Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK lanceert geheel nieuwe angina pectoris-rapportage

Zorg voor angina pectoris-patiënten in één oogopslag in beeld

PW8 - 26-02-2021 | door SFK
In de herziene NHG-Standaard komen langwerkende nitraten een stap later in de onderhoudsbehandeling van angina pectoris dan voorheen. Apothekers kunnen in de nieuwe SFK-rapportage per huisarts nagaan in hoeverre zij patiën­ten conform de gewijzigde standaard behandelen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens gegevens van het Nivel waren er in 2019 ruim 400.000 mensen met de diagnose angina pectoris in Nederland. Niet al deze patiënten krijgen medicatie: zo’n 69% wel en 31% niet. De SFK kan alleen patiënten op basis van geneesmiddelgebruik in beeld brengen, bij wie nitraatgebruik kenmerkend is voor angina pectoris. De SFK identificeert patiënten met minstens twee verstrekkingen van nitraten in een periode van achttien maanden als patiënten met angina pectoris. Hiermee telt de SFK ongeveer 200.000 angina pectoris-patiënten.

Stappenplan

Volgens de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (december 2019) is de eerste stap in de medicamenteuze behandeling van angina pectoris het gebruik van isosorbidedinitraat-tabletten of nitroglycerine-spray, beide als aanvalsmedicatie voor onder de tong. Als de klachten meer dan twee keer per week optreden, komt onderhoudstherapie in aanmerking om de aanvallen te voorkomen. Het advies is om dan te starten met een selectieve bètablokker of een calcium-antagonist uit de groep dihydropyridinen. Bij onvoldoende effect van een van deze middelen is de volgende stap een combinatie van deze middelen.

Nieuw in de standaard is om pas een langwerkend nitraat toe te voegen als deze combi-therapie niet het gewenste effect heeft. Eind 2020 gebruikte 17% van de angina pectoris-patiënten een selectieve bètablokker, calcium-antagonist of beide. Bijna twee derde van de patiënten gebruikte een van deze middelen in combinatie met een langwerkend nitraat. Nu langwerkende nitraten een stap later in de behandeling komen, is het de verwachting dat de groep patiënten met mono- of combi-gebruik van bèta-blokkers of calciumantagonisten groter zal worden.

In aansluiting op de actuele NHG-Standaard brengt de SFK een geheel nieuwe rapportage over angina pectoris uit. Hiermee kunnen apothekers zowel in grafieken als in tabellen zien in welke stappen van de onderhoudsbehandeling patiënten zitten, welke mensen geen comedicatie krijgen en in hoeverre huisartsen voorkeursmedicatie voorschrijven. Voor meer informatie: sfk.nl/apnieuw

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

gearchiveerd onder: Rapportage, SFK, Angina pectoris
Back to top