Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mededelingen van het LNA

Van beschikbaarheid tot kwaliteit

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 19-11-2010 | door Doerine Postma
Op de KNMP Kennisbank staat onder Productzorg en Bereiding het bestand LNA-mededelingen. Hier staan tachtig documenten. Deze gaan over apotheekbereiding, maar ook over andere ontwerpen. Wat voor LNA-mededelingen zijn dat?

Het LNA verstuurt sinds 1977 mededelingen, opvallend vanwege het roze uiterlijk. De ontwikkelingen kunnen snel gaan; de LNA-mededelingen bevatten daarom informatie van het LNA over alles wat met productzorg en bereidingen te maken heeft. Het is vaak actuele informatie, maar kan ook blijvende waarde hebben. De mededelingen hebben een signaalfunctie. Ze zorgen ervoor dat u snel op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen.

Openbare apotheken die bij de KNMP de bereidingsmodule afnemen, krijgen alle mededelingen toegestuurd evenals de ziekenhuisapotheken met Z(+)-pakket. Openbare apotheken die bij de KNMP de basismodule afnemen, krijgen een selectie van de mededelingen die over productzorg in algemene zin gaan.2010pw46p33

KNMP Kennisbank

Op de KNMP Kennisbank is onder de LNA-mededelingen een actueel overzicht te vinden van de LNA-bestanden in de Basismodule. We noemen drie voorbeelden van LNA-mededelingen die niet over apotheekbereiding gingen. 

• Afleveren van grondstof

Wanneer u een verzoek krijgt voor het afleveren van een grondstof, is er een aantal zaken om rekening mee te houden. Grondstoffen zijn geen geneesmiddelen. Bij het afleveren van grondstoffen geldt een aantal wettelijke bepalingen. Soms vereisen die de aanwezigheid van een recept, soms stellen die beperkingen aan de aflevering. En zelfs als er geen wettelijke belemmeringen zijn, hangt het nog van het oordeel van de apotheker af of deze daadwerkelijk tot aflevering overgaat. De LNA-mededeling ‘Afleveren grondstoffen: update’ geeft meer tekst en uitleg. 

• Beschikbaarheid

U ontvangt een recept voor Nplate (romiplostim) en u kunt dit niet bestellen bij de reguliere groothandel. Wat dan? In de LNA-mededeling ‘Vervangen van niet-beschikbare geneesmiddelen’ staat meer informatie over geneesmiddelen met een beschikbaarheidsprobleem. Dit specifieke bestelprobleem komt waarschijnlijk doordat Nplate een weesgeneesmiddel is en daar geeft de LNA-mededeling ‘Verkrijgbaarheid weesgeneesmiddelen’ meer informatie over. Daarnaast is het ook nog een eiwitgeneesmiddel. Over de omgang hiermee is meer te vinden in de LNA-mededeling ‘Omgaan met eiwit-geneesmiddelen’.

• Organisatie apotheekbereiding

U staat op het punt om te stoppen met apotheekbereiding in uw apotheek. Echter, als er voor uw patiënten een apotheekbereiding nodig is, moet wel geregeld zijn hoe ze die krijgen. Naar aanleiding van de IGZ-circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’ heeft de KNMP een serie LNA-mededelingen over dit onderwerp gepubliceerd: ‘Doorleveren en farmacotherapeutische rationaliteit’, ‘Doorleveren: equivalentie met handelsproducten’, ‘Productdossier apotheekbereiding’ en ‘Kleinschalige samenwerking bij bereiden’.

Document acties

Back to top