Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2022

Artikel ‘Voorkom dat patiënten antistolling verkeerd of te lang gebruiken’
Openbaar apothekers in de eerste lijn kunnen veel betekenen voor patiënten die antistollingsmiddelen slikken. Dat is de overtuiging van openbaar apotheker Mark van der Steen, die samen met de apothekers in zijn maatschap een farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)-etiket heeft ontwikkeld om te voorkomen dat patiënten deze medicijnen onterecht of te lang gebruiken.
Artikel Vroeg ingrijpen met nieuwe HVZ-medicatie van waarde
Vroeg kunnen ingrijpen in het cardiovasculaire ziekteproces maakt de nieuw ontwikkelde medicijnen ter voorkoming van hart- en vaatziekten van toegevoegde waarde. Cardioloog en onderzoeker Martin Hemels, verbonden aan het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis: “Je bent in een eerder stadium heel effectief bezig.”
Artikel ‘Pak woekerprijs van omeprazoldrank aan’
Het is hoog tijd dat het ministerie van VWS een prijsdaling afdwingt voor omeprazoldrank Pedippi of de magistrale bereiding vergoedt, betoogt Henk Eleveld van zorgverzekeraar Menzis. ‘’Excessieve zelfverrijking komt niet alleen voor bij dure geneesmiddelen.”
Artikel Onzuiverheid in de grondstof Rocuronii bromidum blijkt de boosdoener
Tijdens een steriele voorraadproductie van rocuroniumbromide 10 mg/ml 5 ml-spuiten in de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis bleek vrijwel de gehele charge deeltjes te bevatten. Na een uitgebreide oorzakenanalyse bleek de oorzaak een onzuiverheid in de grondstof Rocuronii bromidum te zijn.
Artikel Slechts klein deel spierpijn gevolg van statine
Behandeling met een statine geeft een kleine overmaat van meestal milde spierpijn. Bij meer dan 90% van de patiënten die spierpijn melden is dit niet het gevolg van het statine.
Artikel Vermijd one size fits all-protocol, laat onderzoek St. Antonius Ziekenhuis zien
In diverse regio’s zijn initiatieven gestart voor verantwoord perioperatief opioïdgebruik. Opvallend is dat soms tegenstrijdige keuzes worden gemaakt, wat waarschijnlijk een weerspiegeling is van het feit dat we het niet goed weten. “In plaats van een one size fits all-protocol zou in de ideale situatie per patiënt bepaald moeten worden welke pijnmedicatie en welke follow-up nodig zijn na een operatie.”
Artikel Apothekers ontwikkelen keuzehulp inhalatoren en bellen met patiënten
Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele projecten en initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Almere die bellen met hart- en vaatpatiënten en apothekers in Hoogeveen die een online keuzehulp voor inhalatoren hebben ontwikkeld.
Artikel Jaap Dik neemt na veertig jaar afscheid van de openbare farmacie
Hij was dit jaar veertig jaar apotheker en twaalfenhalf jaar columnist van het Pharmaceutisch Weekblad, in welke hoedanigheid hij ruim honderd columns schreef. Daarnaast zat hij in vele besturen, klankbordgroepen en crisisteams. Zijn maatschap is inmiddels verkocht. Jaap Dik: “Ik heb nooit het bijltje erbij neer willen gooien; het is ondanks alles een mooi vak.”
Artikel Slimme software helpt bij keuzes in ziekenhuiszorg voor ouderen
Nu de Nederlandse ziekenhuispopulatie vergrijst, is het van belang dat ziekenhuismedewerkers meer geriatrische kennis opdoen voor de zorg voor oudere patiënten. Klinische beslissingsondersteuning kan hierbij helpen, concludeert Birgit Damoiseaux-Volman op basis van haar promotieonderzoek. Zorgverleners geven de voorkeur aan beslissingsondersteuning voor ontslag/nazorg, medicatiebeoordeling, valpreventie en delier.
