Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Internetapotheken

Compleet medicatiedossier onmogelijk

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door edbos
Apothekers moeten zorgen voor een compleet medicatiedossier. Volgens apotheker Hester van Groningen kan zij niet aan die eis voldoen, omdat zij van internet­apotheken nog nooit een afleverbericht heeft ontvangen.

Hester van Groningen

Wie zijn de klanten van internetapotheken? Hoe weet ik of klanten van mijn apotheek online geneesmiddelen bestellen? Het zijn vragen die Hester van Groningen van Kring-apotheek Abtsweg in Rotterdam bezighouden. Volgens haar gaat er veel mis met de informatie-uitwisseling, doordat internetapotheken niet communiceren. Ze heeft bijvoorbeeld nog nooit een aflever­bericht of een verzoek om informatie ontvangen van een internetapotheek. “Ik vraag het wel eens aan collega’s, maar niemand heeft internetklanten in zijn apotheek.” Van enkele klanten van haar apotheek weet Van Groningen dat ze ook bij De Thuisapotheek staan ingeschreven. “Maar of ze daar ook geneesmiddelen bestellen, en zo ja welke middelen, is mij onbekend.”

Een belangrijke oorzaak van de problemen is volgens Van Groningen dat internet­apotheken niet actief uitschrijven. “Een apotheek is verplicht bij het inschrijven van een nieuwe klant deze uit te schrijven bij de vorige apotheek van de klant. Maar dat gebeurt onvoldoende.”

Van Groningen stuurde internetapotheek De Thuisapotheek onlangs een brief, omdat een patiënt van haar zich daar wilde uitschrijven, maar de apotheek reageerde hier niet op. “Daarnaast heb ik bij De Thuisapotheek een medicatieoverzicht opgevraagd, maar de apotheek reageert wederom niet. Deze persoon staat nu ingeschreven bij twee apotheken, dat is zeer kwalijk.” Bovendien is volgens Van Groningen slechts de inschrijving van deze persoon in Ozis zichtbaar, maar kunnen de medicatiegegevens niet opgevraagd worden. Ook zou De Thuisapotheek zelf nooit Ozis raadplegen.

Inmiddels heeft het bestuur van de Ozis-ring Rotterdam eveneens een brief gestuurd aan De Thuisapotheek, vertelt Van Groningen. Ook het bestuur is van mening dat deze internetapotheek onjuist gebruikmaakt van Ozis. Reageert De Thuisapotheek niet op deze brief, dan zal het bestuur de Inspectie hierover informeren.

Voor het probleem van de incomplete medicatiedossiers is het volgens Van Groningen niet eenvoudig een oplossing te vinden. “Het is niet uitvoerbaar om bij elk recept aan de klant te vragen of hij ook geneesmiddelen bestelt bij een internet­apotheek.”

Van Groningen benoemt daarnaast een ander probleem: de onduidelijkheid over het begrip ‘bronapotheek’. “Voorheen werkten we met inschrijving op naam. Maar sinds de marktwerking moet iedereen overal zijn geneesmiddelen kunnen bestellen.Een vervelende bijwerking hiervan is een versnipperd dossier.”

Zolang het landelijk schakelpunt nog niet operationeel is, zouden volgens Van Groningen internetapotheken verplicht moeten zijn de lokale apotheek te informeren bij inschrijvingen en afleveringen. “De wetgeving kan wel van ons eisen dat wij een compleet dossier hebben voor we kunnen afleveren. Maar dat is momenteel praktisch onmogelijk.”

Document acties

Back to top