Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Een zichtbaar 2023

Voor mij begon 2023 heel bijzonder. Ik bleek genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2022 voor de provincie Zuid-Holland. Op 1 januari werd dit bekendgemaakt. En daar staat dan ineens je naam en mogen mensen op je stemmen. Per provincie mag degene met de meeste stemmen door voor de landelijke verkiezing.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2022 | door Nicole Hunfeld, KNMP-bestuurder

KNMP Jaarplan beschikbaar: Apothekers werken samen

Het jaarplan 2023 van de KNMP met als titel Apothekers werken samen is beschikbaar. “Het gaat om samenwerken met alle apothekers, met de collega’s in de zorg, met onze belangrijke stakeholders en samen met de patiënt”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

KNMP-publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ van start

De KNMP is begin januari de publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ gestart. In 2023 geldt een aantal veranderingen in de apotheek die vragen kunnen oproepen bij patiënten.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

GPTW

De vier letters boven deze column zeggen u wellicht niks, maar staan voor Great Place To Work. Dat is een traject waarmee het bureau van de KNMP volop en onder begeleiding bezig is.

PW3 - 20-01-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

WSO- en LOA-webinar over KNMP-richtlijn Praktijkvoering

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) en de commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) nodigen apothekers uit voor een gezamenlijk webinar over de KNMP-richtlijn Praktijkvoering, die in het najaar van 2022 is geautoriseerd.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

Herziene KNMP-richtlijn over zorg voor patiënten met GDV geautoriseerd

De herziene KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) is geautoriseerd. Daarmee vervangt de herziene richtlijn de in 2013 vastgestelde KNMP-richtlijn GDV.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

Aandacht voor chemokuren in Informatorium Medicamentorum

Belangstelling uit de praktijk voor meer chemokuren in IM

Om het complexe vakgebied van medicamenteuze kankerbestrijding beter toegankelijk te maken is het Informatorium Medicamentorum (IM) uitgebreid met een groep chemokuren. Het hoofdstuk, dat inmiddels 36 chemokuren belicht, heeft als doel oncolytische combinatietherapie inzichtelijk te maken voor apothekers in alle lagen van de gezondheidszorg.

PW4 - 27-01-2023 | door Scott Wishaw

Voorschrijven

De medicijntekorten zijn recordhoog en zorgen dagelijks voor veel frustratie en tijdverspilling. Niet ondenkbaar is dat alle ongewenste wisselingen een negatief effect zullen hebben op het behandelresultaat. Alle tekortenellende heeft ook een keerzijde: nog nooit is er zo’n groot beroep op de expertise en creativiteit van de apotheker gedaan als nu.

PW4 - 27-01-2023 | door Jos Lüers, KNMP-bestuurder

Farmacogenetica

Variatie in genen heeft invloed op de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen. Het meenemen van farmacogenetica in de medicatiebewaking zorgt ervoor dat geneesmiddelen nog meer op maat kunnen worden toegepast.

PW5 - 03-02-2023 | door Naomi Jessurun, KNMP-bestuurder

Apothekers aan zet bij maken IZA-regiobeelden en -plannen

Apothekers zijn aan zet bij de (door)ontwikkeling van regiobeelden om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen. Deze regiobeelden worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen over de inrichting van regionale zorg.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP

Organisaties in de zorg uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing geven zorgorganisaties KNMP, FMS, LHV, NHG, NVZA en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van VWS.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP

Inzichtelijk

Met gepaste trots zag ik afgelopen weken onze collega-apothekers landelijke, regionale en lokale media te woord staan over de geneesmiddelentekorten. Door de buitenwereld worden die optredens nog wel eens opmerkelijk bevonden. De tekorten brengen een negatieve connotatie met zich mee. En dat zou effect hebben op hoe er naar ons wordt gekeken. “Moeten we wel meewerken aan zulke reportages?”, vragen ook sommige collega’s zich af.

PW6 - 10-02-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

KNMP Voorjaarscongres Psychofarmaca: inschrijven

De inschrijving voor het KNMP Voorjaarscongres 2023 is geopend. Het congres vindt plaats op dinsdag 14 maart in het Beatrix Theater te Utrecht en heeft als thema ‘Psychofarmaca, stof tot nadenken’.

PW6 - 10-02-2023 | door KNMP

KNMP neemt vakblad voor apothekersassistenten UA per 1 februari over

De KNMP neemt per 1 februari 2023 het vakblad voor apothekersassistenten UA over. Met deze overname kan de KNMP ook apothekersassistenten van waardevolle informatie voorzien over nieuwe ontwikkelingen binnen de farmacie, als belangrijke ondersteuning bij hun dagelijkse zorg voor patiënten.