Artikel Insuline glargine en liraglutide zijn iets effectiever bij DM2
Zowel insuline glargine, als liraglutide, glimepiride en sitagliptine, toegevoegd aan metformine, leiden bij patiënten met diabetes type 2 (DM2) tot een afname van het HbA1c. Insuline glargine en liraglutide zijn iets effectiever in het bereiken en behouden van de streefwaarde voor het HbA1c.
Artikel D source code Chatten tussen apotheek en huisarts scheelt wachttijd
De apotheek en huisartspraktijk hebben dagelijks meerdere keren contact over doseringen, labwaarden en bezorging. Telefonisch of face-to-facecontact zorgt voor wachttijd of storen op drukke momenten waardoor overleg niet mogelijk is. Uit een pilot in Zuidbroek blijkt dat chatten een oplossing kan zijn, waardoor vragen kunnen worden beantwoord op een zelfgekozen moment.
Artikel Eierstokkanker te lijf met gekweekte serial killers
Natural killer-afweercellen kunnen eierstokkankercellen doden. In haar promotieonderzoek demonstreert Jolien Van der Meer dat verschillende behandelingen gebaseerd op natural killer (NK) cellen de celdood van eierstokkanker kunnen verbeteren in kweken en muizen. Op dit moment wordt gekeken naar de bijwerkingen van deze serial killer-celtherapie bij eierstokkankerpatiënten.
Artikel ‘Juist het persoonlijk contact is heel waardevol en leuk’
De farmaceutische zorg die instellingsapotheek FarmaZorg Breda levert, gaat verder dan het verstrekken van medicatierollen. De apotheek is actief betrokken bij het farmaceutisch beleid, neemt deel aan FTO’s en voert medicatiebeoordelingen uit. Ook de regionale aanpak brengt voordelen met zich mee. “Het persoonlijk contact is heel waardevol.”
Artikel ‘Apotheker kiest zelf pensioen met meer of minder beleggingsrisico’
In de nieuwe pensioenregeling van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) krijgen individuele apothekers meer zeggenschap over het eigen pensioen. Ook kiest elke apotheker met welk risico zijn premie mag worden belegd door het pensioenfonds. BPOA-voorzitter Annelien van Groningen: “We hebben nu één collectief kapitaal, straks hebben we vijfduizend individuele pensioenpotjes.”
Artikel Toename van gewicht als bijwerking kan flink oplopen
Niet alleen de toename van het lichaamsgewicht zelf is een ongewenste bijwerking, de mate waarin vergroot ook het risico op metabool syndroom, diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt regelmatig meldingen van gewichtstoename. Hierbij gaat het lang niet altijd om enkele kilo’s.
Artikel text/texmacs Prikpil op verkeerde injectieplaats
De prikpil is beschikbaar als Depo-Provera, een injectie voor intramusculaire toediening en als Sayana, een injectie voor subcutane toediening. Bij Voorkomen Medicatie Incidenten (VMI) kwam een melding binnen over miscommunicatie tussen huisartsenpraktijk en apotheek waardoor Depo-Provera subcutaan werd gespoten.
Artikel Medicatiebeoordeling voor bariatrische ingreep nuttig
Medicatiegerelateerde risico’s na bariatrische ingrepen worden vaak gemist. Dit komt met name doordat zorgverleners niet weten dat een patiënt is geopereerd en zij onvoldoende kennis hebben over de gevolgen van de operatie. Een medicatiebeoordeling voor een operatie is nog geen onderdeel van de huidige klinische praktijk, maar kan nuttig zijn om medicatiegerelateerde risico’s te voorkomen.
Artikel Clinical rules van meerwaarde voor patiënten met morbide obesitas
Proactieve medicatiebewaking bij (morbide) obese patiënten is lastig, waardoor een risico op inadequate behandeling ontstaat. Het Maasstad Ziekenhuis heeft daarom clinical rules geïmplementeerd om patiënten te identificeren en de therapie te optimaliseren. In dit onderzoek is gevalideerd hoe de clinical rules functioneren. “Het is van groot belang de juiste obese patiënten actief bij de apotheker naar voren te brengen bij medicatiebewaking.”
