Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Waarschuwing: extreem warm

Actievere rol apotheker in Nationaal Hitteplan

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Jeanne van Berkel
Het Nationaal Hitteplan moet het welzijn verbeteren en sterfte verminderen tijdens perioden van extreme warmte. Tijdens een periode van extreme warmte is het belangrijk dat apothekers advies geven over gebruik en bewaren van geneesmiddelen.

2011pw27p29Vooral ouderen kunnen last hebben van hoge temperaturen omdat de transpiratie toeneemt en het dorstgevoel afneemt. Hart- en longaandoeningen en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen verhogen bovendien de vatbaarheid voor hitte. Ook gecombineerd gebruik van geneesmiddelen die de temperatuurhuishouding beïnvloeden, brengt meer risico’s met zich mee.

Apothekers kunnen voorlichting geven over het gebruiken en bewaren van geneesmiddelen tijdens een periode van langdurige extreme warmte.

Deze actievere rol van de apotheker is het gevolg van nieuwe afspraken over het Nationaal Hitteplan die het ministerie van VWS heeft gemaakt met de KNMP, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Deze verenigingen sturen hun achterban regelmatig een nieuwsupdate over hitte. Via deze weg wordt een grote groep huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden bereikt. Apothekers zijn via de KNMP-nieuwsbrief van 9 juni hierover bericht.

Toolkit

Verder heeft VWS dit jaar besloten het Hitteplan niet meer landelijk, maar regionaal te activeren. Op de KNMI-site kunnen apothekers zien of het hitteplan in hun provincie actief is aan de kleurcode geel: waarschuwing extreem hoge temperatuur.

Het RIVM heeft onlangs de toolkit ‘Hitte’ ontwikkeld met daarin een publieksfolder, een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden en enkele voorbeeldbrieven. Dit informatiemateriaal kunnen apothekers lokaal gebruiken in de communicatie naar onder andere zorgverleners, zorghuizen en mantelzorgers.

Hittegolven

Het in 2007 onder regie van VWS opgestelde Nationaal Hitteplan heeft tot doel welzijn te verbeteren en sterfte, ziekte en verlies van levenskwaliteit te verminderen tijdens perioden van langdurige extreme warmte. VWS heeft dit plan opgesteld in samenwerking met onder andere het RIVM, GGD-Nederland, het Nederlandse Rode Kruis en het KNMI.

Aanleiding voor het Nationale Hitteplan waren de verhoogde sterfte in de zomer van 2003 in Frankrijk en de hittegolven van 2005 en 2006 in Nederland. Vooral kwetsbare groepen kunnen gezondheidsproblemen ondervinden door aanhoudende hitte, in het ernstigste geval kan dit leiden tot sterfte. Door de toename van de levensverwachting zal een groeiend aantal mensen tot een risicogroep gerekend kunnen worden. Bovendien geven klimaatstudies aan dat een geleidelijke stijging van de temperatuur in de komende decennia waarschijnlijk is.

Downloaden

Meer informatie over gecombineerd gebruik van geneesmiddelen en aandoeningen die de temperatuurhuishouding beïnvloeden, staat vermeld in een tabel van het document ‘Gebruiken van geneesmiddelen bij hitte’. Dit document en de tabel zijn te downloaden vanaf de website van de KNMP. Zie ook het document ‘Bewaren van geneesmiddelen bij hitte’.

Document acties

Back to top