Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Artikel Ontwikkelen van duurzame zorg en een tasje met medicatie bij ontslag
Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Brabant en Limburg die incontinentiemateriaal, dat is overgebleven en niet uit de verpakking is geweest, inzamelen en heruitgeven. En een ziekenhuisapotheker die zelf een duurzame verpakking ontwikkelde voor kant-en-klare spuiten.
Artikel Jaarrecept vereist alertheid apotheker
Jaarrecepten kunnen makkelijk zijn voor de patiënt. Indien het echter medicatie betreft met een stopdatum na een jaar, is alertheid gewenst, zoals blijkt uit onderstaande melding over antitrombotica die binnenkwam bij Voorkomen Medicatie Incidenten (VMI).
Artikel Pascal source code Aris Prins voor drie jaar herbenoemd als voorzitter KNMP
Dat openbaar apothekers ook in de statistieken officieel worden ondergebracht bij zorgverleners en niet bij fietsenmakers, is een van de zaken waarvoor KNMP-voorzitter Aris Prins zich de komende drie jaar hard gaat maken. Ook wil hij met alle partijen die betrokken zijn bij contractering om de tafel. “Samen benoemen wat fout gaat, dan moeten we iedereen op één lijn krijgen.”
Artikel Ziekenhuisapothekers werkten intensief mee aan richtlijn voor COVID-medicatie
Sinds eind vorig jaar is er een richtlijn voor de medicamenteuze behandeling van COVID, opgesteld door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en Federatie Medisch Specialisten (FMS). Twee nauw betrokken ziekenhuisapothekers lichten de totstandkoming van de richtlijn toe. “We kunnen steeds behendiger meebewegen als nieuwe varianten opduiken.”
Artikel Hypodermoclyse: oude methode nieuw leven ingeblazen
Een specialist ouderengeneeskunde belt naar de apotheek met de vraag of magnesium via hypodermoclyse is toe te dienen. Een patiënt met een ernstige hypomagnesiëmie kreeg oraal magnesium, maar ontwikkelde hierbij diarree waardoor de magnesiumspiegel nog verder daalde.
Artikel Inzicht handvat voor verlichting bijwerkingen van biologicals
Door inzicht te krijgen in de belasting die patiënten ervaren van bijwerkingen die worden toegeschreven aan biologicals, kunnen zorgverleners het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk verbeteren en verlichten. Samen met de patiënt kunnen zij de behandeling vervolgens afstemmen op diens individuele voorkeuren.
Artikel Rechter: merkhouder kan zich verzetten tegen ompakken van geneesmiddel
In de Europese Unie kunnen geneesmiddelen zonder belemmeringen worden verhandeld tussen de lidstaten, maar bij verpakkingen levert dat soms problemen op. Uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat een merkhouder zich kan verzetten tegen het ompakken van een medicijn als heretikettering ook kan, met mogelijke gevolgen voor Nederlandse apothekers.
Artikel Myositis: diagnostiek en behandeling kan beter en sneller
Diagnostiek en ziektemanagement bij myositispatiënten kan beter. Dit kan met auto-antistoftesten, een MRI of echo van de spieren, histopathologisch onderzoek van het spierkapsel, multimodale screening van het hart ten tijde van de diagnose en een eerstelijnsbehandeling met intraveneuze immunoglobulinen. Dit concludeert Johan Lim op basis van zijn promotieonderzoek.
Artikel Titreer medicatie voor hartfalen op tot maximale dosering
Intensieve behandeling met snelle optitratie van de in richtlijnen aanbevolen geneesmiddelen voor acuut hartfalen werd door patiënten goed geaccepteerd. Het reduceert symptomen van hartfalen, verbetert de kwaliteit van leven en vermindert het risico op sterfte of heropname.
Artikel LY3437943 gunstig voor glucose en kilo’s
LY3437943 heeft een acceptabel veiligheids-profiel en lijkt geschikt voor wekelijkse dosering. De positieve effecten op glucose en lichaamsgewicht ondersteunen verdere ontwikkeling van dit single-peptide met agonistische activiteit voor zowel glucagon, GIP als GLP-1.
Artikel Stoppen medicatie is een moeilijke keuze
Mevrouw J (92 jaar) vertelt tijdens een medicatiegesprek aan de apotheker-farmacotherapeut dat zij veel pijn heeft en geen medicatie meer wil gebruiken die het leven verlengt. Het proactief minderen en stoppen van medicatie blijft echter een moeilijke beslissing voor zorgverleners.
Artikel Nasale toediening volop in belangstelling: medicatie bereikt makkelijk het brein
Waren neussprays voorheen vooral bedoeld voor de behandeling van lokale aandoeningen, nu blijkt de neus steeds vaker een aantrekkelijke toedienroute voor allerlei geneesmiddelen, onder meer psychoactieve stoffen. Ook naar sprays met insuline wordt momenteel onderzoek gedaan. Neussprayexperts Ben Forbes en Wilbur de Kruijf zien een opmars van de neusspray: “Je omzeilt de bloed-hersenbarrière.”
