Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK steunt samenwerkingen voor beter medicijngebruik

Zevenhonderd apotheken delen hun gegevens in een samenwerkingsverband bij de SFK

PW10 - 12-03-2021 | door SFK
Het farmacotherapeutisch overleg (FTO) is een overleg tussen huisartsen en apothekers waarbij zij kennis uitwisselen en afspraken maken over het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Begin 2021 ondersteunde de SFK 219 van zulke samenwerkingsverbanden door de gegevens van deelnemende apotheken te koppelen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Om de kwaliteit van voorschrijven te verbeteren, is het belangrijk om de zorg te kunnen afstemmen met de verschillende zorgverleners. In kleinere regionale samenwerkingsverbanden steken apothekers en huisartsen daarom regelmatig tijdens een FTO de koppen bij elkaar om te bespreken hoe zij patiënten kwalitatief zo goed mogelijk kunnen behandelen met geneesmiddelen.

Wanneer de deelnemende apotheken zich bij de SFK aanmelden als samenwerkingsverband, kan de SFK de gegevens van de verschillende apotheken koppelen. Hierdoor zijn de voorschrijfgegevens van huisartsen niet versnipperd over de apotheken, maar samengevoegd in rapportages over bijvoorbeeld voorschrijfgedrag van huisartsen en indicatoren. Zo heeft het samenwerkingsverband een beter overzicht van waar verbetering mogelijk is.

Groepen en clusters

De SFK biedt twee samenwerkingsvormen: groepen en clusters. Binnen een groep zijn de leden onafhankelijke apotheken die ieder hun eigen patiëntenadministratie voeren. Dat wil zeggen dat de apotheken in hun apotheekinformatiesysteem (AIS) eigen patiëntnummers toekennen en de patiënten alleen in de eigen apotheek bekend zijn. In een groep is het daarom niet mogelijk om op patiëntniveau rapportages te bekijken.

De tweede mogelijkheid betreft een cluster met apotheken die hetzelfde patiëntenbestand delen. Patiënten hebben dan in alle betrokken apotheken hetzelfde unieke patiëntnummer, bijvoorbeeld in een maatschap. Een cluster deelt gegevens op patiëntniveau en kan dus patiëntenlijsten voor de samenwerking bekijken.

De samenwerkingsverbanden kunnen zelf bepalen welke informatie ze willen delen en hoe specifiek die informatie mag zijn: alleen totalen of ook de cijfers per apotheek, alleen therapeutische of ook managementinformatie. Alles wordt vastgelegd in de juiste samenwerkingsovereenkomst, waarbij altijd de privacy van zowel de patiënten als de apotheken wordt gewaarborgd.

De SFK ondersteunt begin 2021 in totaal 219 samenwerkingsverbanden. Hieraan nemen 699 apotheken deel, dat is zo’n 35% van alle SFK-deelnemers. 116 van die apotheken sloten zich aan bij meerdere groepen of clusters.

In totaal staan 177 samenwerkingsverbanden als cluster geregistreerd. Een cluster bestaat gemiddeld uit drie apotheken. Het grootste cluster dat tot op patiëntniveau informatie deelt, bestaat uit zestien apotheken.

De SFK telt 42 groepen. Omdat het niet nodig is dat apotheken die samenwerken als een groep hetzelfde AIS gebruiken, zijn groepen vaak wat groter. Een groep bestaat gemiddeld uit zeven apotheken. Het grootste samenwerkingsverband dat de SFK ondersteunt, is een groep van zeventig apotheken.

Hoe u een samenwerkingsverband kunt vormen met collega-apotheken om ge­za­menlijk uw therapeutische en/of ma­na­gementinformatie te zien in SFK-rapportages en SFK Select kunt u vinden op www.sfk.nl/groepen-clusters.

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top