PW6 - 10-02-2022 | door KNMP

Preferent

Mijn vorige column schreef ik eind vorig jaar, toen we aankeken tegen forse maatregelen met een flinke impact op de apotheek. De enorme wijzigingen in het preferentiebeleid heb ik toen niet beschreven.

PW7 - 17-02-2022 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

KNMP Zorginnovatieprijs: de stemming is geopend

De stemming voor de KNMP Zorginnovatieprijs 2023 is geopend. KNMP-leden kunnen tot en met 20 februari hun stem uitbrengen op een van de genomineerde innovaties.

PW7 - 17-02-2023 | door KNMP

Themakalender 2023: overzicht van speciale dagen en weken geüpdatet

Online én offline aan de slag met bepaalde themaweken en -dagen in de apotheek? De KNMP stelt een overzicht beschikbaar van een aantal dagen en weken die interessant kunnen zijn om aandacht aan te besteden.

PW7 - 17-02-2023 | door KNMP

53ste editie informatorium medicamentorum is uit

Recordaantal nieuwe geneesmiddelen opgenomen in het IM.

De vernieuwde editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. De 53ste uitgave van het IM bevat 52 nieuwe stofmonografieën, een recordaantal ten opzichte van de vorige edities. Ook beschikt deze hernieuwde druk over een onderscheid in dosering voor volwassenen en kinderen bij een aantal hoofdstukken en meerdere tabellen.

PW7 - 17-02-2023 | door Atty Hielema, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Met elkaar op weg naar een betere digitale toekomst

‘Ontwikkeling gegevensuitwisseling gaat apotheker tijd schelen’

De digitale medische gegevensuitwisseling is in beweging. Er vinden ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden in de apotheek. Wat betekent dit in de praktijk? En hoe werken de KNMP en Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) hierin samen? Tijdens het halfjaarlijks bestuurlijk overleg gaan beide organisaties hierover met elkaar in gesprek.

PW8 - 24-02-2023 | door Claudia Weber,Lars van Dorp en Desi van Eendenburg

KNMP steunt het CBG-onderzoek naar status UAD-geneesmiddelen

De KNMP steunt het onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) naar de indelingsstatus van Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen. De medicijnautoriteit verricht dit onderzoek op verzoek van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.

PW8 - 24-02-2023 | door KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2022 invullen kan vanaf 3 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren kunnen tussen 3 april en 15 mei 2023 de kwaliteitsindicatoren over 2022 invullen.

PW8 - 24-02-2023 | door KNMP

AI

Waar we in de zorg nog aan het bedenken zijn hoe we berichtjes kunnen uitwisselen met dezelfde standaard, gebruiken mijn kinderen inmiddels ChatGPT. Met een simpele vraag genereert dit programma een complete scriptie over de oudheid of een speech voor het 25-jarig jubileum van een medewerker. Binnen drie seconden en gratis.

PW8 - 24-02-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Minister Kuipers bespreekt verbetermogelijkheden voor inkoopbeleid verzekeraars

Minister Ernst Kuipers (VWS) voert gesprekken over mogelijkheden voor verbeteringen binnen het huidige voorkeursbeleid van zorgverzekeraars. Dat laat hij weten in antwoorden op Kamervragen van VVD-Kamerlid Judith Tielen, die eerder deze maand de relatie aanstipte tussen de geneesmiddelentekorten en het voorkeursbeleid.

PW9 - 03-03-2023 | door KNMP

Ledenonderzoek wijst uit: brede waardering Apotheek.nl

KNMP-leden zijn veelgebruikers van Apotheek.nl en waarderen de site gemiddeld met het rapportcijfer 8,6. Dat komt naar voren uit onderzoek dat de KNMP onder leden heeft uitgevoerd naar de manier waarop zij in de dagelijkse zorgpraktijk gebruikmaken van Apotheek.nl.

PW9 - 03-03-2023 | door KNMP

Kriebels

Op maandagochtend loop ik al vroeg de ic op. Er is ’s nachts een ernstig zieke patiënt opgenomen en de arts-assistent verzucht: “We hebben nog geen antibiotica gegeven, want deze patiënt is echt overal allergisch voor.” Ik krijg direct kriebels van deze uitspraak en zoek uit wat er aan de hand is.

PW9 - 03-03-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Toolkit: maak je zichtbaar als medicatiespecialist

Aan de slag met thema’s in de apotheek, zichtbaarder zijn op sociale media of lokale publiciteit creëren? In de toolkit zichtbaarheid van de KNMP vinden apothekers tips, goede voorbeelden en tools om zichzelf en hun teams zichtbaar(der) te maken als medicatiespecialist.

