Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Derde KNMP Zorgondersteuning: Diabetes/CVRM

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Fong Sodihardjo-Yuen
Vanaf november 2011 kunnen apothekers gebruikmaken van de nieuwe webrapportage Zorgondersteuning Diabetes/CVRM. Dit is de derde in de reeks van de beschikbare KNMP Zorgondersteuningen na Medicijn Gesprekken en Astma/COPD.

KNMP Zorgondersteuningen ondersteunen apothekers bij het selecteren, beoordelen en bespreken van patiënten die mogelijk extra zorg behoeven. Online evaluatierapporten maken de geleverde zorg inzichtelijk en aantoonbaar. Dit instrument kan vanuit verschillende invalshoeken gebruikt worden, namelijk vanuit het aandachtspunt of vanuit de patiënt. Allereerst kan de apotheker gericht zoeken op specifieke aandachtspunten binnen de farmacotherapeutische behandeling. Per aandachtspunt worden dan overzichten met de bijbehorende patiënten gegenereerd. Ook is het mogelijk de zorgondersteuning in te zetten bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling. Door gericht te zoeken op patiëntnummer krijgt de apotheker voor die patiënt een overzicht van alle door de search gesignaleerde aandachtspunten die hij vervolgens kan beoordelen en, indien nodig, kan bespreken met de arts of patiënt of met allebei. Verder kan de apotheker de zorgondersteuning ook als hulpmiddel gebruiken bij het verbeteren van indicatoren.

Aandachtspunten diabetes en CVRM

De module bevat aandachtspunten zoals onder- en overbehandeling, ongewenste combinaties van medicatie, therapietrouw, stripgebruik en specifieke aandachtspunten voor hart- en vaatziekten (HVZ) of diabetes mellitus type 2 (DM2). Daarnaast kan geselecteerd worden op algemene kenmerken zoals huisarts, zorgverzekeraar en leeftijd. De webrapportage helpt bij het selecteren en signaleren van mogelijke aandachtspunten. Beoordeling van de individuele patiënt door de apotheker blijft uiteraard nodig.

In juli 2011 hebben leden van de Special Interest Group Hart- en Vaatziekten, Special Interest Group Diabetes en van het AZb (Het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en omgeving) inhoudelijk input kunnen leveren op de conceptaandachtspunten. Deze commentaren zijn verwerkt.

Patiëntengroepen in beeld

Een nieuwe optie in het keuzemenu is de selectie die gemaakt kan worden op patiëntengroepen zoals DM2, angina pectoris en hartfalen. Deze selectie is gebaseerd op SFK-data. Deze overzichten geven de apotheker inzicht in patiëntenpopulaties en bieden wellicht een handvat bij het controleren of onderhouden van vastgelegde indicaties in het Apotheek Informatie Systeem (AIS).

Registratie voor evaluatierapporten

Voorwaarde voor het genereren van online evaluatierapporten met betrekking tot interventie- en tijdsgegevens is momenteel registratie in de webrapportage. Maar op termijn zal registratie in de webrapportage niet meer nodig zijn en kunnen de verrichtingen in de AIS’en die tijdens het werkproces worden vastgelegd, gebruikt worden.

Interesse?

Wilt u gebruik maken van de eerste versie van de webrapportage, een demoversie bekijken of een tijdelijk gratis proefabonnement dat de KNMP en Sfk aanbieden in het kader van de Diabetesweek? Neem dan contact op met de SFK-helpdesk via 070-37 37 444 of info@sfk.nl. Het gratis proefabonnement is geldig tot en met 31 december 2011.

In de SFK-rubriek op pagina 9 kunt u meer lezen over de nieuwe zorgondersteuning.

Document acties

Back to top