Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Laten zien wat we doen

‘Richtlijn is handvat voor gesprek met zorggroepen’

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door edbos
Apotheker Emma de Feijter ging in gesprek met een zorggroep van huisartsen. Aan de hand van de KNMP richtlijn besprak zij de diabeteszorg. “Met deze richtlijnen kunnen apothekers precies laten zien wat ze doen.”

Wat leren huisartsen van de richtlijnen?

“Samen met enkele apothekers van de in totaal 24 apotheken van de apothekerszorggroep Brabantfarma heb ik onlangs een oriënterend gesprek gevoerd met de huisartsenzorggroep Synchroon. De 68 huisartspraktijken van deze zorggroep zijn gevestigd in ons werkgebied. Aan de hand van de KNMP richtlijn Diabetes hebben we alle facetten besproken van de zorg die apothekers leveren.

We hebben nog geen concrete afspraken gemaakt, maar aan beide kanten van de tafel waren er diverse eyeopeners. Huisartsen wisten bijvoorbeeld niet dat patiënten een gesprek kunnen aanvragen met de apotheker over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de ramadan. Wij vonden het interessant te horen welke taken een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) kan verrichten voor diabetespatiënten. Die bespreekt bijvoorbeeld niet wat een patiënt moet doen als hij zijn medicatie vergeten is. Belangrijk punt van aandacht voor ons dus.”

Wat is de volgende stap?

“Het is van belang dat alle apothekers in de zorggroep dezelfde richtlijn volgen, maar de uitvoering is niet in steen gebeiteld. We moeten goed afstemmen hoe we patiënten benaderen. Wat vertellen we precies over het geneesmiddelengebruik en bijwerkingen?

Verder zijn we nu aan het inventariseren welke folders voor diabetes en COPD huisartsen en apothekers verspreiden. Dat apothekers werken met verschillende folders, bijvoorbeeld de UIrom-folders of de Pharmacom-folders, is overigens geen probleem.”

Hoe ver bent u de invoering van de richtlijnen?

“Van de taken volgens de richtlijn diabetes brengen we 90% in praktijk in onze apotheek. De leefstijladviezen geven we alleen als een patiënt daar expliciet om vraagt. Met de COPD-richtlijn zitten we waarschijnlijk op eenzelfde percentage, maar daar heb ik me nog niet in verdiept.”

Tips voor collega’s?

“Elke apotheker moet allereerst de eerste- en tweede-uitgiftegeprekken goed op orde hebben. Dat staat buiten kijf. Verder: neem de richtlijn mee voor een gesprek met huisartsen. We roepen al jaren dat we moeten laten zien wat we doen, maar nu kunnen we dat ook echt heel concreet laten zien. Apothekers en huisartsen kennen de details vaak niet van elkaars werk. Dankzij de richtlijnen zijn ze daarvan veel beter op de hoogte. Met als resultaat veel completere zorg.”

 

'ICT nog niet klaar voor zorggroepen’

Voor een succesvolle invoering van de richtlijnen bieden de softwaresystemen volgens apotheker Emma de Feijter nog onvoldoende mogelijkheden. “Apothekers moeten op uniforme wijze kunnen vastleggen dat zij een eerste-uitgiftegesprek hebben gevoerd. Maar ook de huisartsen moeten kunnen zien of een patiënt in de apotheek is geweest, welke medicatie is verstrekt en of de medicatiebewaking is uitgevoerd.” De Feijter is van mening dat het zeer wenselijk is dat de software­systemen worden aangepast, voordat zorgverleners binnen zorggroepen kunnen starten. “Veel van de huisartsen met wie ik samenwerk vullen nog Excel-bestanden om de prestaties van hun zorggroep vast te leggen. Dat moet toch anders kunnen.”

 

Paspoort

Emma de Feijter

• Wie: Emma de Feijter

• Functie: Beherend apotheker Service Apotheek 't Zuid in Veghel.

Document acties

Back to top