PW10 - 10-03-2023 | door KNMP

‘Belangrijke rol voor apotheker bij checks op medicatiegebruik’

De apotheker is als medicatiespecialist bij uitstek de zorgverlener die is betrokken bij regelmatige checks op langdurig geneesmiddelgebruik van patiënten. Zo reageert KNMP-bestuurder en openbaar apotheker Reinier Bax op een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

PW10 - 10-03-2023 | door KNMP

In positie

De start van het jaar kenmerkt zich altijd door veel nieuwe activiteiten. Meestal het gevolg van zaken die het jaar daarvoor zijn voorbereid. Het is logisch dat apothekers het daarmee druk hebben in de apotheek. Ook binnen het verenigingsbureau zijn we op veel fronten actief. Dat is goed, want het zegt iets over de plek die de KNMP inneemt binnen het zorgveld.

PW10 - 10-03-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Contra-indicatieaard coeliakie vervalt straks

Medicatiebewaking bij overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel vindt plaats als er een overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel (ongewenste groep) is vastgelegd in het informatiesysteem. De bewaking via de contra-indicatieaard coeliakie komt per 1 februari 2024 te vervallen.

PW11 - 17-03-2023 | door Patricia van Gulik

Zonder papieren

Volgens de recent geautoriseerde KNMP-richtlijn Praktijkvoering dient de gevestigd apotheker van een openbare apotheek geregistreerd te zijn als openbaar apotheker specialist. Logisch, zult u denken. Uit onderzoek van de Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) blijkt echter dat ruim honderd collega’s die bij de IGJ bekend zijn als gevestigd apotheker, niet (meer) geregistreerd zijn als openbaar apotheker specialist.

PW11 - 17-03-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Leids Netwerk Apothekers wint KNMP Zorginnovatieprijs 2023

Het Leids Academisch Netwerk Apothekers (LANA) is de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2023. Het LANA is een project gestart om informatie over oncologische patiënten uit het ziekenhuis bij openbaar apothekers te brengen, zodat deze patiënten ook in de eerste lijn gepaste zorg krijgen.

PW11 - 17-03-2023 | door KNMP

Zorginnovatie

Vorige week mocht ik de KNMP Zorginnovatieprijs uitreiken op het KNMP Voorjaarscongres in Utrecht. Een eer die mij voor het eerst ten deel viel. Met de uitreiking van deze prijs stimuleert de KNMP al meer dan tien jaar vooruitstrevende apothekers met innovaties die bijdragen aan de verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg en de vergroting van de zichtbaarheid van de apotheker.

PW12 - 24-03-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

KNMP licht actuele kwesties toe in aanloop Kamerdebat

In gesprekken met Kamerleden en in een brief aan de Tweede Kamer heeft de KNMP de situatie rond de geneesmiddelentekorten en de zorgfunctie van apotheken toegelicht. Dat gebeurde in aanloop naar het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid, dat 22 maart heeft plaatsgevonden.

PW12 - 24-03-2023 | door KNMP

Kuipers wil ‘alles doen’ om tekorten te voorkomen

Minister Ernst Kuipers (VWS) voelt de urgentie om ‘alles te doen’ wat in zijn macht ligt om de geneesmiddelentekorten waar mogelijk op te lossen. Kuipers gaat onder meer met zorgverzekeraars in gesprek over de effecten van het preferentiebeleid.

PW12 - 24-03-2023 | door KNMP

CDA-voorstellen: bevorder farmacogenetica en apotheekbereidingen

CDA-Kamerlid Joba van den Berg ziet kansen in het bevorderen van farmacogenetica, apotheekbereidingen en nieuwe bekostigingsmogelijkheden voor apotheken. Volgens het CDA kunnen geneesmiddelen op die manier “beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar” worden gehouden.

PW13 - 31-03-2023 | door KNMP

Nivel: vertrouwen burgers in apothekers is groot

Het vertrouwen van burgers in apothekers is groot. Dat blijkt uit de Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg die onderzoeksinstituut Nivel heeft gepubliceerd. Daarin concludeert het instituut dat het vertrouwen van burgers in de zorgprofessionals groot is, net zoals in voorgaande jaren.

PW13 - 31-03-2023 | door KNMP

Bestuurlijk

Wist u dat de KNMP ruim vijfhonderd actieve leden heeft? Dat zegt veel over ons potentieel, over de betrokkenheid bij de KNMP, over de vele functies, rollen en taken die we nodig hebben om met onze vereniging voor alle apothekers voorwaarts te gaan.

PW13 - 31-03-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Apothekers massaal in het NOS Journaal

Kwartaal in beeld: de maanden januari, februari, maart van 2023

Maar liefst zesmaal treden apothekers op in het NOS Journaal in het eerste kwartaal van 2023. De jaarcijfers van geneesmiddelentekorten zijn naar recordhoogte gestegen en dat leidt tot publiciteit. KNMP-voorzitter Aris Prins verschijnt bij Kassa, het NOS Journaal en Nieuwsuur voor een toelichting op de cijfers. Maar ook andere onderwerpen komen in het achtuurjournaal aan bod: farmacogenetica, contant betalen en de medicatiebeoordeling.