Artikel Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil apothekers graag ondersteunen
Iedere apotheker een leefstijlapotheker, dat lijkt VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen wel wat. Hij is verheugd dat apothekers zich inzetten voor een gezonde leefstijl en wil waar nodig graag ondersteuning bieden. Zo worden ze sterk onderdeel van een brede maatschappelijke basis, waarvan ook diëtisten en wijkverpleegkundigen deel uitmaken. “Om toekomstige zorgvragen op te lossen moeten we veel forser inzetten op preventie.”
Artikel Training helpt apotheekteam bij lastig gesprek over medicijnwisseling
Medicijnwisselingen kunnen leiden tot lastige gesprekken aan de balie. Als wisselingen niet goed worden toegelicht, kan dit leiden tot onveilig of ineffectief medicijngebruik. Onderzoekers van het Nivel, Universiteit Utrecht en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy ontwikkelden een communicatietraining om apotheekteams meer handvatten te geven en beter voor te bereiden op moeilijke gesprekssituaties.
Artikel Rechter: apotheker Amsterdam UMC mag CDCA magistraal bereiden
De vergunninghouder van het weesgeneesmiddel Leadiant vroeg de inspectie maatregelen te nemen tegen de apotheker van het Amsterdam UMC, die dit geneesmiddel bereidde ten behoeve van Nederlandse patiënten en daarvoor ook reclame maakte. De inspectie greep in, maar hield het bij een waarschuwing. De vergunninghouder maakte bezwaar en ging vervolgens bij de rechtbank in beroep, maar haalde daar bakzeil.
Artikel Nieuwe medicijnen maken diabeteszorg nog persoonlijker
De behandeling van diabetes type 2 is de laatste jaren substantieel veranderd. Doordat veel nieuwe medicijnen op de markt zijn gekomen, is het nu mogelijk om patiënten op maat te behandelen. Met het verschijnen van een nieuwe behandelrichtlijn zijn hiervoor de eerste stappen gezet, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Dit is een van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Judith de Ruijter-van Dalem.
Artikel chemical/x-genbank Optimaliseer kindermedicatie en voorkom zo bijwerkingen
In veel geneesmiddeldrankjes die kinderen krijgen zitten alcoholen of andere hulpstoffen die bijwerkingen kunnen veroorzaken. Over die hulpstoffen komt steeds meer kennis beschikbaar terwijl richtlijnen worden aangescherpt. “We zouden graag zien dat bij nieuwe richtlijnen wordt nagedacht over de combinatie propyleenglycol en ethanol, gezien de competitie voor alcoholdehydrogenase enzymen.”
Artikel ‘Fax moet binnen twee jaar weg zijn uit alle apotheken’
Zorgverleners faxen nog steeds massaal: naar schatting zo’n 10 miljoen keer per jaar. Het landelijke programma Faexit wil het onveilige apparaat binnen twee jaar definitief weg hebben uit de zorg. Mariska van Laarhoven en Marieke van Haren zijn apothekers in koploperregio Noordoost-Brabant, waar bijna alle apotheken inmiddels zijn gestopt met faxen. “Stoppen met faxen betekent: trek zelf de stekker eruit.”
Artikel Behandeling niet-vitale zwangerschap kan veel beter
Een niet-vitale zwangerschap treedt op in zo’n 10-28% van alle zwangerschappen; wereldwijd worden hiervoor jaarlijks miljoenen vrouwen behandeld. Behandeling met mifepriston gevolgd door misoprostol is effectiever dan behandeling met misoprostol alleen: er wordt vaker een complete miskraam bereikt, er is minder vaak een curettage nodig en het is ook nog goedkoper.
Artikel Allergielabels in openbare apotheek vaak niet meer actueel
Wereldwijd is aangetoond dat het antibiotica-allergielabel, zoals vastgelegd in elektronische patiëntendossiers, vaak niet terecht is. Uit recent onderzoek in twee openbare apotheken blijkt dat 65% van de allergielabels niet meer up-to-date is. Apothekers en allergologen moeten samen met softwareleveranciers goede gebruiksvriendelijke registratie van allergieën mogelijk maken.
