Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aandacht voor service en dienstverlening in de eerste lijn

Campagne: zorgmetPIT.nl

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door KNMP

Onlangs is het startsein gegeven voor de landelijke bewustwordingscampagne ‘Zorg met P.I.T.’ Het doel van de campagne is om zorgverleners in de eerste lijn bewust te maken van het belang van een nog betere service en dienstverlening. ‘Zorg met P.I.T.’ is een initiatief van het Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnszorg (LOVE), waarin ook de KNMP participeert. Het is voor het eerst dat alle eerstelijnspartijen gezamenlijk een dergelijk initiatief nemen.

Zorg met P.I.T. focust op drie speerpunten: Privacy, Informatievoorziening en Toegankelijkheid, omdat blijkt dat deze voor patiënten van belang zijn. Op zorgmetPIT.nl worden diverse tips en tools aangereikt om zorgverleners op een aardige manier bewust te maken hoe zij de drie speerpunten ‘P.I.T.’ in de eigen praktijk geregeld hebben. Vanuit deze bewustwording volgt vanzelfsprekend een verbetering.

Digitale zelftest

Een belangrijk onderdeel van de campagne is de digitale zelftest. Want ook al denk je als zorgverlener dat je praktijk goed geregeld is, het kan geen kwaad eens met een kritische blik naar de eigen dienstverlening te kijken. Bij het samenstellen van de test is gekeken welke wensen en voorwaarden voor elke specifieke beroepsgroep gelden en is veel input geleverd vanuit het patiëntenperspectief door de NPCF. Na het invullen van de test krijgt de deelnemer automatisch feedback op de antwoorden en tips voor verbeteringen. Naast algemene tips zijn er tips voor de specifieke beroepsgroepen, dus ook voor de apothekers. Ook kunnen apothekers nieuwe tips aanleveren die dan in de zelftest worden opgenomen. Zo wordt niet telkens het wiel uitgevonden en worden goede ‘uitvindingen’ met elkaar gedeeld. Naast de digitale zelftest en tips biedt de gratis zorgmetPIT.nl andere tools zoals motiverende en prikkelende inspiratiekaarten die gebruikt kunnen worden om de PIT- onderwerpen binnen het apotheekteam te bespreken.

De ‘Zorg met P.I.T.’ campagne duurt tot eind 2011 en is een initiatief van het Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnszorg (LOVE). In het LOVE-overleg zitten alle eerstelijnsberoepsorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en VWS. De campagne wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van VWS.

Document acties

Back to top