Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informeer patiënten over 2012

Patiënt centraal

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door KNMP
Ook uw patiënten zullen straks de veranderingen in de apotheek merken. Zo kunnen de nieuwe prestaties en bekostiging in het begin leiden tot iets langere wachttijden. En kunnen de prijzen van de geneesmiddelen en zorgprestaties vragen oproepen.

Het is belangrijk dat u uw patiënten helder uitlegt wat er voor hen verandert. De KNMP helpt u daarbij met specifieke informatiepakketten voor de patiënt. Deze zijn uiterlijk eind december beschikbaar.

Het ministerie van VWS startte op 1 december een eindejaarscampagne over alle veranderingen in de zorg per 1 januari 2012. Onderdelen van deze campagne zijn de veranderingen in de apotheek, de prestatiebekostiging en de vrije prijzen. De KNMP heeft met het ministerie specifieke afspraken kunnen maken over dit communicatietraject om patiënten in de apotheek zo goed mogelijk te informeren.

Ondersteuning

2011pw48p40De campagne van VWS loopt tot 1 januari 2012. De KNMP heeft met het ministerie afgesproken om aanvullend hierop een informatiecampagne te starten waarin uw patiënten centraal staan. Hiervoor ontwikkelt de KNMP informatiematerialen om uw patiënten uit te leggen wat er voor hen allemaal verandert. Hierbij kunt u denken aan een informatiekrant, een poster, webpagina met veelgestelde vragen en een online toolkit met alle campagnemiddelen. Dit voorlichtingsmateriaal ondersteunt u in uw gesprekken met patiënten en maakt ook duidelijk waar en bij wie patiënten meer informatie kunnen krijgen.

Beschikbaarheid materialen

Uiterlijk december zijn de materialen voor in de apotheken beschikbaar. Op deze KNMP Verenigingspagina en op knmp.nl houden wij u de komende weken op de hoogte van de informatiecampagne en hoe u de materialen kunt aanvragen.

Meer informatie over de eindejaarscampagne van VWS vindt u op veranderingenindezorg.nl

 

Bent u klaar voor 2012?

De KNMP ondersteunt u bij alle veranderingen vanaf 2012 met de website klaarvoor2012.info. Door de checklists op deze website in te vullen, ziet u in één oogopslag hoe u zich kunt voorbereiden op 2012.

Document acties

Back to top