Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Strijd om de patiënt is begonnen’

Nieuwe franchiseformule voor zelfstandig apothekers

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door edbos
“Continu in contact zijn met de klant is van levensbelang.” Daarom zijn intensieve communicatie en natuurlijk een professionele uitstraling de belangrijke kenmerken van Medizijn Apotheek, een nieuwe apotheekformule ontwikkeld door apothekers Gert van Brummelen en Rijk Jurg.

Medizijnapotheek

Veel apothekers bieden zorg van hoge kwaliteit. Het is alleen jammer dat ze het niet uitstralen. Dat moet anders, dachten apothekers Gert van Brummelen en Rijk Jurg uit Zwolle. Gezamenlijk zijn ze eigenaar van meerdere apotheken in Zwolle en omgeving, waaronder Apotheek Hanzeland. Onder de naam Medizijn Apotheek lanceren zij een franchiseformule voor de zelfstandige apotheker. Met dit marketingconcept benadrukken apotheken wat hun sterke punten zijn. Apotheken zijn volgens Van Brummelen en Jurg niet gewend geld uit te geven aan marketing. Jurg: “Waarschijnlijk geeft de Keurslager hier in het winkelcentrum tien maal zo veel geld uit aan marketing als de gemiddelde apotheek.”

Bij Medizijn Apotheek draait alles om een professionele uitstraling van de apotheek en contact met de klant. Volgens de initiatief­nemers zijn deze factoren van levensbelang voor de toekomst van de apotheek. “Want de strijd om de patiënt is begonnen”, aldus Jurg.

Medizijn Apotheek is een marketingconcept, géén zorgconcept. De achterkant van de apotheek – de receptverwerking en de zorgverlening – blijven van de apotheker. Voor bedrijfseconomisch advies kunnen franchisenemers overigens wel terecht bij Van Brummelen en Jurg; apothekers kunnen zich wel aansluiten bij hun inkoopcoöperatie Nafinco.

Proactief

Het winnen van de gunst van de klant is volgens Van Brummelen en Jurg een continu proces. Medizijn Apotheek is daarbij slechts een vehikel, zo benadrukken de twee apothekers. Klanten overtuig je immers uitsluitend door goede service te verlenen. De inmiddels vijf apotheken van Medizijn Apotheek zijn ingesteld op het gemak van de klant, door onder andere proactief de herhaalmedicatie te verwerken. Bij vier van de vijf apotheken van Medizijn Apotheek kunnen klanten 24 uur per etmaal hun herhaalmedicatie ook uit de Medicomaat ‘trekken’. Van Brummelen: “Het proactief herhalen van medicatie is een prachtige service om klanten aan de apotheek te binden. Maar dan moet de apotheker dat natuurlijk wel actief communiceren. Veel apothekers zien proactief herhalen – in combinatie met central filling – toch nog vooral als een verbetering van de interne logistiek. Maar het is natuurlijk veel meer.”

Van Brummelen en Jurg weten waar ze over praten als het gaat om logistieke processen. Sinds 2008 zijn de twee apothekers ook eigenaar van central filling-apotheek ApotheekZorgvuldig. Na een fusie in 2010 opereert deze apotheek onder de naam Pluripack.

In marketing en communicatie hebben Van Brummelen en Jurg naar eigen zeggen vanaf het begin geïnvesteerd. Toen ze vier jaar geleden een nieuwe apotheek openden in Zwolle, zijn ze meteen gestart met mailings en adverteren in huis-aan-huisbladen. En niet zonder succes. In Apotheek Hanzeland begonnen ze met nul patiënten, en inmiddels zijn dat er ruim zesduizend.

Medizijn

“Altijd onze sterke punten communiceren in advertenties en mailings. Dat was nieuw onder de apothekers hier in Zwolle. Velen hadden angst voor dit soort uitingen. We kregen reacties als ‘waar jullie mee adverteren, dat doen wij ook al’”, aldus Van Brummelen.

De naam Medizijn Apotheek is een samenvoeging van ‘medisch’ en ‘zijn’. ‘Zijn’ slaat op de mens die in dit concept centraal staat. Jurg: “In onze apotheken worden klanten aan de balie binnen twee minuten geholpen. Proactief herhalen levert ontzettend veel tijdwinst op.” Van Brummelen vult aan: “De voorkant van de apotheek gaat bij ons altijd voor. Dat hebben we er ook al die jaren ‘ingeprogrammeerd’ bij het team. Een goed georganiseerde voorkant is essentieel bij de beeldvorming over apotheken.”

Maar hoe onderscheidt Medizijn Apotheek zich van andere franchiseformules? Jurg: “Escura Apotheek, Kring-apotheek, Service Apotheek en de franchiseformule van Mediq zijn allemaal verbonden aan een groothandel, en ze werken met vaste zorgmodules. Dat speelt allemaal niet bij ons. Wij ondersteunen de apotheker uitsluitend bij zijn marketingactiviteiten.

Voorwaarde voor deelname aan deze formule is een goed georganiseerde apotheek. Van Brummelen en Jurg onderwerpen elke apotheek die zich aanmeldt eerst aan een kritisch onderzoek.

Lancering

Logo, huisstijl en een nieuw interieur. Zijn dat geen aanzienlijke investeringen voor een zelfstandige apotheker in tijden van financiële krapte? Jurg: “De fee die de apotheker betaalt aan Medizijn Apotheek is relatief beperkt. Ziet een apotheker dat als probleem, dan moet hij de strijd om de patiënt helemaal niet aangaan.”

Inmiddels zijn er vijf apotheken ingericht volgens het concept van Medizijn Apotheek. Binnenkort opent in Zwolle een zesde apotheek. Van Brummelen: “Over onze groeiambities doen we geen uitspraken. We zetten in op een geleidelijke groei. Voor ons is het van belang dat apothekers die zich aansluiten passen bij onze filosofie.”

Een mediamoment voor de lancering van Medizijn Apotheek, daar geloven Van Brummelen en Jurg niet in. Jurg: “Ons doel is dat apothekers geleidelijk kennis maken met Medizijn Apotheek. We spreken veel apo­thekers, en hebben er vertrouwen in dat er voldoende behoefte is aan deze franchise­formule.”

 

Marketing in de apotheek

Apothekers die deelnemen aan de franchiseformule Medizijn Apotheek voeren de huisstijl in. De kleuren groen en bruin komen terug op folders, tasjes, briefpapier en in de moderne apotheekinrichting. Groen verwijst naar apotheken in mediterrane landen en heeft een signaalfunctie; bruin associëren mensen met veiligheid, aldus Gert van Brummelen en Rijk Jurg. Beide apothekers ontwikkelden dit concept in nauwe samenwerking met marketingdeskundigen en kwamen tot de slogan: ‘Medizijn Apotheek altijd met u verbonden’.

Document acties

Back to top