Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Drie dagen over therapietrouw

PW Magazine 43, jaar 2011 - 28-10-2011 | door Marnix Westein
Apothekers hebben, zoals ook KNMP-voorzitter Jan Smits in zijn jaarrede aangaf, een groot potentieel om de therapietrouw nog verder te verbeteren. Van 17 tot en met 19 november hebben apothekers een unieke kans om kennis te nemen van alle ontwikkelingen op het gebied van therapietrouw. In Utrecht vinden dan achtereenvolgens de 3e Nationale Therapietrouwconferentie en de Europese therapietrouwconferentie plaats.

Goed uitvoeren van een medicamenteuze behandeling is niet eenvoudig. Vaak is het lastig voor patiënten om een goede afweging van de voor- en nadelen van medicijngebruik te maken en ook in het dagelijks toepassen van medicijnen doen zich geregeld problemen voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat therapieontrouw sinds jaar en dag bekend staat als een hardnekkig probleem. Maar er is reden voor optimisme. De afgelopen jaren hebben apothekers door betere communicatie met de patiënt, monitoring van het medicijngebruik, synchronisatie van chronische medicatie en het instellen van een jaarlijkse medicatiebeoordeling, stappen gezet om het medicijngebruik van hun patiënten te verbeteren.

3e Nationale Therapietrouwconferentie

De toekomstperspectieven zijn gunstig. Op 17 november wordt tijdens de 3e Nationale Therapietrouwconferentie ingegaan op de mogelijkheden die zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers hebben om therapietrouw in Nederland verder te verbeteren. Zo heeft het NIVEL op initiatief van onder andere de KNMP en met financiële steun van de overheid, een landelijke therapietrouwmonitor ontwikkeld. En heeft ZonMw budget vrijgemaakt voor een onderzoeksprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) om nieuwe methodes voor het verbeteren van therapietrouw te onderzoeken en implementeren. De conferentie start ’s middags met een aantal plenaire lezingen. Na het diner gaan deelnemers in workshops aan de slag.

ESPACOMP congres

Internationale uitwisseling van informatie over het verbeteren van therapietrouw vindt vervolgens op 18 en 19 november plaats tijdens een congres van de ‘European Society for Patient Adherence, COMpliance, and Persistence’ (ESPACOMP). Tijdens dit congres worden onderzoeksresultaten vanuit de hele wereld gepresenteerd, waaronder uitkomsten over de invloed van de apotheker-patiënt relatie op therapietrouw. Met name voor de voorlopers in de farmacie is dit een interessant congres.

Groot potentieel

Zoals KNMP-voorzitter Jan Smits in zijn jaarrede op 4 oktober al aangaf, hebben apothekers een groot potentieel om therapietrouw te verbeteren. Het zal voor apothekers niet eenvoudig zijn om hier invulling aan te geven en goede samenwerking met collega zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en ict-ontwikkelaars is een belangrijke succesfactor. Op 17, 18 en 19 november leren apothekers welke stappen ze kunnen zetten. Beide conferenties vinden op dezelfde locatie in Utrecht plaats. Kijk in de agenda op www.knmp.nl voor meer informatie.

Document acties

Back to top