Artikel Zavegepant neusspray effectief bij migraine
Een neusspray met zavegepant is in een enkele dosis van 10 mg of 20 mg effectief bij de acute behandeling van migraine. De CGRP-antagonist heeft bovendien een gunstig veiligheidsprofiel.
Artikel Samen inlopen van oxytocine en remifentanil veilig mogelijk
Niet ieder ziekenhuis in Nederland dient remifentanil en oxytocine toe over dezelfde infuuslijn. Dit komt door een gebrek aan data over de verenigbaarheid van beide middelen. Omwille van patiëntvriendelijkheid en -veiligheid is dit wel wenselijk. Om dit praktische probleem op te lossen is in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de verenigbaarheid van deze stoffen onderzocht.
Artikel Nog veel onduidelijk rond nieuwe anticonceptiepil met estetrol
Het voorschrijfbeleid verandert niet door de nieuwe anticonceptiepil met estetrol. Hoewel deze pil door haar werkingsmechanisme in theorie een lager tromboserisico zou kunnen geven, is dit effect niet op harde eindpunten aangetoond, zegt gynaecoloog Carla van der Wijden. “Het kan zich niet meten aan de gouden standaard.”
Artikel Medicatieproces 9 geeft logistieke en therapeutische informatie
Zorgverleners en softwareleveranciers in de regio’s Friesland en Rijnmond zijn als eersten gestart met het implementeren van de nieuwe landelijke informatiestandaard Medicatieproces 9. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak en Maarten Wittop Koning, directeur van RijnmondNet, vertellen over hoe apothekers het uitwisselen van medicatiegegevens gaan testen. “We moeten het probleem van onvolledige medicatieoverzichten nu met elkaar oplossen.”
Artikel Hoofdrol voor dendritische cel bij ontwikkeling nieuwe kankertherapie
Sinds de ontdekking dat het immuunsysteem de ontwikkeling van kanker limiteert, zijn er veel therapieën ontworpen die een immuunrespons tegen kanker opwekken. Het doel van promovenda Camille Le Gall is het activeren van tumorspecifieke T-cellen die tumorcellen opsporen en vernietigen. Hiervoor wordt een moleculair platform gebruikt dat antigenen selectief aflevert bij de dirigenten van ons immuunsysteem: de dendritische cellen.
Artikel Meer regie nodig bij toegang tot medicatie vóór registratie
Een ‘om niet’ (lees: gratis)-verstrekking via de fabrikant is in Nederland de enige reële mogelijkheid om geneesmiddelen beschikbaar te maken vóór registratie. De beslissing over beschikbaarheid ligt in deze fase daarmee volledig bij fabrikanten. “Hier ligt echter een kans voor artsen en apothekers om een begeleide introductie van het middel in Nederland voor te bereiden.”
Artikel D source code Antihypertensiva: geen verschil bij inname in ochtend of avond
’s Ochtends of ’s avonds innemen van antihypertensiva geeft geen verschil in de incidentie van belangrijke cardiovasculaire uitkomsten. Apothekers kunnen patiënten adviseren hun bloeddrukverlagende medicatie in te nemen op een tijdstip dat ongewenste effecten minimaliseert.
Artikel Troff document Klein risico melanoom bij lage dosis methotrexaat
Laaggedoseerd methotrexaat is geassocieerd met een verhoogd risico op melanoom. Het absolute risico kan echter als verwaarloosbaar worden beschouwd.
Artikel Kostprijs-plusmodel geeft inzicht in reële prijzen gentherapieën
Goed nieuws voor patiënten met de zeldzame erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte metachromatische leukodystrofie (MLD). Sinds kort zijn de veelbelovende gentherapieën Zolgensma en Libmeldy toegelaten tot de Europese markt. Maar de prijzen van deze behandelingen zijn fors hoger dan van bestaande therapieën voor deze indicaties, terwijl effectiviteit op lange termijn nog niet altijd duidelijk is.
