Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Openbaar Apotheker Specialist

Nieuw specialistenregister vanaf 2012

PW Magazine 33 / 34, jaar 2011 - 19-08-2011 | door Marcel Bouvy
Op 8 juni 2011 is door het Centraal College besloten dat het nieuwe specialistenregister voor openbaar apothekers per 1 januari 2012 zal worden geopend. Wat gaat dit voor de openbaar apotheker betekenen?

De Nederlandse ziekenhuisapothekers kennen al sinds 1999 een specialisme, ingesteld door de KNMP als beroepsorganisatie van apothekers en erkend door de minister middels opname in de Wet BIG. Eind 2009 heeft de KNMP ook het specialisme Openbare Farmacie formeel ingesteld. De Wetenschappelijke Sectie Openbare apothekers (WSO) heeft zich de afgelopen periode ingespannen om dit specialisme nader vorm te geven. De opleiding is grondig herzien door onderwijsdirecteur Henk Buurma, en er zijn belangrijke besluiten omtrent opleidingseisen, herregistratie en overgangsregeling voorbereid en inmiddels genomen door het Centraal College.

Leren in de praktijk

Wat dit alles voor u betekent, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u recent bent afgestudeerd, zult u de vernieuwde vervolgopleiding Openbare Farmacie gaan doorlopen en straks in het nieuwe specialistenregister worden ingeschreven. Er bestond al jaren een registratiefase waarin de recent afgestudeerde apothekers een aantal centrale cursussen volgden. In de vernieuwde vervolgopleiding ligt de nadruk veel meer op het leren in de praktijk. Er wordt daarbij een gestructureerde aanpak gevraagd door zowel de apotheker in opleiding als de opleider. Deze zal bijvoorbeeld op constructieve wijze feedback moeten kunnen geven aan de apotheker in opleiding. Niet elke openbaar apotheker is dus straks zomaar opleider. Een basistraining voor opleiders is ontwikkeld en reeds gevolgd door bijna alle recent gestarte opleiders. Voor de apothekers in opleiding zal binnen afzienbare tijd ook centrale toetsing een rol gaan spelen.

Overschrijving

Ook voor openbaar apothekers die momenteel zijn ingeschreven in het bestaande KNMP-register zullen er geleidelijk enkele veranderingen optreden. In eerste instantie zal elke geregistreerde openbaar apotheker worden overgeschreven naar het nieuwe specialistenregister, zolang men aan de vigerende herregistratie-eisen voldoet. Om in dit register ingeschreven te blijven, zal elke openbaar apotheker zich continu moeten scholen. De verwachting is dat er in de loop der jaren specifiekere eisen zullen worden gesteld aan die nascholing. U kunt daarbij denken aan meer sturing op het onderwerp van de nascholing, zowel met betrekking tot de farmaceutisch inhoudelijke kennis als met betrekking tot competenties, zoals communicatie met arts en patiënt. Voor reeds in het register ingeschreven apothekers zal toetsing op termijn ook een rol gaan spelen. Daarbij zal die toetsing vooral richtinggevend zijn bij het kiezen van nascholing.

 

De komende maanden zal er regelmatig aandacht geschonken worden aan het specialisme. Houdt het PW, de KNMP-site en andere media daarom goed in de gaten.

Mocht u vragen hebben over het specialisme, dan kunt u deze het beste stellen per mail: WSO@knmp.nl

Document acties

Back to top