Artikel Einde aan digitale doseerrekenhulp van Kinderformularium
De digitale doseerrekenhulp van het Kinderformularium komt niet meer terug. Dit heeft het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen besloten na een gebruikersonderzoek. Reden is dat er een te grote financiële investering nodig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.
Artikel Troff document Doseeradviezen nivolumab en pembrolizumab aangescherpt
Terwijl effectieve behandeling centraal blijft staan, is het doelmatiger inzetten van nivolumab en pembrolizumab ook significant voor het beheersbaar houden van de nationale zorgkosten. In dat licht hebben de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de organisatie voor ziekenhuisapothekers NVZA de doseeradviezen voor beide middelen verder aangescherpt.
Artikel Endotheline-antagonist effectief bij resistente hypertensie
De duale endotheline-antagonist aprocitentan wordt goed verdragen en de bloeddrukverlaging is superieur aan placebo bij patiënten met resistente hypertensie. Het bloeddrukverlagende effect werd behouden tot veertig weken.
Artikel ECMAScript program Patiënten ondernemen zelf veel tegen huidreacties
De meeste patiënten die bijwerkingen ervaren zullen, naast de mogelijkheden die zorgverleners aandragen om de klachten te verminderen, ook zelf actie ondernemen. Dit blijft vaak buiten het zicht van zorgverleners. Toch is het nuttig te weten wat patiënten zelf doen om hun bijwerkingen te verminderen. Om ze te kunnen ondersteunen, maar ook om meer kennis op te doen over hun aanpak.
Artikel Farmazorg aan daklozen vergt extra inspanning
Apotheker Rob Brouwer heeft de afgelopen zeven jaar aan zeker vierhonderd daklozen in Rotterdam medicatie geleverd. Vaak gebeurt dat in een medicatierol of in kleine hoeveelheden, omdat een vaste verblijfplaats ontbreekt en daklozen sneller hun geneesmiddelen kwijtraken. “Je moet continu overal bovenop zitten.”
Artikel Ruim een op de tien nieuwe voorschriften niet opgehaald uit apotheek
Ruim 11% van de nieuwe door huisartsen voorgeschreven geneesmiddelen wordt niet ter hand gesteld. De therapieontrouw is het hoogst bij protonpompremmers en NSAID’s en het laagst bij schildklierhormonen.
Artikel Vitamine D zinloos tegen spierklachten bij statine
Suppletie van vitamine D voorkomt geen spierklachten bij gebruik van een statine. Ook het aantal patiënten dat stopt met het statine neemt niet af.
Artikel Aandacht nodig voor risico op hartschade bij borstkankertherapie
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Omdat borstkankerbehandelingen schade aan het hart kunnen veroorzaken, wordt het monitoren van de hart- en vaatgezondheid van deze patiënten aanbevolen in de richtlijnen. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd, wat te maken heeft met bewustzijn en samenwerking.
Artikel Doelgerichter behandelen met nieuwe NHG-Standaard Diabetes type 2
Doordat de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 diabetespatiënten in twee groepen splitst – met en zonder zeer hoog cardiovasculair risico – wordt de behandeling van de aandoening doelgerichter. Tegelijk wordt de richtlijn hierdoor complexer, wat implementatie in de praktijk bemoeilijkt. Reden voor BENU Apotheken en Service Apotheek om in actie te komen.
Artikel Bij jongere populatie is meeste gezondheidswinst te behalen
Een pilot van de Twentse Apothekers Organistatie (TAO-UA) en de Rijksuniversiteit Groningen, die een deprescribing-interventie bij PPI’s door de apotheek in samenwerking met de huisarts onderzocht, laat zien dat alleen al dankzij lagere risico’s op nieraandoeningen de baten opwegen tegen de kosten.
Artikel Afbouwen protonpompremmers blijkt succesvol
Op de dialyseafdeling van het Meander MC is het gebruik van protonpompremmers (PPI’s) afgebouwd bij patiënten die geen indicatie hadden voor langdurig gebruik. Hiervoor kwamen 26 dialysepatiënten (58%) in aanmerking. Uiteindelijk hebben zestien patiënten een afbouwpoging gedaan, waarvan 81% succesvol was. Goede begeleiding van de patiënten blijkt noodzakelijk.
Artikel ‘Besturen is goed overbrengen waar apothekers voor staan’
Apothekers zetten in de regio’s coöperaties op en zitten aan tafel bij multidisciplinaire teams voor afspraken over samenwerken. Het is daarom belangrijk dat er genoeg apothekers zijn die zitting willen nemen in een bestuur. Wat motiveert deze apothekers en hoe combineren ze de bestuurlijke taken en het werk in de apotheek? “Mijn doel als bestuurder is de apotheker een gezicht geven.”
Back to top