Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijna kwart vrouwen gebruikt NSAID’s

PW Magazine 05, jaar 2012 - 03-02-2012 | door SFK
Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 aan 1,8 miljoen vrouwen een pijnstiller uit de groep NSAID’s. Deze groep middelen kent met 23% het grootste aandeel gebruikers onder het vrouwelijke deel van de bevolking, maar dat geldt niet voor alle leeftijdsgroepen.

sfk logo

Om een indruk te krijgen van het geneesmiddelgebruik van de Nederlandse vrouw onderzocht de SFK het aantal vrouwelijke gebruikers per geneesmiddelgroep op ATC3-niveau in 2011. In het onderzoek zijn alle door artsen voorgeschreven geneesmiddelen betrokken, zowel die tot het basispakket van de zorgverzekering behoren als die voor eigen rekening van de patiënt kwamen. Er is uitsluitend gekeken naar het aantal gebruikers per leeftijdsgroep: de duur van het gebruik en de hoogte van de dosering bleven buiten beschouwing.

Uit de cijfers blijkt dat de groep pijnstillers van het NSAID-type in 2011 het grootste aantal verschillende vrouwelijke gebruikers kent. De Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar aan 1,8 miljoen vrouwen minimaal één keer een middel uit deze groep. Het komt erop neer dat 23% van de vrouwelijke bevolking van ons land zo’n middel heeft gebruikt. Maagzuurremmers komen in de ranglijst van geneesmiddelgroepen met het grootste aantal vrouwelijke gebruikers op de tweede plaats met een aandeel van 22%. De groep anticonceptiepillen komt op de derde plaats met een aandeel van 21%. Hieronder volgt in vogelvlucht een inkijk in de gebruikersaantallen in de onderliggende leeftijdsgroepen.

De (aller)jongsten

Antibiotica van het penicillinetype zijn in 2011 aan 220.000 meisjes in de leeftijdsgroep tot 10 jaar verstrekt. Ruim een kwart (26%) van de meisjes in die leeftijdsgroep heeft minimaal één kuur van zo’n antibioticum gebruikt. De meisjes uit deze leeftijdgroep die deze middelen in 2011 gebruikten, maken 18% van alle vrouwelijke penicillinegebruikers uit. Neutrale dermatica zonder werkzaam bestanddeel en dermatica met enkelvoudige corticosteroïden werden door ongeveer 11% van de meisjes in deze leeftijdsklasse gebruikt.

Tienermeiden

In de leeftijdscategorie tussen 10 en 20 jaar treedt het gebruik van de anticonceptiepil op de voorgrond. Apothekers verstrekten de anticonceptiepil aan 330.000 meiden (37%). Pijnstillers van het NSAID-type vonden hun weg naar 115.000 gebruiksters (13%). Zowel antihistaminica (tegen allergie) als penicillines zijn aan 11% van de vrouwelijke tieners verstrekt.

Jonge vrouwen

In de leeftijd van 21 tot 40 jaar gebruikt bijna 50% van de vrouwen de anticonceptiepil. De top 5 van de geneesmiddelgroepen die onder deze jonge vrouwen de meeste gebruikers kent, is vergelijkbaar met die van de tieners; wel ligt het aandeel van de 21- tot 40-jarige vrouwen dat deze geneesmiddelen gebruikt hoger. Voor NSAID’s bedraagt dit 26% en voor penicillines en antihistaminica beide ongeveer 15%.

Niet meer piep

In de groep van 41 tot 65 jaar zijn NSAID’s door 820.000 vrouwen gebruikt. Dat is in deze leeftijdsgroep bijna 30%. Voor de nummer 2, maagzuurremmers, ligt dit aandeel op 26%, terwijl nog slechts 13,5% van de vrouwen de anticonceptiepil gebruikt. Datzelfde percentage gebruikers geldt voor de gebruikers van middelen die lokaal in de neus worden toegepast, onder meer ter ontzwelling van het neusslijmvlies, en penicillines.

Over de helft

Maagzuurremmers worden door 53% van de 65-plus-vrouwen gebruikt. Aan de geneesmiddelgroepen die in deze leeftijdsgroep op plaats 2 tot en met 4 voorkomen, is te zien dat het lichamelijk functioneren ondersteund moet worden door dagelijks gebruik van geneesmiddelen die een cardiovasculaire toepassing hebben. Antistollingsmiddelen, bètablokkers en cholesterolverlagers worden respectievelijk door 43%, 40% en 38% van de vrouwen ouder dan 65 jaar gebruikt.

2012pw05p09sfk

Document acties

Back to top