PW13 - 31-03-2023 | door KNMP

In nood

In iedere openbare apotheek in Nederland is een heel team werkzaam. Uiteraard is er een apotheker, maar daarnaast werken er apothekersassistenten en vaak ook andere medewerkers. Dit apotheekteam is waar de apotheek op drijft; zonder hen komt de apotheek en daarmee de zorg piepend en krakend tot stilstand. En daar zit het probleem: de arbeidsmarkt voor apotheken is in nood.

PW14 - 07-04-2023 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

IZA-transformatiemiddelen: handreiking nu beschikbaar

De KNMP stelt een handreiking beschikbaar die apothekers kunnen gebruiken bij het aanvragen van transformatiemiddelen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de handreiking staat stap voor stap hoe een aanvraag tot stand komt.

PW14 - 07-04-2023 | door KNMP

CDA en SP: ‘Hulpmiddelen weer via de apotheek’

Het CDA en de SP in de Tweede Kamer vragen minister Ernst Kuipers (VWS) om te verkennen of de verstrekking van medische hulpmiddelen aan patiënten weer door de apotheker kan plaatsvinden.

PW14 - 07-04-2023 | door KNMP

Switchen

Eind vorig jaar zijn 1,4 miljoen mensen veranderd van zorgverzekering. Dat blijkt niet gratis: de vergelijkingssites rekenen de zorgverzekeraar € 19 per cliënt. Als 75% van de wisselingen zo verloopt, is dat een rekening van € 20 miljoen. Toch een hoop zorggeld.

PW15 - 14-04-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Online actualiteitensessie over IZA en inkoopvoorwaarden

Bestuurders van de KNMP praten periodiek de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op donderdag 20 april 2023 om 15.30 uur.

PW15 - 14-04-2023 | door KNMP

Route of resultaat?

Is het resultaat belangrijker dan de route ernaartoe? Ik begeleid Doaa, een coassistent farmacie, bij haar onderzoek. In korte tijd zoekt zij naar antwoorden op een vraag over de negatieve effecten van zoutbelasting bij intensive care-patiënten. Een lastige vraag, omdat veel factoren hierbij een rol kunnen spelen.

PW16 - 21-04-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Nieuwe reeks DLB’s vanaf 6 juni: impact van geneesmiddelentekorten

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 6 juni tot en met 15 juni 2023. Het thema van de bijeenkomsten is ‘Impact van geneesmiddelentekorten’. De DLB’s worden fysiek georganiseerd op vier plekken in Nederland en zijn toegankelijk voor KNMP-leden.

PW16 - 21-04-2023 | door KNMP

Vooruitkijken

Terwijl we enerzijds worden gegrepen door actualiteiten – denk aan geneesmiddelentekorten en arbeidsmarktproblematiek – zijn we op het verenigingsbureau samen met het bestuur van de KNMP ook druk bezig met vooruitkijken. Zo zijn de afronding van het jaarverslag over 2022 en de voorbereiding op het jaarplan 2024 inmiddels bijna parallelle trajecten.

PW17 - 28-04-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Handreiking voor digitale uitwisseling van recepten

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor de digitale uitwisseling van recepten. Deze geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken.

PW17 - 28-04-2023 | door KNMP

Contracteerproces voor 2023 aanzienlijk moeizamer dan voorgaande jaren

De onderhandelingen in het contracteerproces voor 2023 zijn aanzienlijk moeizamer verlopen dan voorgaande jaren. Dat komt naar voren uit een enquête die de KNMP heeft gehouden onder de zes zorgmakelaars voor de openbare farmacie in Nederland.

PW17 - 28-04-2023 | door KNMP

Bewaking op verminderde nierfunctie straks via MFB's

Signalen zijn meer toegespitst op de situatie van de patiënt.

Een patiënt komt in de apotheek met een recept voor ciprofloxacine. In het apotheekinformatiesysteem (AIS) is vastgelegd dat de patiënt een nierfunctie heeft van 43 ml/min. Er komt straks geen signaal meer op. Dat komt doordat de medicatiebewaking op verminderde nierfunctie dan via Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) plaatsvindt.

PW17 - 28-04-2023 | door Minke Kranenborg

Des apothekers

Farmacogenetica is een onderwerp dat bij apothekers hoort en waarmee wij ons als apothekers bij uitstek kunnen onderscheiden. Als een van de weinige beroepsgroepen weten wij hoe een geneesmiddel in het lichaam wordt omgezet en dat niet alleen enzymen maar ook andere geneesmiddelen en aandoeningen dit proces beïnvloeden. En dat de effecten van deze metaboliserende enzymen voor pro-drugs precies andersom zijn dan voor geneesmiddelen die niet omgezet hoeven te worden voordat ze werkzaam kunnen zijn.

