Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Insuline degludec geeft minder ernstige hypo’s dan glargine

Factcheck is waar, maar klinische relevantie van bewering zeer beperkt

De fabrikant van insuline degludec claimt terecht, zo oordeelt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat zijn product minder ernstige hypoglymieën veroorzaakt dan insuline glargine (100 E/ml). De klinische relevantie lijkt echter zeer beperkt, omdat het om lage absolute aantallen gaat. Hetzelfde geldt voor nachtelijke hypo’s.

PW 47 - 22-11-2019 | door M. van Haaften, M. van Dalfsen en M. Dankers

Steeds grotere noodzaak voor nieuwe antidiabetica

Groeiend aantal diabetici, maar tekort aan effectieve middelen

Onderzoeken naar de nieuwe SGLT-2-remmers geven duidelijke aan­wijzingen op cardiovasculair gunstige effecten. Toch worden ze door ontbreken van data over langetermijnveiligheid (nog) niet goed genoeg geacht voor de behandelstandaard. Gezien het snel groeiend aantal diabetici is het cruciaal dat onderzoek naar nieuwe antidiabetica wordt uitgebreid.

PW 47 - 22-11-2019 | door Renske van den Broek en Prem Adhien

Bremelanotide effectief bij seksueel verlangenstoornis

Bremelanotide verbetert het seksueel verlangen en de gerelateerde stress bij premenopauzale vrouwen met een hypoactief seksueel verlangenstoornis. Het veiligheidsprofiel is gunstig.

PW 47 - 22-11-2019 | door Linda de Graaf

Bètablokkers niet onthouden aan COPD-patiënten met hartprobleem

Gebaseerd op het gelimiteerde aantal onderzoeken naar het gebruik van bètablokkers door patiënten met COPD, lijkt het aantal exacerbaties niet toe- of af te nemen.

PW 47 - 22-11-2019 | door PW

Voorwaardelijke schorsing voor verkeerd informeren van patiënt

Apotheker heeft patiënt misleid bij afwikkeling schadeclaim

Een patiënt kreeg een te lage dosering van een medicijn en diende een schadeclaim in bij de apotheek, die deze zou hebben gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Toen bleek dat de verzekeraar van niets wist, diende de patiënt een klacht in. Het regionaal tuchtcollege oordeelde de klacht gegrond en legde voorwaardelijke schorsing op. In hoger beroep heeft het Centraal Tuchtcollege deze straf bekrachtigd.

PW 47 - 22-11-2019 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Praatplaat als hulpmiddel bij eerste uitgifte aan anderstalige

Apotheek Orion in Amersfoort richt zich speciaal op Farsi-taligen

Apotheek Orion (Amersfoort) ontwikkelde een hulpmiddel om het eerste-uitgiftegesprek begrijpelijk te maken voor Farsi-talige (Iraanse en Afghaanse) zorgvragers die geen Nederlands verstaan: de praatplaat. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van icoontjes helpt mits de afbeeldingen correct zijn gekozen en passen bij de culturele achtergrond van de doelgroep.

PW 47 - 22-11-2019 | door Mahdieh Rajabi, Bas Steunenberg, Mark Slager en Marlies Welbie

‘Veiligheid staat altijd voorop bij geneesmiddelonderzoek’

Door gebrek aan werking of heftige bijwerkingen halen veel middelen de markt niet

Bij het Centre voor Human Drug Research (CHDR) in Leiden worden nieuwe geneesmiddelen voor het eerst getest op personen. Niet zelden blijken middelen helemaal niet te werken of zodanig heftige bijwerkingen te hebben dat ze nooit op de markt zullen komen. “Een onderzoek wordt snel afgebroken als in een vroeg stadium onvoorziene bijwerkingen optreden.”

PW 46 - 15-11-2019 | door Frans van den Houdt

Ertapenem veelbelovend bij multiresistente tuberculose

Herontdekking oude geneesmiddelen blijkt bijzonder effectieve strategie

Met de toenemende resistentie tegen eerstelijnsmedicatie is de behandeling van tuberculose een steeds grotere uitdaging. Het is noodzakelijk meer actieve tbc-medicijnen te ontwikkelen. Maar ook de inzet van middelen uit patent bij nieuwe indicaties kan effectief zijn. Zo lijkt ertapenem een waardevolle aanwinst voor de behandeling van multiresistente tuberculose.

PW 46 - 15-11-2019 | door Sander van Rijn

Ook in Nederland stijgt het gebruik en het misbruik van opioïden

Het gebruik van opioïden in Nederland is tussen 2008 en 2017 bijna verdubbeld. Het misbruik van opioïden lijkt tegelijkertijd ook toe te nemen.

PW 46 - 15-11-2019 | door PW

Bescheiden verschillen in effectiviteit antipsychotica

Vrijwel alle beschikbare antipsychotica verminderen de symptomen bij schizofrenie. De verschillen in effectiviteit tussen de diverse antipsychotica bij schizo­frenie zijn bescheiden. Verschillen in het bijwerkingenprofiel zijn meer uitgesproken.

PW 46 - 15-11-2019 | door Linda de Graaf

Hoop gevestigd op psychedelica bij therapieresistente depressie

Onderzoek naar oraal gebruik van ‘partydrug’ ketamine en ‘paddo’ psilocybine

Twee psychedelica, ketamine en psilocybine, bieden mogelijk uitkomst bij therapieresistente depressie. Arts-onderzoeker Sanne Smith en GZ-psycholoog Jan Mars zien dat patiënten die de middelen gebruiken “beter door moeilijke situaties heen lijken te komen”. Ook voor mensen met andere rigide psychische aandoeningen kunnen psychedelica wellicht iets gaan betekenen.

