Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zichtbare kwaliteit in de farmacie

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door KNMP
Farmaceutische zorg draait om veilig en goed gebruik van geneesmiddelen. Daarvoor moet de zorg inzichtelijk zijn. Niet alleen voor de zorgverlener maar ook, vanwege de zorginkoop, voor de zorgverzekeraar. Bovendien moet de zorg toetsbaar zijn voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en relevant voor de behoeften van de patiënt. In het programma Zichtbare Zorg (ZiZo) komen al deze aspecten aan de orde.

Samen

De vier betrokken partijen – zorgverleners, zorgverzekeraars, IGZ en patiënten – organiseren gezamenlijk het uitvragen van gegevens die nodig zijn voor het programma Zichtbare Zorg. Zij richten voor het beheer daarvan een stichting op. Deze ‘uitvraag’ vindt plaats in april 2012. Dr. Martina Teichert, verantwoordelijk voor kwaliteitsmetingen bij de KNMP: “Inhoudelijk verandert er voor onze achterban niet zo heel veel. Apothekers kennen de gang van zaken van vorige jaren. Wij zijn wel bezig de invoer van de gegevens gebruiksvriendelijker te maken. Daarbij zullen wij ook handige informatie meenemen voor het bepalen van de indicatoren.”

Afwijken

Om het invullen van de indicatoren te vergemakkelijken, bieden KNMP en SFK een hulpmiddel aan: de KISS-webrapportage. Deze levert voor een aantal indicatoren kant-en-klare uitkomsten. “Apothekers hebben de vrijheid zelf te beslissen welke gegevens ze opgeven. Cijfers in ons systeem kunnen afwijken van de realiteit in de apotheek. Er is ruimte voor uitleg. Dat is soms nodig”, aldus Jacqueline Janssen van SFK.

Publiceren

In september worden voor elke apotheek de uitkomsten gepubliceerd. Ook dit is niet nieuw. De IGZ was eerder al van plan metingen op apotheekniveau te publiceren. De KNMP heeft hierin een eerste stap gezet door afgelopen mei op apotheek.nl per apotheek het kwaliteitsprofiel te publiceren. Rond september 2012 zullen de uitgevraagde gegevens via Zichtbare Zorg gepubliceerd worden. Maar, meten kan altijd beter: daarom werkt de KNMP ook in 2012 samen met ORIA, apothekers en softwareleveranciers aan verbeteringen in de AIS’en.

Meer informatie

Meer informatie over het programma Zichtbare Zorg is te vinden op www.zichtbarezorg.nl/farmacie. Inhoudelijke informatie over de indicatorenset staat op www.knmp.nl/kwaliteitsmonitor. Vragen kunt u mailen: kwaliteitsmonitor@knmp.nl.

Document acties

Back to top