Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

400.000 mensen slikken dagelijks meer dan 10 pillen

Aantal pillen per dag bij 80-jarigen het hoogst met gemiddeld vijf stuks

PW51en52 - 22-12-2023 | door SFK
Patiënten moeten dagelijks soms een groot aantal tabletten of capsules innemen. De SFK heeft geanalyseerd hoeveel pillen patiënten gemiddeld op een dag innamen in een maand. Bijna 400.000 mensen slikten meer dan tien stuks per dag. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Patiënten kunnen om verschillende redenen dagelijks meerdere pillen (tabletten of capsules) slikken. Ten eerste kunnen ze veel verschillende werkzame stoffen nodig hebben en gaat het dus om het slikken van verschillende geneesmiddelen. Een tweede reden is dat meerdere tabletten of capsules van eenzelfde geneesmiddel nodig zijn om tot de voorgeschreven sterkte te komen.

Beide redenen samen kunnen leiden tot een behoorlijk aantal stuks dat een patiënt dagelijks moet innemen. Het innemen van een groot aantal tabletten of capsules heeft vanuit het oogpunt van therapietrouw niet de voorkeur. De SFK heeft geanalyseerd hoeveel tabletten of capsules patiënten in een maand gemiddeld op een dag innamen.

Berekening

In de berekening heeft de SFK alleen gekeken naar vaste orale toedieningsvormen, dus dranken en suspensies voor oraal gebruik zijn buiten beschouwing gelaten. Voor de maand oktober 2023 is het gemiddeld aantal gebruikte tabletten of capsules per dag berekend aan de hand van verstrekkingen in oktober en de voorafgaande drie maanden.

Aangezien SFK met gemiddelden rekent, telt iemand die de hele maand oktober 0,5 pil per dag gebruikt hetzelfde mee als iemand die alleen de eerste twee weken van oktober één pil per dag gebruikte. Zo komt de SFK op een rekenkundig daggebruik, gemiddeld over één maand.

 

Resultaten

In oktober 2023 gebruikten 6,7 miljoen inwoners van Nederland een geneesmiddel in vaste orale vorm. Dat is ruim een derde van alle inwoners. Van hen slikten bijna 2,5 miljoen mensen (36%) meer dan drie stuks per dag. Bijna 400.000 mensen slikten meer dan tien stuks per dag, van wie ongeveer 110.000 mensen meer dan vijftien stuks slikten.

De hoeveelheid pillen per dag neemt toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 40 jaar slikte een gemiddelde geneesmiddelgebruiker twee pillen per dag. Bij 55-plussers waren dat er drie en bij 70-jarigen vier pillen. Boven de 80 jaar werden gemiddeld vijf stuks geslikt, het hoogste gemiddelde van alle leeftijdsgroepen. 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top