Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW8

PW8 - 24-02-2021 | door Caroline Huiskamp, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Voor welke geneesmiddel moet de patiënt elke keer een nieuw recept inleveren in de apotheek?

  1. Microgynon 50
  2. NovoRapid
  3. Nuvaring
  4. Victoza

Toelichting

Het juiste antwoord is: victoza

In de Geneesmiddelenwet is de volgende bepaling opgenomen: de apotheekhoudende stelt orale anticonceptiva, niet-orale anticonceptiva die UR-geneesmiddelen zijn, en insuline ook bij herhaling ter hand indien het recept geen voorschrift met betrekking tot herhaalde terhandstelling bevat.

NovoRapid, Nuvaring en Microgynon 50 vallen onder de voorwaarden van deze wet. Victoza, hoewel een injectie zoals insuline, is een glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-1-agonist) en valt niet onder deze bepaling. Voor deze GLP-1-agonisten moet een patiënt daarom elke keer een nieuw recept inleveren in de apotheek:

  • dulaglutide (Trulicity);
  • exenatide (Byetta, Bydureon);
  • liraglutide (Victoza, Xultophy [= combinatie met insuline degludec]);lixisenatide (Lyxumia, Suliqua [= combinatie met insuline glargine]);
  • semaglutide (Ozempic).

Bron: Regeling Geneesmiddelenwet Hoofdstuk 6. Aflevering, terhandstelling en voorschrijven van geneesmiddelen Paragraaf 4. Geneesmiddelen zonder herhaalrecept Artikel 6.8

Document acties

Back to top