Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patentverloop rosuvastatine levert rond € 40 miljoen op

Kosten van rosuvastatine in twee maanden met 60% afgenomen

PW17 - 27-04-2018 | door SFK
Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 driekwart miljard standaarddagdoseringen (DDD) aan cholesterolverlagers van het statinetype. 14,3% daarvan betrof rosuvastatine. De bijbehorende materiaalkosten voor de statines kwamen uit op € 91 miljoen, waarvan 77% voor rosuvastatine. Patentverloop leidt dit jaar tot een besparing van ongeveer € 40 miljoen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Begin dit jaar verliep in Nederland het patent van cholesterolverlager Crestor (rosuvastatine). Hoewel deze statine volgens de richtlijnen geen eerstekeusmiddel is bij de bestrijding van te hoge cholesterolwaarden, kwam toch 14,3% van de in 2017 door openbare apotheken verstrekte hoeveelheid statines op het conto van rosuvastatine. Het aandeel van de materiaalkosten kwam voor dit middel uit op 77%.

De reden voor deze scheve verhouding is dat rosuvastatine vorig jaar nog de enige statine was waarop een patent rustte. De materiaalkosten voor rosuvastatine zouden over 2017 nog hoger zijn geweest als de Wet geneesmiddelprijzen (WGP) niet tweemaal zijn invloed had uitgeoefend op de gemiddelde apotheekinkoopprijzen (AIP) van Crestor. In april 2017 daalden de gemiddelde kosten per DDD van rosuvastatine daardoor van € 0,69 naar € 0,64. In oktober daaropvolgend daalde dat bedrag – opnieuw door de WGP – verder naar € 0,63.

Fabrikanten introduceerden in februari van dit jaar de goedkopere, generieke varianten van rosuvastatine. Daardoor kwamen de kosten per DDD in maart 60% lager uit, namelijk op € 0,26.

Voorlopige cijfers over april van dit jaar laten een verdere daling zien naar € 0,21. De kosten zijn gebaseerd op de AIP zonder vergoeding voor de farmaceutische zorg voor de apotheek.

Generiek

Het aandeel generiek bij rosuvastatine, gebaseerd op DDD’s, bedroeg in februari 2018 direct al 68%. In maart steeg dat verder naar 83% en in de eerste twee weken van april naar 88%. De snelle stijging van deze percentages komt vooral omdat de grote zorgverzekeraars hun preferentiebeleid met generieke varianten van rosuvastatine hebben uitgebreid. Daarnaast zijn contractafspraken zoals laagsteprijsgarantie en vaste pakjesprijzen voor apothekers reden om generiek rosuvastatine te verstrekken.

De beschikbaarheid van generiek rosuvastatine levert dit jaar een besparing op van ongeveer € 40 miljoen. Dit is gebaseerd op het generieke aandeel van 88% in april 2018 en op AIP’s van generieke varianten die globaal een kwart bedragen van die van spécialités.

Ontwikkeling parallel

Tot februari 2018 waren naast de Nederlandse spécialités alleen parallel geïmporteerde varianten beschikbaar. ‘Parallel’ had in januari 2017 een aandeel dat ongeveer twee keer zo groot was als dat van de spécialités. Deze verhouding bleef ongeveer zo tot die vanaf september 2017 begon af te nemen, om uiteindelijk in januari van dit jaar precies omgekeerd te zijn. Toen was het aandeel van spécialité juist tweemaal zo groot als dat van parallel. Blijkbaar sorteerde de markt op deze manier al voor op het naderende patentverloop, waardoor het aanbod parallel geleidelijk afnam. 

Document acties

Back to top