Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2022

Artikel SIS package Patiënten tevreden over contact apotheek tijdens coronacrisis
Patiënten zijn tevreden over de mogelijkheden om tijdens de coronacrisis contact te hebben met het apotheekteam. Ook heeft de pandemie weinig invloed op het geneesmiddelgebruik. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek onder meer dan vierduizend deelnemers aan het AMP-patiëntenpanel.
Artikel Afbouwdoseringen geen zaak van rechter
Met de recente uitspraken over vergoedingen voor afbouwdoseringen bij antidepressiva is de rechter voorbijgegaan aan het belang van een hyperbolische dosisverlaging. Afbouwdoseringen horen bij de apotheker thuis, betoogt Johan van Luijn daarom, niet bij de rechter.
Artikel Tientallen fillerreacties na vaccinatie COVID-19
Bijwerkingencentrum Lareb heeft inmiddels tientallen meldingen ontvangen van fillerreacties bij drie van de vier in Nederland beschikbare COVID-19-vaccins. Meestal is het beloop kortdurend en zijn er goede behandelopties. Daarom lijkt dit geen belemmering om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Lareb verzamelt sinds begin 2021 meldingen van bijwerkingen van COVID-19-vaccins.
Artikel D source code Niet over één nacht ijs: werking van middel moet overtuigend zijn aangetoond
Dexamethason en tocilizumab wel, hydroxychloroquine en remdesivir niet. Sinds het uitbreken van de coronapandemie velt de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) een oordeel over medicamenteuze behandelingen van COVID-19. Dat vraagt om grote flexibiliteit: voortdurend komen er nieuwe studies met nieuwe bewijzen, duiken nieuwe virusvarianten op en verandert de patiëntenpopulatie. “Op dit moment is niets met zekerheid te zeggen.”
Artikel Carbon footprint van inhalers kan kleiner
Een substantiële reductie van de carbon footprint kan worden behaald met transitie naar inhalatoren met low global warning potential (GWP)-drijfgas (hydrofluoroalkaan-152a).
Artikel SIS package Tapinarof reduceert de ernst van plaque psoriasis
Tapinarof 1%-crème eenmaal daags is na twaalf weken superieur aan placebo in het reduceren van de ernst van plaque psoriasis. Het gebruik leidt wel tot lokale bijwerkingen zoals folliculitis en contactdermatitis en tot hoofdpijn.
Artikel chemical/x-pdb Gen- en celtherapieën: de hobbelige route van lab naar de patiënt
De eerste negentien advanced therapy medicinal products (ATMP’s) mogen inmiddels zijn toegelaten op de markt, dat neemt niet weg dat vele translationele uitdagingen hun implementatie in de gezondheidszorg en hun vergoeding bemoeilijken. Apotheker Renske ten Ham onderzocht hoe deze innovatieve geneesmiddelen zich gedragen in het (traditionele) geneesmiddelontwikkelsysteem en hoe ze efficiënt en duurzaam bij de patiënt kunnen komen.
Artikel Meer nodig om closed loop voor toedienveiligheid echt te sluiten
De ontwikkelingen rond toedienveiligheid hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Op vele vlakken moeten echter nog stappen worden gezet om de closed loop echt te sluiten, betogen Michiel Duyvendak en Cornelis Smit. Doel is om door inzet van landelijke, actuele en praktische informatiebronnen en nieuwe technologieën zorgverleners in de medicatieketen zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat ze veilig kunnen werken.
Artikel Troff document Afstemming taken cruciaal voor optimale medicatieoverdracht
Patiënten die met ontslag mogen uit het ziekenhuis moeten ervan uit kunnen gaan dat de medicatieoverdracht optimaal verloopt. Om dit te bereiken moeten alle betrokkenen binnen en buiten het ziekenhuis efficiënt samenwerken. Een evaluatie van dat proces kan daarbij zinvol zijn. Alleen zo kan de behandeling ook buiten het ziekenhuis conform de afspraken worden gehandhaafd.
Artikel chemical/x-genbank Psychosociale factoren spelen rol bij m/v-verschil in ervaren van bijwerkingen
Vrouwen ervaren meer en andere bijwerkingen dan mannen. Bij 15% van de gemelde bijwerkingen voor specifieke medicijnen is mogelijk sprake van een man/vrouw-verschil, blijkt uit onderzoek van Sieta de Vries en haar collega’s. Dit kan deels worden verklaard door psychosociale verschillen tussen mannen en vrouwen. “Apothekers kunnen hiermee in hun voorlichting nog meer rekening houden.”
Back to top