Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Een zichtbaar 2023

Voor mij begon 2023 heel bijzonder. Ik bleek genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2022 voor de provincie Zuid-Holland. Op 1 januari werd dit bekendgemaakt. En daar staat dan ineens je naam en mogen mensen op je stemmen. Per provincie mag degene met de meeste stemmen door voor de landelijke verkiezing.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2022 | door Nicole Hunfeld, KNMP-bestuurder

KNMP Jaarplan beschikbaar: Apothekers werken samen

Het jaarplan 2023 van de KNMP met als titel Apothekers werken samen is beschikbaar. “Het gaat om samenwerken met alle apothekers, met de collega’s in de zorg, met onze belangrijke stakeholders en samen met de patiënt”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

KNMP-publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ van start

De KNMP is begin januari de publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’ gestart. In 2023 geldt een aantal veranderingen in de apotheek die vragen kunnen oproepen bij patiënten.

2023 PW1&2/volledig - 13-01-2023 | door KNMP

GPTW

De vier letters boven deze column zeggen u wellicht niks, maar staan voor Great Place To Work. Dat is een traject waarmee het bureau van de KNMP volop en onder begeleiding bezig is.

PW3 - 20-01-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

WSO- en LOA-webinar over KNMP-richtlijn Praktijkvoering

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) en de commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) nodigen apothekers uit voor een gezamenlijk webinar over de KNMP-richtlijn Praktijkvoering, die in het najaar van 2022 is geautoriseerd.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

Herziene KNMP-richtlijn over zorg voor patiënten met GDV geautoriseerd

De herziene KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) is geautoriseerd. Daarmee vervangt de herziene richtlijn de in 2013 vastgestelde KNMP-richtlijn GDV.

PW3 - 20-01-2023 | door KNMP

Aandacht voor chemokuren in Informatorium Medicamentorum

Belangstelling uit de praktijk voor meer chemokuren in IM

Om het complexe vakgebied van medicamenteuze kankerbestrijding beter toegankelijk te maken is het Informatorium Medicamentorum (IM) uitgebreid met een groep chemokuren. Het hoofdstuk, dat inmiddels 36 chemokuren belicht, heeft als doel oncolytische combinatietherapie inzichtelijk te maken voor apothekers in alle lagen van de gezondheidszorg.

PW4 - 27-01-2023 | door Scott Wishaw

Voorschrijven

De medicijntekorten zijn recordhoog en zorgen dagelijks voor veel frustratie en tijdverspilling. Niet ondenkbaar is dat alle ongewenste wisselingen een negatief effect zullen hebben op het behandelresultaat. Alle tekortenellende heeft ook een keerzijde: nog nooit is er zo’n groot beroep op de expertise en creativiteit van de apotheker gedaan als nu.

PW4 - 27-01-2023 | door Jos Lüers, KNMP-bestuurder

Farmacogenetica

Variatie in genen heeft invloed op de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen. Het meenemen van farmacogenetica in de medicatiebewaking zorgt ervoor dat geneesmiddelen nog meer op maat kunnen worden toegepast.

PW5 - 03-02-2023 | door Naomi Jessurun, KNMP-bestuurder

Apothekers aan zet bij maken IZA-regiobeelden en -plannen

Apothekers zijn aan zet bij de (door)ontwikkeling van regiobeelden om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen. Deze regiobeelden worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen over de inrichting van regionale zorg.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP

Organisaties in de zorg uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing geven zorgorganisaties KNMP, FMS, LHV, NHG, NVZA en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van VWS.

PW5 - 03-02-2023 | door KNMP
Back to top