PW18 - 05-05-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

Akkoord over cao 2023-2024 Apothekers in Dienstverband

Cao-partijen hebben een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Apothekers in Dienstverband bereikt. Onder meer zijn afspraken gemaakt over salarisverhoging, een verhoogde kilometervergoeding en duurzame inzetbaarheid.

PW18 - 05-05-2023 | door KNMP

Inspectie: apothekers kunnen alertstatus FMD vanaf 10 mei opvragen

Apotheken die een brief van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben ontvangen over een hoog aantal FMD-alerts kunnen vanaf 10 mei aanstaande de alertstatus opvragen.

PW18 - 05-05-2023 | door KNMP

Nivel onderzoekt hoe Nederlandse burgers vitamine D gebruiken

Onderzoeksinstituut Nivel doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online vragenlijst van het Nivel in te vullen.

PW19 - 12-05-2023 | door KNMP

Video en informatiematerialen over geneesmiddelentekorten

In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zoveel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten.

PW19 - 12-05-2023 | door KNMP

Zoek het uit

Verslechtert de inhalatietechniek bij omzetting van een Turbuhaler naar een Easyhaler? Bouw je met een taperingstrip succesvoller antidepressiva af dan met een innameschema? Is farmacogenetisch onderzoek kosteneffectief bij clopidogrel-gebruikers? In de dagelijkse praktijk handelen we vele malen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Is het een tekortkoming van de wetenschap dat er veel onbeantwoorde vragen zijn?

PW19 - 12-05-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Drie kandidaten voor posities in het bestuur van de KNMP

Jos Lüers, Edgard Weening en Thomas Kanis stellen zich kandidaat voor het KNMP-bestuur. KNMP-leden kunnen van 1 tot en met 26 juni hun stem uitbrengen. Hiervoor ontvangen zij begin juni een e-mail met de stemuitnodiging.

PW20en21 - 19-05-2023 | door KNMP

Eigenbelang

Vorige week mocht ik onze beroepsgroep vertegenwoordigen bij een congres van zorgverzekeraars. Het werd in het gezelschap van de minister van VWS een interessante, leerzame ontmoeting met mensen die in het dagelijks verkeer allemaal hun eigenbelangen hebben. Wij als apothekers trouwens niet uitgezonderd.

PW20en21 - 19-05-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Zorginkoopbeleid

Het stof van de contractering voor 2023 is nog maar nauwelijks neergedwarreld, en we zijn alweer aan het voorbereiden op 2024. Zoals elk jaar moesten de zorgverzekeraars voor 1 april het zorginkoopbeleid voor 2024 publiceren. We zien komend jaar een voortzetting van de aandacht voor de landelijk werkende internetapotheken. De KNMP staat op het standpunt dat elke apotheek ook een internetapotheek is, tenslotte bieden ongeveer tweeduizend apotheken allerlei mogelijkheden voor (online) bestellen en gratis thuisbezorgen.

PW22 - 02-06-2023 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Minister Kuipers ziet definitief af van GVS-herberekening

Minister Ernst Kuipers (VWS) ziet definitief af van de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat besluit maakt de bewindspersoon kenbaar in een brief aan de Tweede Kamer.

PW22 - 02-06-2023 | door KNMP

AGM-bijeenkomst over beoordeling en toelating van medicatie in het GVS

De sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) houdt op woensdag 21 juni 2023 een fysieke bijeenkomst met als thema ‘Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem: beoordeling, toelating en mogelijke knelpunten’.

PW22 - 02-06-2023 | door KNMP

WSO- en LOA-webinar ‘GDV in de praktijk’ op 3 juli

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) en de commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) nodigen apothekers uit voor een gezamenlijk webinar over de Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV) in de praktijk.

PW23 - 09-06-2023 | door KNMP

Farm-AI-cie

Veel in het nieuws: de wonderen van AI. Tekstschrijvers zoeken al ander werk, en de impact zal enorm zijn als we de trendwatchers mogen geloven. Welke impact zal er zijn voor de apotheek? Onlangs een LinkedIn-post gezien waarin ChatGpt een vlekkeloze EU-begeleiding van een recept metformine voorstelt: zes punten waarin data-analyse, personalisering, advies en veiligheid de thema’s zijn (mogelijk ook de verwerking van een aantal paarse krokodillen?).

PW23 - 09-06-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Dezelfde taal

Afgelopen weken vonden de DLB’s plaats ‘in nieuwe stijl’. In nieuwe stijl houdt in dat er minder tijd besteed wordt aan AV-stukken, zodat er meer tijd is voor een inhoudelijk onderwerp. Dit keer gaat het inhoudelijk over tekorten.

