Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vergoedingsvoorwaarden: risico piekte medio 2023

Gemiddeld 1500 verstrekkingen van voorwaardelijk vergoedbaar middel

PW44 - 03-11-2023 | door SFK
De minister van VWS kan nadere voorwaarden stellen aan de vergoeding van geneesmiddelen om de doelmatige inzet ervan te bevorderen. Een gemiddelde openbare apotheek verstrekte in 2022 maandelijks ruim 1500 keer een geneesmiddel waarbij de vergoeding aan voorwaarden verbonden is. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Geneesmiddelen met aanvullende vergoedingsvoorwaarden staan op Bijlage 2 (B2) van de Regeling zorgverzekering. Afhankelijk van het middel hebben apothekers een bepaalde rol in het beoordelen of aan de B2-voorwaarden voldaan is. Verzekeraars hebben de taak om daadwerkelijk te controleren of aan de voorwaarden voldaan is. Wanneer na de declaratie van de apotheker blijkt dat niet aan de vergoedingsvoorwaarden werd voldaan en de patiënt dus zelf had moeten betalen, vordert de verzekeraar het gedeclareerde bedrag terug van de apotheker en niet van de voorschrijver. De apotheker zou vervolgens het bedrag bij de patiënt in rekening moeten brengen, wat in de praktijk niet haalbaar is. Daardoor komt het incassorisico bij de apotheker te liggen.

In totaal verstrekte een gemiddelde apotheek maandelijks ruim 1500 keer een B2-middel in 2022. De bijbehorende omzet is bijna € 70.000. Een gemiddelde poliklinische apotheek verstrekte grofweg half zo vaak een B2-middel, met een bijna viermaal zo hoge omzet. Van de middelen met aanvullende vergoedingsvoorwaarden zijn de maagzuurremmers, slaap- en kalmeringsmiddelen en hormonale anticonceptiva de drie meest verstrekte geneesmiddelgroepen. Middelen uit deze groepen maken samen bijna driekwart uit van alle B2-verstrekkingen in 2022.

Piek

In juni dit jaar piekte het aantal verstrekkingen van B2-middelen voor de gemiddelde apotheek op 1675 keer. Het bijbehorende bedrag aan omzet lag op € 82.000. Na juni daalde het aantal verstrekkingen naar ongeveer 1300. Dat komt voornamelijk doordat de nadere voorwaarden voor de vergoeding van DOAC’s niet langer van toepassing zijn. Doordat deze en een aantal andere B2-voorwaarden niet meer van toepassing zijn, vervalt een deel van het verhoogde financiële risico. De bijbehorende B2-omzet daalde met ongeveer € 17.500 naar € 64.500.

  

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, voorwaarden
Back to top