Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiëntveiligheidskaart ontwikkeld

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 19-11-2010 | door KNMP
De patiëntveiligheidskaart ‘zorg voor een actueel medicatieoverzicht’ is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) om patiënten te stimuleren hun zorgverleners zo volledig mogelijk te informeren.

De NPCF wil dat patiënten actief betrokken zijn bij patiëntveiligheid.

De kaart is gemaakt in samenwerking met de NVZA en de KNMP en is aange-boden op 3 november tijdens de landelijke stuurgroep Medicatie-overdracht. Download gratis de kaart op www.mijnzorgveilig.nl. Kijk voor meer informatie over medicatieoverdracht op
www.medicatieoverdracht.nl.

Document acties

Back to top