PW24 - 16-06-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Nieuwe editie Standaarden voor Zelfzorg is uit

De elfde editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten voor apothekers en apothekersassistenten. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.

PW24 - 16-06-2023 | door KNMP

Afstemming VWS over versterking rol apotheekteam in eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stemt in de zomer op bestuurlijk niveau met onder meer de KNMP de uitkomst af van een traject om de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken. Deze gesprekken lopen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in september 2022 is gesloten.

PW24 - 16-06-2023 | door KNMP

Actualiteitensessie voor KNMP-leden op 29 juni

Periodiek praten bestuurders van de KNMP de leden online bij over actualiteiten. Leden zijn van harte uitgenodigd voor de eerstvolgende actualiteitensessie op donderdag 29 juni om 20.00 uur, deze keer dus in de avonduren.

PW25 - 23-06-2023 | door KNMP

Europa

Conform de titel van ons jaarplan werken apothekers graag samen. Dat doen we ook binnen ons eigen continent, vandaar dat er een Europese bond PGEU is om de belangen van apothekers te behartigen.

PW25 - 23-06-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Iz(b)a

Vraag een willekeurige zorgverlener of deze wil samenwerken en het antwoord zal bevestigend zijn. Onwil is er niet, maar toch is het nodig om in het Integraal Zorgakkoord (IZA) expliciet als doel te stellen dat we beter moeten samenwerken. Kennelijk gaat iets dat we allemaal willen en nodig vinden, toch ook weer niet vanzelf.

PW26 - 30-06-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Eerste lichting rondt opleiding kaderapotheker af

De eerste lichting openbaar apothekers heeft op dinsdag 20 juni de tweejarige opleiding tot kaderapotheker afgerond. Tijdens de opleiding ontwikkelden zij zich, binnen hun expertisegebied, onder meer als sparringpartner voor andere medisch specialisten en als vraagbaak voor collega’s.

PW26 - 30-06-2023 | door KNMP

Aandacht voor leefstijl en op consument gerichte publiciteit

Kwartaal in beeld: de maanden april, mei, juni van 2023

Apothekers komen niet alleen door de almaar toenemende geneesmiddelentekorten in de publiciteit. In het tweede kwartaal zijn er vragen en publicaties in de media over leefstijl. Maar ook door zelf lokale publiciteit te zoeken of door adviezen te geven aan consumenten profileert de apotheker zich als medicatiespecialist.

PW26 - 30-06-2023 | door KNMP

Apotheker in 2040

De samenleving, arbeidsmarkt, zorg, technologische mogelijkheden en het klimaat veranderen de komende jaren aanzienlijk. Apothekers krijgen net als anderen te maken met de impact van deze ontwikkelingen. Met al deze veranderingen in aantocht moeten wij voorkomen dat we worden verrast. Daarom zijn we het visietraject ‘De apotheker in 2040’ gestart.

PW27en28 - 07-07-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

Jos Lüers en Thomas Kanis benoemd tot lid KNMP-bestuur

Jos Lüers en Thomas Kanis zijn op 28 juni tijdens de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot KNMP-bestuurslid. Ook zijn de huidige KNMP-bestuursleden Reinier Bax en Jacco Pesser herbenoemd.

PW27en28 - 07-07-2023 | door KNMP

Geen reces

De politiek is op reces in een periode waarin het kabinet is gevallen. We gunnen natuurlijk iedereen de nodige vrije tijd, maar voor de KNMP is het eigenlijk nooit reces. De apotheken en daarmee veel leden gaan gewoon door met het verlenen van 24/7 farmaceutische zorg.

PW29en30 - 21-07-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

KNMP reageert op kabinetsval: ‘Zet de ingezette koers voort’

De KNMP ziet graag dat tijdens de demissionaire kabinetsperiode de ingezette koers van minister Ernst Kuipers (VWS) wordt voortgezet om de geneesmiddelentekorten op te lossen en de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken.

PW29en30 - 21-07-2023 | door KNMP

CBG: gecontroleerde uitgifte allopurinol verlengd tot eind september

Medicijnautoriteit CBG heeft het advies aan apothekers, om patiënten tijdelijk voor maximaal een maand allopurinol 100 mg mee te geven, verlengd tot eind september. De inspectie geeft toestemming de tabletten tot die tijd uit het buitenland te halen.

PW31en32 - 04-08-2023 | door KNMP

Inschrijving voor het KNMP Najaarscongres 2023 geopend

De inschrijving voor het KNMP Najaarscongres 2023, op 10 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht, is geopend. Het thema is ‘Obesitas: farmaceutische zorg in balans’.