Artikel ‘Uitzicht op aanpak van nu nog onbehandelbare ziektes’
Cel- en gentherapiegeneesmiddelen bieden extra behandelopties, ook voor aandoeningen waarvoor nu nog geen therapie bestaat. De ziekenhuisapotheek van het Radboudumc maakt gentherapie-geneesmiddelen voor toediening gereed en bereidt celtherapie-geneesmiddelen voor onderzoek. “Sommige ATMP’s zijn lastig te maken.”
Artikel ‘Oncologische kennis openbaar apotheker kan en moet beter’
Het aantal mensen met kanker zal de komende decennia fors toenemen. Daarop moeten openbaar apothekers zich voorbereiden, vindt Frank Jansman, omdat zij steeds vaker met deze groep patiënten te maken zullen krijgen. “Als je dan nauwelijks iets weet over chemo-, targeted- en immuuntherapie, is het erg lastig goede farmaceutische zorg te leveren.”
Artikel ‘Gen- en celtherapieën zijn straks niet meer weg te denken’
De middelen op basis van gen- en celtherapie zijn nu vooral gericht tegen zeldzame genetische aandoeningen en kanker, zegt universitair docent Renske ten Ham. Maar het veld verandert: meer en grotere bedrijven raken geïnteresseerd en het indicatiegebied wordt breder. “Er lopen momenteel vroege klinische trials naar de toepassing bij diabetes.”
Artikel Farmacotherapie beter toespitsen op individuele patiënt met borstkanker
Bij orale geneesmiddelen is het zeer wisselend hoeveel van de werkzame stof uiteindelijk in de bloedbaan terechtkomt. Voor veel oncolytica is er echter een duidelijke relatie tussen blootstelling en effectiviteit of bijwerkingen. Dit gegeven pleit ervoor de dosering voor oncologiepatiënten individueel te bepalen op basis van gemeten bloedspiegels, bijvoorbeeld bij het gebruik van tamoxifen.
Artikel Meer bijwerkingen psoriasismiddelen gemeld bij mannen dan bij vrouwen
Bijwerkingencentrum Lareb constateert dat er vaker bijwerkingen voor mannen worden gemeld dan voor vrouwen over farmacotherapie voor psoriasis. De mannen meldden de bijwerkingen meestal niet zelf, dat deden hun zorgverleners. Vrouwelijke psoriasispatiënten meldden bijna twee keer vaker zelf een bijwerking.
Artikel ‘Met mijn eigen apotheek ben ik weer zorgverlener’
Na vele jaren in loondienst was openbaar apotheker Mieke Sandino niet meer gelukkig in haar werk. In veel apotheken draait het volgens haar alleen om winst maken. Ze wil zorgverlener zijn en opende in Den Haag een nieuwe apotheek. Maar hoe financier je een apotheek met nul patiënten? “Iedereen zal zich afvragen: waar ben je mee bezig? Maar dit is mijn passie: een eigen apotheek.”
Artikel Apotheker moet rol bij valpreventie versterken
Apothekers zijn momenteel weinig betrokken bij de samenwerking rond valpreventie, mogelijk door gebrek aan kennis over valrisicofactoren anders dan medicatiegebruik. Nu vitamine D per 1 januari uit het basispakket gaat, dient het aanbeveling dat apothekers proactief een valrisicotest afnemen bij ouderen die vitamine D gebruik(t)en. Dit versterkt hun rol bij valpreventie.
Artikel ‘Fijn dat de apotheek extra aandacht besteedt aan valrisico’
In Apotheek Oog in Al in Utrecht wordt sinds juni 2021 op doosjes met geneesmiddelen die zorgen voor een verhoogd risico op vallen bij ouderen van 75 jaar en ouder, een blauw stickertje geplakt met de tekst ‘LET OP! Dit medicijn verhoogt uw risico op vallen’. Ouderen zijn hierdoor sneller bereid in gesprek te gaan met de apotheker over valpreventie, blijkt uit een kleinschalig onderzoek.
Back to top