Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

40% bezoekers dermatoloog krijgt corticosteroïde-recept

Ruim half miljoen mensen krijgen in 2017 recept van dermatoloog

PW26 - 29-06-2018 | door SFK
Crèmes en zalven met enkelvoudige corticosteroïden vormen de grootste groep geneesmiddelen waarvoor dermatologen een recept uitschrijven. Deze middelen staan vermeld op ongeveer een kwart van hun recepten. Neutrale dermatica, veelal toegepast ter afwisseling met de corticosteroïden, komen op de tweede plaats. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan ongeveer 550.000 personen een geneesmiddel op recept van een dermatoloog. In totaal betrof dat ongeveer 1,7 miljoen verstrekkingen, wat neerkomt op gemiddeld bijna drie verstrekkingen per persoon per jaar. Hierbij zijn de verstrekkingen op basis van huisartsrecepten die herhalingen zijn van dermatologenrecepten niet meegeteld.

Corticosteroïden

Aan twee op de vijf mensen die in 2017 met een recept van de huidarts naar de apotheek kwamen, verstrekten de apotheken een huidpreparaat met alleen een corticosteroïde. Bij 70.000 patiënten ging het daarbij om clobetasol, een zeer sterk werkzaam corticosteroïde (ook wel aangeduid met klasse 4). Het is daarmee het meest door dermatologen voorgeschreven geneesmiddel. Nometason en betamethason zijn twee andere veel door dermatologen voorgeschreven corticosteroïden. Beide zijn sterk werkzaam (klasse 3) en worden ieder door ruim 40.000 patiënten gebruikt. Triamcinolon is een matig sterk werkzaam (klasse 2) corticosteroïde, waarmee dermatologen in 2017 35.000 gebruikers behandelden.

Ook huisartsen schrijven deze corticosteroïden voor, maar zijn terughoudender bij het voorschrijven van de sterker werkende corticosteroïden. Dat blijkt uit de omgekeerde rang­orde van het aantal gebruikers van corticosteroïden op huisartsrecept. Bij huisartsen heeft juist triamcinolon de meeste gebruikers, betamethason minder en clobetasol nog minder.

Overige middelen

Na clobetasol is fusidinezuur het geneesmiddel dat in 2017 door dermatologen aan de meeste mensen (45.000) is voorgeschreven. Het wordt in lokale vorm toegepast bij huidinfecties. Huidartsen schrijven ook antibiotica voor systemische, orale toepassing voor. Van die antibiotica wordt doxycycline door de meeste personen (20.000) op recept van dermatologen gebruikt. Het wordt onder meer bij hardnekkige acne toegepast. Dermatologen behandelden in 2017 zo’n 35.000 mensen met fluorouracil in de vorm van een crème, onder meer voor huidkanker.

Andere door veel mensen toegepaste en door dermatologen voorgeschreven middelen zijn het combinatie­preparaat met calcipotriol en betamethason (bij psoriasis) en het antimycoticum ketoconazol.

Grote verscheidenheid in door dermatologenen voorgeschreven middelen

geneesmiddelgroep ATC3 toepassing gebruikers middel met meeste gebruikers
1 corticosteroïden D07A lokaal 240.000 clobetasol 70.000
2 neutrale dermatica D02A lokaal 135.000 -
3 antimycotica D01A lokaal 65.000 ketoconazol 29.000
4 antibiotica D06A lokaal 46.000 fusidinezuur 45.000
5 psoriasismiddelen D05A lokaal 39.000 calcipotriol / betamethason 30.000
6 acnepreparaten D10A lokaal 37.000 adapaleen 12.000
7 chmeisch antimicrobieel middel D06B lokaal 36.000 metronidazol 17.000
8 antihistaminica (bij allergie) R06A oraal 36.000 desloratadine 15.000
9 antitumormiddelen L01B lokaal 35.000 fluorouracil 35.000
10 tetracyclines (bij acne) J01A oraal 34.000 doxycycline 20.000

 

Document acties

Back to top