PW31en32 - 04-08-2023 | door KNMP

Open vizier

Als hagelnieuwe secretaris van het KNMP-bestuur mag ik meteen het podium pakken door mijn eerste column in het PW te schrijven. Toen ik mij kandidaat stelde en het jaarplan las met het motto ‘Apothekers werken samen’ sloeg ik meteen aan. In Kaag en Braassem werken apothekers binnen een wijksamenwerkingsverband niet alleen samen met andere eerstelijnszorgverleners maar ook met de wijkverpleging, het sociaal domein en de gemeente.

PW31en32 - 04-04-2023 | door Thomas Kanis, bestuurslid KNMP

Oralia VTGM scoort 8,4 bij klanttevredenheidsonderzoek

Periodiek onderzoek om Oralia VTGM te blijven verbeteren

Apothekers waarderen Oralia VTGM wederom positief, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2022 is uitgevoerd. Bijna 200 apotheken namen deel. De gebruikers zijn zeer tevreden en beoordelen Oralia VTGM gemiddeld met een 8,4. De verkregen feedback wordt gebruikt om het naslagwerk met informatie over het gereedmaken en toedienen van orale geneesmiddelen verder te optimaliseren.

PW33en34 - 18-08-2023 | door Astrid Annaciri-Donkers 1 reactie

‘Benut expertise van apotheker en van het apotheekteam’

Boodschap KNMP in aanloop naar verkiezingen

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP onder meer voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan.

PW33en34 - 18-08-2023 | door KNMP

Vakantie!

Tijd voor reflectie: vakantie! Maar als ik om me heen kijk zie ik steeds meer collega’s worstelen met roosters en weinig tijd hebben voor reflectie. Zomersluitingen van vele weken, of open van 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. En dat neemt toe, ook buiten de vakanties. Komt de toegang tot fatsoenlijke farmaceutische zorg in gevaar?

PW33en34 - 18-08-2023 | door ChatGPT in opdracht van Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Farma-momentjes

De zomertijd is meestal rustiger qua patiëntenzorg in het ziekenhuis. Dat is heel welkom. Dan is er, naast vakantie, tijd voor administratie, stukken lezen, reflectie, etc. Dit jaar loopt het anders.

PW35 - 01-09-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Week tegen Eenzaamheid: gesprekstarters en posters

Apothekers kunnen tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober gebruikmaken van het ‘Kom erbij-pakket’. Dit pakket, te bestellen tot 31 augustus, bevat gesprekstarters, posters, uitnodigingskaarten en vloerstickers over het thema eenzaamheid.

PW35 - 01-09-2023 | door KNMP

Subsidieaanvraag palliatieve zorgexperimenten vanaf september

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners.

PW35 - 01-09-2023 | door KNMP

Inzet

De kiezer is op 22 november aan zet.  Het wordt voor velen van ons niet eenvoudig om een keuze te maken uit de waslijst aan politieke partijen die met de Tweede Kamerverkiezingen gaan meedoen. Een week voor de verkiezingen pas je inzet bepalen? Of sterker nog: met het rode potlood in de hand? Als kiezer kun je je dat permitteren. 

PW36 - 08-09-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Kans op zesde award ‘Website van het Jaar’ voor Apotheek.nl

Apotheek.nl maakt voor het zesde jaar op rij kans op de award ‘Website van het Jaar’, in de categorie gezondheid. De KNMP roept apothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers op om op Apotheek.nl te stemmen. De stemperiode loopt nog tot en met 20 oktober 2023.

PW36 - 08-09-2023 | door KNMP

KNMP: ‘Geen besluit over uitstroom geneesmiddelen uit het basispakket’

De KNMP roept Tweede Kamerleden op om het demissionair kabinet te vragen geen besluit meer te nemen over de mogelijk nieuwe uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket. Dat schrijft de KNMP in een brief aan de Kamer.

PW36 - 08-09-2023 | door KNMP

‘Soms is het een kwestie van er gewoon zijn’

Zichtbaarheid is vaker aan de balie staan? Dat is eigenlijk zonde, vindt Famke Vriezen, apotheker bij BENU Apotheek Hoorn. Je kunt op zoveel manieren je zichtbaarheid als apotheker vergroten. “Het gaat erom wat voor apotheker je wil zijn.”

PW38 - 22-09-2023 | door Manon Boot

Trots op het apotheekteam #apotrots: bestel de materialen en doe mee

De KNMP en Optima Farma besteden gezamenlijk aandacht aan het werk en personeel in de apotheek. In de week van wereldapothekersdag en de dag van de apothekersassistent roepen de beroepsorganisaties apothekers en hun team op om de passie voor hun werk te laten zien in de apotheek en op sociale media.

