Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Besteed risico-inventarisatie en -evaluatie uit

Wat zijn de risico’s in de apotheek?

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 19-11-2010 | door KNMP
De KNMP werkt samen met de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Zij levert diverse diensten die het professioneel werken in de apotheek mogelijk maken. Een voorbeeld van een nieuwe dienst is het inschakelen van een deskundige voor de risico-inventarisatie en -evaluatie.

De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is de uitvoeringsorganisatie van de cao-partijen. De producten en diensten welke zij aan de branche aanbieden, zijn gebaseerd op gemaakte cao-afspraken, zoals op het gebied van arbeidsomstandigheden. Want ook in de apotheek lopen medewerkers risico’s, net als in andere bedrijven. Denk aan een prikincident of het inhaleren van een gevaarlijke damp. 

RI&E uitbesteden

De overheid verplicht werkgevers sinds 1994 om risico’s elke vier jaar in kaart te brengen en te verkleinen. Dat gebeurt met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): een lijst met alle risico’s in het bedrijf en een plan om die risico’s terug te dringen. De inventarisatie kan de apotheek zelf invullen op www.rie-apotheek.nl. Veel apothekers hebben daar weinig tijd voor. De SBA helpt daarom nu apotheken die voor het opstellen van een RI&E de hulp van een deskundige willen inroepen. Hiertoe schakelt de SBA een externe organisatie in. Een specialist voert een gesprek van een tot anderhalf uur in de apotheek, waarin alle onderdelen van de RI&E aan bod komen. Vervolgens stelt hij de RI&E op, inclusief Plan van Aanpak. Dat neemt veel werk uit handen. Ook neemt de SBA een deel van de kosten op zich. Daarmee komen de kosten voor de apotheek voor deze dienst op € 350.

Belang

Huub Overgaag is Coördinator Arbeidszaken bij de KNMP. Hij onderstreept het belang van een dergelijke inventarisatie. Overgaag: “Een RI&E geeft snel zicht op de knelpunten in je eigen apotheek op het gebied van arbeidsomstandigheden. Of je de inventarisatie nou zelf doet of laat doen, de uitkomsten bieden je de mogelijkheid om de juiste maatregelen te treffen. Het gaat er om dat de arbeidsomstandigheden zo veilig mogelijk zijn. Als apotheek voldoe je daarmee ook aan de wettelijke eisen.”

Meer weten?

Meer informatie over de SBA en haar diensten is te vinden op www.sbaweb.nl. Kijk voor meer informatie over bedrijfsvoering ook op www.knmp.nl.

Document acties

Back to top