PW45 - 08-11-2019 | door Maarke Roelofs

Vrouwen met hartfalen zijn beter af met lagere dosering

Vrouwen met hartfalen hebben waarschijnlijk meer baat bij een lagere dosering van een ACE-remmer of angiotensine-II-receptorblokker (ARB) en een ß-blokker dan in richtlijnen wordt aanbevolen.

PW45 - 08-11-2019 | door Linda de Graaf

‘Van te veel me too’s wordt niemand blij’

Apotheker psychiatrie vraagt industrie te komen met echt nieuwe middelen

Het is behelpen in de psychiatrie wat betreft farmacotherapie. Veel leveringsproblemen, kwetsbare patiënten die hierdoor nog achterdochtiger worden over hun behandeling en gebrek aan echt nieuwe geneesmiddelen met een hoge therapeutische waarde. Apotheker psychiatrie Mascha Groothedde-Kuyvenhoven hoopt op echte innovatie door de industrie. “Van heel veel van hetzelfde wordt niemand blij.”

PW45 - 08-11-2019 | door Frans van den Houdt

Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins

Cerebellaire ataxie als bijwerking van geneesmiddelen

Aan cerebellaire ataxie kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen, waaronder degeneratieve aandoeningen en infectieuze hersenziekten, maar ook bijwerkingen van geneesmiddelen. Bij Bijwerkingencentrum Lareb kwamen 184 meldingen binnen van (cerebellaire) ataxie als vermoede bijwerking. De meeste waren in relatie tot anti-epileptica en vaccins.

PW45 - 08-11-2019 | door A.A.W. van Erp-van Boekel

Antidepressiva werken vaak sneller dan gedacht

Voorlichting over werkingsinzet antidepressivum te ongenuanceerd

Patiënten die aan een antidepressivum beginnen, krijgen vaak te horen dat het middel pas na een paar weken zal werken en dat de depressieve klachten de eerste weken erger kunnen worden. Hoewel het effect pas na een week of zes optimaal is, kan na twee weken al worden voorspeld of een behandeling zal aanslaan.

PW45 - 08-11-2019 | door G. van den Brink, P.H.B. Seerden en C.F. Ebbelaar

Psychiatrische patiënt zeer gebaat bij afbouwmedicatie

Behandelaar en patiënt samen laten beslissen over afbouw psychofarmaca

In Nederland is afbouwmedicatie (taperingstrips) ontwikkeld waarmee het patiënten vaker lukt te stoppen met psychofarmaca, met minder onttrekkingsverschijnselen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe afbouwmedicatie mogelijk maakt wat door de farmaceutische industrie en de psychiatrie jarenlang is nagelaten. “Patiënt en behandelaar kiezen samen een afbouwschema op maat.”

PW45 - 08-11-2019 | door Peter C. Groot

Kinderen reageren anders op psychofarmaca dan volwassenen

Methylfenidaat heeft invloed op het zich ontwikkelende brein

De Amsterdamse neuroradioloog Liesbeth Reneman vindt steeds meer aanwijzingen dat de effecten van psychotrope medicatie afhankelijk zijn van de mate waarin de hersenen in ontwikkeling zijn. Ze onderzoekt of de veranderingen in het kinderbrein wellicht zelfs permanent zijn. Haar recentste bevinding: methylfenidaat zorgt bij jongens, en níet bij volwassenen, voor meer witte stof.

PW45 - 08-11-2019 | door Cindy Reinders

Bij extra uteriene graviditeit is methotrexaat vaker geïndiceerd

Voorschrijven en toedienen mtx bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Methotrexaat (MTX) is voor vrouwen met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap een goed alternatief voor een chirurgische interventie. Met de meest recente richtlijn Tubaire Extra Uteriene Graviditeit (EUG) en Zwangerschap met Onbekende Locatie (ZOL) wordt methotrexaat vaker geïndiceerd. Dit artikel gaat in op veel voorkomende vragen uit de klinische praktijk over indiceren, voorschrijven en toedienen van MTX.

PW44 - 01-11-2019 | door L.N. Verwiel, M.Crul, M.Lemmers en N.M. van Mello

Serum magnesium significant lager bij hypertensiepatiënten

Statistische analyse van oude onderzoeksgegevens met moderne apps

Statistische analyses van datasets van de serum magnesiumwaarden van gezonde mensen, willekeurige hypertensiepatiënten en ernstige hypertensiepatiënten laten significant verlaagde serum magnesiumwaarden zien bij hypertensiepatiënten. Magnesiumtekort kan bijdragen aan een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel, terwijl magnesiumsuppletie dit risico en de bloeddruk juist kunnen verlagen.

PW44 - 01-11-2019 | door Jan Beugelink

Vetrijk dieet verlaagt gehalte magnesium in het bloed

Magnesiumtekorten komen vaak voor bij personen met diabetes type 2

Bijna een op de drie patiënten met gevorderde diabetes type 2 heeft een te lage concentratie magnesium in het bloed. Dit wordt deels veroorzaakt door een te vetrijk dieet. Het verbeteren van de magnesiumbalans kan een belangrijke strategie zijn om de incidentie van diabetes type 2 te verlagen en het ziekteverloop te verbeteren.

PW44 - 01-11-2019 | door Steef Kurstjens

Document acties

Back to top