Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Diabetesweek: start met medicatieoverzicht

Zichtbare zorg

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door KNMP
Verschillende onderzoeken tonen aan dat een patiënt op elk overdrachtsmoment van de ene zorgverlener naar de volgende een aanzienlijk risico loopt dat medicatiegegevens ontbreken of onjuist zijn. Dit is een vermijdbaar risico en moet daarom zoveel mogelijk uitgesloten worden. Het uniforme medicatieoverzicht is het hulpmiddel dat hiervoor landelijk wordt ingezet.

Reden genoeg dus voor de KNMP, de NVZA en ORIA om in nauw overleg met alle relevante partijen de standaard voor een medicatieoverzicht vast te stellen en te implementeren. Bij het ontwikkelen van de standaard is uitgegaan van de richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten die eerder al was opgesteld door negentien verschillende koepels in de gezondheidszorg. Apothekers in Nederland kunnen nu met één druk op de knop een A4’tje met een uniform medicatieoverzicht uitprinten en aan patiënten meegeven.

Patiëntveiligheid

Om risico’s verder te vermijden hebben de KNMP en de NVZA in samenwerking met de NPCF voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om het gebruik van een actueel medicatieoverzicht te stimuleren. Volgende week – bij de start van de Diabetesweek in de apotheek – ontvangen apotheken en ziekenhuizen de poster en flyers die patiënten informeren over hoe zijzelf een rol kunnen spelen in het proces van medicatieoverdracht. De voorlichtingsmaterialen geven uitleg over het belang van een actueel medicatieoverzicht en het delen van (medicatie)gegevens tussen zorgverleners.

Diabetesweek in de apotheek

Om in de apotheek te starten met de inzet van het medicatieoverzicht is de Diabetesweek een natuurlijk moment. De voorlichtingsmaterialen kunnen actief in de apotheek worden aangeboden en daarmee weten patiënten wat ze kunnen verwachten en wat ze kunnen vragen. Tijdens de Diabetesweek kunnen apothekers met hun team afspreken bij welke patiënten het medicatieoverzicht wordt ingezet. Vervolgens kan, samen met de patiënt, het medicatieoverzicht worden doorgenomen en geactualiseerd. Zo maakt u uw belangrijke rol in de keten zichtbaar. En reduceren apothekers het vermijdbare risico op fouten in medicatiegegevens.

Meer informatie

Op knmp.nl staat meer informatie en zijn verschillende downloads beschikbaar, waaronder een animatie over het gebruik van het overzicht.

Document acties

Back to top