PW38 - 22-09-2023 | door KNMP

Nieuwe publiekscampagne ‘Samen met je apotheker’

De KNMP start op 25 september 2023 de publiekscampagne ‘Samen met je apotheker’. De campagne informeert het Nederlandse publiek over de rol van apotheker als medicatiespecialist. Met de boodschap dat patiënten samen met hun apotheker de juiste medicijnkeuzes kunnen maken.

PW38 - 22-09-2023 | door KNMP

Jubilarissen

Wat een feest! Apothekers afgestudeerd in 1998 en 25 jaar in het vak (waartoe ik zelf ook behoor), waren uitgenodigd om dit samen in Utrecht te vieren. Meer dan honderd apothekers verzamelden zich op een mooie locatie aan de Oudegracht en waren blij om elkaar, soms echt na jaren, weer te zien en te spreken.

PW38 - 22-09-2023 | door Naomi Jessurun, bestuurslid KNMP

‘Apotheek.nl is waardevol voor onze apotheek’

Patiënten op afstand helpen door middel van Apotheek.nl

Apotheek.nl is de publiekswebsite van alle apothekers en hun teams in Nederland. De website bevat onder meer bijna driehonderd medicijnvideo’s, ruim 1400 medicijnteksten en verschillende instructievideo’s in vier talen: Neder- lands, Engels, Turks en Arabisch. Alle informatie wordt dagelijks up-to-date gehouden door apothekers. Hoe kan de medicijnwebsite helpen bij het dagelijks werk in de apotheek?

PW39 - 29-09-2023 | door Anouchka van Breugel

Geneesmiddelentekorten en agressie domineren nieuws

Kwartaal in beeld: de maanden juli, augustus, september van 2023

De halfjaarcijfers van de geneesmiddelentekorten domineren het nieuws rondom apothekers in de zomer. De KNMP treedt op 1 juli naar buiten met een tussenscore om de stakeholders nogmaals te wijzen op de problematiek, de eigen leden te informeren en het publiek te wijzen op het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat een geneesmiddel beschikbaar is.

PW39 - 29-09-2023 | door KNMP

Prinsjesdag (2)

Met mijn achternaam is de verleiding groot om op deze plaats stil te staan bij Prinsjesdag. Dat deed ik in 2022 en ook dit jaar is er een aanleiding.

PW39 - 29-09-2023 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Onderzoekscall 2024-2027: farmaceutische zorg hartfalen

De KNMP-onderzoekscall 2024-2027 richt zich op een verbetering van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen. Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan tot 1 december 2023.

PW39 - 29-09-2023 | door KNMP

WSO-webinar over diabeteszorg in de praktijk op 31 oktober

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) houdt op dinsdag 31 oktober een webinar met als thema ‘Diabeteszorg in de praktijk’. Het webinar is van 14.00 tot 15.30 uur en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.

PW40en41 - 06-10-2023 | door KNMP

Publiekscampagne ‘Samen met je apotheker’ gelanceerd

De publiekscampagne ‘Samen met je apotheker’ is op 25 september 2023, tevens Wereldapothekersdag, gelanceerd. Het Nederlandse publiek krijgt via campagnebeelden en -video’s te zien dat patiënten samen met hun apotheker de juiste medicijnkeuzes kunnen maken.

PW40en41 - 06-10-2023 | door KNMP

Zwaarlijvig

Het KNMP Najaarscongres heeft dit jaar als thema obesitas. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt; kijk naar het aantal mensen met obesitas in de samenleving. Problemen door obesitas zullen de komende decennia groter worden. Maar nu al zien we de effecten in de apotheek: het aantal recepten voor GLP-1-agonisten neemt toe. En daarmee de tekorten aan deze middelen ook. De gebruikers hebben zeker niet allemaal diabetes, en daarmee hebben we een, voor Nederland nieuw, ‘zwaarlijvig probleem’.

PW40en41 - 06-10-2023 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

DLB’s vanaf 14 november: samenwerken in verbinding

Een nieuwe reeks Districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 14 tot en met 23 november. Dit keer is het thema ‘Teamwork, pak je rol! Samenwerken in verbinding’.

PW42 - 20-10-2023 | door KNMP

In de bonus

Nederlanders maken per jaar € 1,3 miljard op aan Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg)-gelden voor farmaceutische zorg. Dus voor jaarlijks € 70 heeft elke persoon bijna de beste farmaceutische zorg ter wereld. FTO, MDO, agressieprotocollen, HKZ, tekorten, preferentie, stages en opleiding, afhaalkluis, onlinepropositie, nachtdiensten … En alles om de hoek. Je zou zeggen: een bonusaanbieding voor de BV Nederland.

PW42 - 20-10-2023 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Week van ons water

Tijdens het verschijnen van dit PW is het zover: de Week van Ons Water is aan de gang. Jaarlijks, in oktober, is er landelijk aandacht voor ‘ons water’. En dat is maar goed ook.

PW43 - 27-10-2023 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP
Back to top