van de therapietrouw, concludeert promovenda Kirsten Koehorst-ter Huurne.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Kirsten Koehorst-ter Huurne, Kris Movig, Paul van der Valk, Job van der Palen en Marjolein Brusse-Keizer

‘Koppeling onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang’

Problemen te lijf met goed opgeleide apothekers, onderzoekers en beleidsmakers

Iedere dag maken gebruikers van geneesmiddelen zich zorgen over effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, maar ook over beschikbaarheid, kosten en vergoedingen. Om op deze terreinen voortgang te boeken is koppeling van onderzoek, onderwijs en praktijk van eminent belang, vindt hoogleraar Farmacie en internationaal gezondheidsbeleid Aukje Mantel. In januari sprak zij haar oratie uit aan de Universiteit Utrecht.

PW22/23 - 31-05-2019 | door Aukje Mantel

Adviezen bij QTc-verlenging aangepast na evaluatie

Afhandeling van QT-interacties: wijzigingen per 1 juni 2019

De werkgroep QT-interacties heeft de adviezen geëvalueerd en de praktische afhandeling verder verbeterd. Bij de evaluatie zijn opmerkingen vanuit de praktijk meegenomen. Deze aangepaste adviezen van 2019 vloeien voort uit de evaluatie van de (destijds nieuwe) bewakingen van de QT-interacties van april 2018 [1].

PW22/23 - 31-05-2019 | door Leden werkgroep QT-interacties

Document acties

Back to top