Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Salbutamol telt veruit meeste gebruikers

PW Magazine 15, jaar 2013 - 08-04-2013 | door SFK
Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 aan 1,7 miljoen mensen minstens één keer een geneesmiddel bij astma/COPD. De helft van deze patiënten gebruikt salbutamol, dat daarmee het meest gebruikte geneesmiddel bij astma/COPD is.

sfk logo

Het aantal mensen aan wie Nederlandse apotheken vorig jaar een geneesmiddel verstrekten dat wordt gebruikt bij astma/COPD, ligt 120.000 hoger dan vijf jaar geleden. Binnen die groep geneesmiddelen is salbutamol koploper, met 850.000 gebruikers in 2012. Ook dat aantal was meer dan in 2007. Het verschil komt hierbij uit op 100.000 gebruikers.

De vaste combinatie van het langwerkende bèta2-sympaticomimeticum salmeterol met het corticosteroïde fluticason (Seretide) werd vorig jaar gebruikt door zo’n kwart van de astma/COPD-patiënten. Hat absolute aantal, 400.000, is vrijwel gelijk aan dat in 2007.

Van een andere combinatie van een langwerkend bèta2-sympaticomimeticum met een corticosteroïde, formoterol en budesonide (Symbicort), ligt het aantal gebruikers in 2012 juist zo’n 90.000 hoger dan vijf jaar geleden. Ook tiotropium (Spiriva) laat een vrijwel gelijke toename van het aantal gebruikers zien. In totaal gebruikten 270.000 mensen dat middel in 2012.

Geneesmiddelkosten

De materiaalkosten (gebaseerd op de apotheekinkoopprijs) van de geneesmiddelen bij astma/COPD bedroegen vorig jaar € 390 miljoen. Dat is ongeveer 10% meer dan in 2007. Deze stijging houdt daarmee gelijke tred met de toename van het aantal gebruikers.

Daling van de uitgaven die in andere geneesmiddelgroepen sinds de invoering van het preferentiebeleid gebruikelijk is, gaat aan de groep geneesmiddelen bij astma/COPD voorbij. Van de drie middelen die samen ruim 70% van de geneesmiddelkosten in deze groep voor hun rekening nemen, zijn geen generieke producten beschikbaar.

Salbutamol kent binnen deze groep naar verhouding wel lage kosten. Waar het middel verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van de verstrekkingen, komt maar 2,5% van de materiaalkosten op het conto van dit middel.

Montelukast

In de groep middelen bij astma/COPD is montelukast (Singulair) een van de weinige geneesmiddelen die werkzaam zijn via inname door de mond. Montelukast blokkeert de effecten van leukotriënen, die ontstekingen en vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. Leukotriënen zijn lichaamseigen stoffen, die in de longen vrijkomen als patiënten aan prikkels worden blootgesteld die benauwdheid veroorzaken. Het middel telde vorig jaar 65.000 gebruikers, ongeveer 5000 meer dan 2007.

 

Salbutamol veel gebruikt, naar verhouding lage kosten

2013pw15p09

Kerncijfers van het gebruik van geneesmiddelen bij astma/COPD in 2012. Het totaalcijfer geeft niet het totaal van de kolom daarboven aan, maar dat van alle middelen in de groep. De percentages in de kolom achter het aantal gebruikers tellen op tot boven de 100 omdat sommige mensen meerdere geneesmiddelen gebruiken.

Document acties

Back to top